Sú politici, ktorí kážu vodu piť a oni víno pijú. Oni rozhodujú (väčšinou), že máme prijímať (nereálne) kvóty migrantov. Najväčší moralista zo všetkých moralistov sa volá E.Macron. Hovorí nám, buďte pohostinnými voči chudobným Afričanom, nemajú nič, zoberme ich do Európy.

Takéto vyjadrenie o chudobe je falošné. Napríklad Nigéria je bohatá v ťažbe uránu. V Nigérii pôsobí francúzska multinacionálka, ktorá je kontrolovaná 80% francúzskym štátom. Volá sa Orano, v Nigérii ťaží 30% uránu, slúži na fungovanie francúzskych jadrových elektrárni, pritom 90% Nigerčanov žije bez elektriny.

Riešením problému nie je presťahovať Afričanov do Európy, ale umožniť Afričanom spravovať si svoje nerastné bohatstvo doma a zisky budú príjmom ich rozpočtu. Takéto chápanie migrácie je stále o tom istom, o nerovnosti prerozdeľovania zdrojov a ziskov.

Nech poslúži úvaha, či za tragickým imigrantským „divadlom“ nedoznieva posledná etapa „zúčtovania“ dôsledkov koloniálnej politiky v Afrike s niektorými európskymi štátmi?

Nie sú vinné bývalé koloniálne štáty, ktoré mnohé sú členmi EÚ, ktoré si pripomínajú svoje „zlaté“ časy? Nesvedčí to o sebectve, nedostatku historického svedomia a súcitu s Afričanmi a moslimami? Nemajú bývalé kolonizované štáty právo na podiel z európskej koloniálnej koristi v podobe materiálneho zaistenia, bezpečia a sociálnych istôt pre seba a svoje rodiny?

Ako bude EÚ postupovať v migrácii možno napovedajú programové tézy Ursuli von der  Leyenovej, zvolenej predsedníčky Európskej komisie. Tézy dostali poslanci EP pod názvom MOJA AGENDA PRE EURÓPU. Nie je práve medzi riadkami zašifrovaná odpoveď? 

Predsedníčka členským štátom predložila cestovnú mapu na vytvorenie federalizovaného super štátu. Má plniť požiadavky globálnej plutokracie na dvoch úrovniach:

• Na prvej sa majú previesť ďalšie rozhodovacie kompetencie z národných štátov na bruselskú centrálu.

• Na druhej sa mnohé z kompetencií, ktoré im zostanú, podrobia systému rozhodovania tzv. kvalifikovanou väčšinou, a nie konsenzuálne. Pre krajiny V4 to bude znamenať zavedenie francúzsko - nemeckého diktátu bez možnosti vetovať neprijateľné legislatívne iniciatívy.

Takto formulovaná vízia nedáva nám odpoveď, že Veľká Británia aj preto opúšťa euro úniový Titanic. 

Dôvetok

Rýchlosť ako začiatkom júla poslanci dostali 24 stránkové tézy, nenapovedá, že slabšie štáty a štáty východného bloku sa dohodovali o novom predsedovi EK a v kuloáre EÚ mali jasno, kto a prečo bude predsedom. Rodená Bruselčanka s nemeckou modrou krvou (ako potomka baróna Ludwiga Knoopa) je vyselektovaná s cieľom plnenia vybraných úloh. Nepripomína to, psi brešú a karavána ide ďalej.