( úvaha o zdražení cestovného, o sľube, o konkurenčnom prostredí, o nerealizovanom vianočnom darčeku pre dôchodcov .... )

Slovenská autobusový doprava Žilina a.s. prevádzkuje na Kysuciach verejnú autobusovú dopravu osôb. Mesto každý rok z rozpočtu mesta poskytuje priamu podporu  hromadnému dopravcovi. V roku 2007 to bolo 5,5 mio Sk, v roku 2008 sa navýšilo na 6,5 mio Sk a plánovaná suma na rok 2009 predstavuje 232357 € t.j. 7,0 mio Sk.

Na zastupiteľstve v piatok 28.11.2008 bolo prepravcom predložené na schválenie úprava výšky cestovného. S účinnosťou od 1.12.2008 základné cestovné a osobitné cestovné pre platbu pri nezmenených tarifných vzdialenostiach sa zvyšuje

o     v hotovosti o 4.- Sk (0,1327 €)

o     platobnou kartou o 2.- Sk (0,0663 €)

Prepravca zvýšením zmeny cenového výmeru pre rok 2009 očakáva ekonomický prínos v čiastke od 1 mio Sk do 1,4 mio Sk t.j. od 33193 € do 46471 €. Zavedením platobnej karty sa očakáva  skvalitnenie prepravy, nakoľko 70% cestovného sa platí v hotovosti.

Okrem platobných kariet by mala SAD- ka optimalizovať efektívnosť spojov a frekvenciu vo vzťahu k vykonávaniu prepravy cestujúcich. Najväčším problémom prepravy je, že SAD- ka nemá konkurenciu. Firma nie je nútená hľadať úspory, nasadzovať menšie autobusy a lepšie koordinovať spoje. Stálou úlohou by malo byť zamerať sa na vytváranie konkurenčného prostredia, čím sa vytvoria výhodnejšie podmienky pre prepravu občanov.

SAD – ka je partner, ktorá nechcela nič nechať na náhode, a ešte pred schvaľovaním na zastupiteľstve napísala poslancom, že keď neschvália zvýšenie cestovného, tak si  na meste budú uplatňovať kompenzáciu straty vo výške 1.5 mio Sk (49790 €). To už nepotrebuje komentár, leda úžas ako sa s mestom jedná. A to sme predali hlboko pod cenu lukratívne pozemky na autobusovom nádraží.

Pre pochopenie tejto problematiky sa treba vrátiť o pár mesiacov dozadu, lebo všetko súvisí so všetkým. 

Zastupiteľstvo 27.6.2008 odpredalo spoločnosti SIRS – Development, a.s. 1)  lukratívne pozemky  v priestore terajšieho autobusového nástupištia pred železničnou stanicou o výmere  13.115 m2  za ľudovú cenu iba 400 Sk/m2 (13,3 €) – viď uznesenie č.73/2008.

Pri odpredaji 27.6.2008 poslanec J.Beleš sa opýtal, či navrhnutou cenou 400 Sk/m2 (13,3 €)  mesto nie je pre svoju žičlivosť rozdávať už sociálnym ústavom. Navrhol cenu 1.500 Sk/m2 (49,8 €  ), čo pri súčasnom rozložení pomeru síl v zastupiteľstve nemalo šancu byť priechodné (za 7, proti 11, zdržalo sa 4). Na koniec poslanci schválili uznesením č.73/2008 za 400 Sk/m2

Pre porovnanie, cena pozemku na garáž napr. na Žarci v odľahlom priestore sa predala za 300 Sk/m2 (9,96 €), alebo pozemky pred hotelom Lipa predalo mesta za 800  Sk/m2 (233,6 €). A to nespomínam predaja a kupovanie pozemkov na Matičnom námestí, z ktorých sa každému slušnému občanovi zastavuje  rozum „ stáť “. Obávam sa, že ak takto to pôjde, tak asi mesto sa nachádza už v prechodnom štádiu premeny na „turecké“ hospodárstvo.

Poslankyňa RNDr.A.Belousovová ho vtedy ubezpečila, že SAD- ka za to, že sa pozemky predáme lacnejšie, sa nebude zvyšovať cena. Prešlo iba 5 mesiacov a zvyšovanie je na svete. Pani poslankyňa dala dôkaz, že aj keď dopredu vie, že sa to nesplní, sebavedome to povie.  Vybavujú sa mi asociácie, že aj náš primátor sľubuje a potom to nesplní, alebo že by to bola iba náhoda ?

Domnieval som sa, že svedomie niekedy silno kuše a práve pri tomto zvyšovaní cestovného  som sa domnieval, že vedenie mesta, možno aj s prispením Žilinského samosprávneho kraja  ukáže dobrú vôľu, a dôchodcom v meste kúpi alebo čiastočne uhradí ako vianočný darček platobnú kartu v cene 100 Sk/kus (3,32 €). Pri prebytkovom rozpočte by to nemal byť problém. Ale to by musel byť primátor, ale aj vedenie mesta sociálne cítiace, a to teraz mestu nehrozí.

Škoda  premrhanej šance pomôcť tým, ktorý žijú na hranici životnej únosnosti. Keby sa realizoval odpredaj, tak ako navrhoval poslanec J.Beleš za 1500 Sk/m2  (49,8 €), potom rozdiel 14,4 mio Sk by bol slušný základ pre financovanie sociálnych programov v meste, ale aj vianočný darček pre dôchodcov.

1)    SIRS – Development, a.s. bola založená spoločnosťami Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s. a Slovenská autobusová doprava, a.s. za účelom správy ich majetku a zefektívnenia pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme.                                                                                       

2) Konverzný kurz slovenskej koruny voči euro bol stanovený na 30,1260 SKK/EUR