(O futbale, o prezidentovaní, o dlhoch, ..... )

Futbal je fenoménom doby. Je k neviere, ako vie jeden neplánovaný rozhovor Rastislava  Michalíka (Šport 3.2.2009) dostať ješitnosť v Čadci „na lopatky“.

Pripomeňme si fakty, ktoré vytvárajú mantinely pre pochopenie nepochopiteľného zlyhania tých, ktorí mali zabezpečiť prevádzku chodu FK Čadca.

F a k t a

·    Prezidentom klubu je primátor Ing. Jozef Vražel. Všetko čo sa tam deje, deje sa s plnou zodpovednosťou prezidenta FK.

·    Primátor a zároveň prezident FK má všetky páky, aby zjednotil podnikateľov, vytvoril jeden team work pomoci futbalu. On vtedy, ak futbal potrebuje činy, sa schová do ústrania? Nie je takéto zlyhanie porovnateľné iba so stavom, kedy kapitán potápajúcej sa lode ako prvý opustí loď?

·    Poslanci na zastupiteľstve 28.1.2009 schválili v rámci príspevkov športovým klubom FK Čadca 1 mio Sk, ale primátor, to čo poslanci schválili, dlho otáľal. Nie je to zneužitie funkcie primátora? Nie je to nátlak, aby tí, ktorým je príspevok určení, boli „poslušní“? Ako to vlastne v skutočnosti je? Môže sa tolerovať takéto počínanie primátora?

·    Pri predaji bývalej auto umyvárne na Podzávoze, vznikol konsenzus, že 1 mio Sk pôjde na futbal. Aj keď to nebolo odsúhlasené, tak poslanci koalície to bez problému schvália.

·    Futbalisti chcú hrať. Aj napriek ponukám zostávajú  a veria , že v Čadci konečne zvíťazí zdravý rozum. Futbalisti majú zmluvy, a ich povinnosťou je ich plniť. Také isté práva má aj druhá strana, ktorá si na rozdiel od futbalistov dohodnuté pravidla neplní.

·    Výbor na čele s prezidentom majú vytvárať podmienky. Ak ich nevytvorili, sú problémy.

 O  s l o v á c h , ktoré stoja na hlinených základoch

Nie je podstatné, či futbal v Čadci je drahý, či futbal v Čadci je najviac dotovaným športom, alebo či futbal v Čadci využíva zadarmo mestské športové zariadenia a telocvične. Podstatné je, či mesto vie si odpovedať, či chce alebo nechce podporovať futbal, a vôbec šport v meste. Ak áno, tak nech ho finančne podporuje. Ak primátor sa stal prezidentom FK Čadca, tak potom odpoveď je jednoznačná -  Á N O  !!!  Všetko ostatné je iba zahmlievaním problému. Ukazuje sa, že vstup primátora do futbalu bolo iba okázalým gestom.
 
Hrozbou pre futbal sú tí, ktorí si myslia, že to vedia, a vo svojej horlivosti chcú futbal využiť pre svoju popularitu. Futbal musia robiť ľudia, ktorí sú pre futbal zapálení, a vedomí si svojej zodpovednosti k nemu. Treba oprášiť slová, ktoré vyriekol primátor po zvolení za prezidenta FK Čadca? Ak by sa stretol s futbalistami, oni by mu to pripomenuli. Ambíciou bolo viac ako terajšia súťaž (ja to nespochybňujem), len pripomínam. A takáto súťaž je rozhodne nie lacná záležitosť.

Byť prezidentom klubu, to nie je iba oficiálny honor. V prvom rade, ak si odmyslím spájanie ľudí pre dobrú vec a vytvorenie pozitívnej atmosféry v meste, hlavnou úlohou zabezpečiť dostatok finančných zdrojov. To znamená, že musí okrem sponzorských dávať aj svoje súkromné peniaze. A asi tu nastal skrat, a uvedomenie si, že funkcia nie je  pravou parketou pre neho, prezidenta FK a súčasne primátora.

Futbal niečo stojí. Čím vyššia súťaž, tým je potrebné viac peňazí. Odhadom

o    3.liga              cca 3 mio Sk
o    2.liga              cca od 4.2 mio Sk
o    1.liga              cca od 7,5 mio Sk
o    Corgoň liga    cca od 35 mio Sk

Čadca sa nedá porovnať so Žilinou, ale predsa pre predstavu. Majiteľa klubu 3 tituly stáli cca 150 mio Sk. O tom by vedel rozprávať aj predchádzajúci úspešný prezident FK, a súčasne majiteľ futsbalového klubu Benfica GEMM Čadca Ing. Milan Gura.

K u l u á r o v e  informácie

Ak sa v kuloári hovorí o dlhoch, ktoré má futbal v Čadci, o nezrovnalostiach v evidencii, a to už nehovorím o možnom porušení zákona, tak treba konať. Odborné posúdenie problému by nemal byť problém. Okrem primátora sú to aj poslanci zastupiteľstva, aby kontrolovali, ako sa vynakladá s príspevkom mesta. Ing. Štefan Holeščák, viceprezident FK, JUDr. Ján Macura a Mgr. Rastislav Kaličák, obaja príslušníci PZ SR, pre ktorých by nezákonné využívanie finančnými zdrojmi malo veliť profesionálne konať.