Chomutov na severe Čiech ma 50 tisíc obyvateľov, ale má aj 8 tisíc neprispôsobivých obyvateľov, ktorí „vyrobili“ 240 miliónov pohľadávok mesta pri rozpočte 1 miliardy. Z toho 40 miliónov sú dlhy za poplatky a pokuty.

Po využití všetkých možnosti, primátorka mesta Ivana Řapková pristúpila k ojedinelej razantnej akcii „Záchranný kruh“ na ochranu slušných a riadne žijúcich občanov formou exekúcie sociálnych dávok. Vyvolalo pobúrenie nie u tých, ktorých sa to týka, ale u tých, s ktorými si myslela že budú stáť na jednej strane s ňou, so štátnou správou.

Ona si stojí za svojim konaním, lebo stojí na strane práva a slušných ľudí v meste.

Preto som si jej dovolil vysloviť v jej úsilí svoju podporu, a list v plnom znení zverejniť. 

Vážená pani primátorka,

zdieľam s vami vaše názory, ktoré máte vo veci exekúcii. Máte to ťažké. Tlaky práve od tých, ktorí by vám mali pomáhať, štátna správa je proti vám.

Svojim konaním dávate a posilňujete odvahu aj ostatným mestám a obciam, ktoré majú podobne problémy. Vaša odvaha je svedectvom, že samosprávu považujete za správu veci verejných, ktorá slúži a ma oporu v slušnej mlčiacej väčšine vašich obyvateľov, ktorí si ctia zákon.

Demokracia umožňuje aj vašim obyvateľom byť občanmi. Majú právo zdvihnúť hlas spravodlivosti, aby všetci v dobrovoľnosti (že chcú), v slobode prejavu a vyjadrovania sa, v slobode zhromažďovania sa a práve na rovnakú ochranu pred zákonom si budovali  vzťahy, ktoré budú pre nich zmysluplné. V tomto má samospráva nezastupiteľné miesto pri posilňovaní demokracie.

Sloboda znamená zodpovednosť, nie oslobodenie od zodpovednosti.  Ak sloboda bez zodpovednosti, potom ona nás uvrhne prinajmenšom tam, kde sa vďaka vašim 16 % neprispôsobivých obyvateľov práve vaše mesto nachádza.

Vaše úsilie dostať do mesta, do každej ulice, do každého domu a bytu slušnosť, nie je až tak málo. Vaše úsilie je skúškou z prinútenia (kde ste nemali inú možnosť), ale zároveň aj skúškou slobody, ktorá v sebe nesie nádej.

Nech slová o slobode a demokracii povedané Adamom Michnikom máme stále na pamäti, nie že to niekto chce, ale že to si vyžaduje zdravý rozum.

"Demokracia nie je totožná so slobodou.  Demokracia, to je sloboda zapísaná do právnych predpisov. Sloboda sama osebe - bez obmedzení,  ktoré ukladajú zákon a tradícia - to je cesta k anarchii a chaosu, kde vládne právo silnejšieho"

S úctou

peter glasnák