..... iba 7 poslanci hlasovali pre vyslovenie nedôvery primátorovi mesta. Za vyslovenie nedôvery hlasovali títo poslanci: Jozef Beleš (NEKA), Ing.Peter Glasnák (NEKA), PhDr.Pavol Holeštiak (NEKA), Oľga Kostková (NEKA), Mgr.Viera Strýčková (NEKA, Bc.Martin Šenfeld (NEKA), Pavol Štrba (SZS),
Primátor mesta po prepustení z vyšetrovacej väzby priamo „naskočil“ na úradovanie, ako keby sa nič nestalo. Pracovníkom rozprával svoju „primátorskú telenovelu“ o svojej nevine. Jeho zásada vo vzťahu k verejnosti je vyrážať klin klinom, čím chce bodovať u neinformovaných ale aj u tých. ktorí dajú iba na výzor a pekné slová. Proste dostať sa do pozície byť ľutovaný, lebo Slováci sú vo svojom vnútri hlboko sociálne cítiaci a zvlášť v politike sú na strane toho, kto sa ľutuje. U neho vlastne nič nového. Ak poslanci na stretnutí, ktoré zvolal primátor nezaváhali, lebo z 25 až 15 poslancov sa nezúčastnil tohto stretnutia. Primátor naďalej konal a jeho rozšírená verzia nevinnosti pokračovala na KTV (ozaj, kto financoval jeho osobné vystúpenie v televízii?) a novinách. Aby bolo jasné, ja vnímam a to hovorím s plnou vážnosťou jeho osobný ľudský rozmer kauzy ako osobnú trauma, ktorú nikomu neprajem. Ale súčasne treba v tejto kauze oddeliť osobnú účasť od verejnej. Nezaujíma ma a nebude zaujímať jeho obhajoba na súde, nech bude akokoľvek. Pre mňa ako poslanca zastupiteľstva zásadným problémom je problém eticky, lebo každý verejný činiteľ na ktorého dopadá iba štipka pochybnosti nemá mať svoje miesto ako verejný činiteľ a jediným riešením je odstúpiť.
Vo verejnosti, ale časti poslancov sa s napätím očakávalo zasadanie Mestského zastupiteľstva konané 30.marca 2006. Osobne som očakával, že pán primátor po svojom preslove urobí očakávane vyhlásenie, že po kauze sa ako verejný činiteľ vzdá mandátu primátora a podá abdikáciu. Precenil som sa. Primátorovi som pripisoval neprávom aj pozitívny rozmer jeho charakteru, ale mýlil som sa. Veľkosťou človeka, ak zíde z cesty, čo sa môže stať každému, sa ukáže až v prelomovej situácii, aký je jeho charakter.
Na moje veľké prekvapenie do programu zasadania nebol zaradený ani bod o primátorskej kauze a ani o reálnom stave výstavby priemyselného parku, pri ktorom podľa vypočutého a overovaného na predchádzajúcich rokovaniach mestskej rady a zastupiteľstva môže v krajnom prípade hroziť mestu aj dôsledky hraničiace s možnou nútenou správou, tak ako nám bolo prezentované na predchádzajúcich dvoch zastupiteľstvách. Ak si primátor myslí, že kauza zo 18.11.2005 na parkovisku v Žiline je iba jeho kauzou, tak hlboko sa mýli. Ešte veľa vody pretečie Kysucou, aby mesto bolo „očistené“ od tejto kauzy. A on v tejto situácii sa vôbec sa neunúval na riadnom oficiálnom zasadaní zastupiteľstva niečo povedať. Právo preto, lebo on nebol schopný oddeliť svoj osobný problém od verejného problému som podal návrh o zaradenie bodu „Vyslovenie nedôvery primátorovi mesta“ do programu zasadania. Po diskusii pre mňa nepochopiteľnej sa hlasovalo. Nech každý si urobí svoj názor o každom poslancovi, ktorý sa zúčastnil hlasovania:
Za v y s l o v e n i e nedôvery boli títo 7 poslanci: Jozef Beleš (NEKA), Ing.Peter Glasnák (NEKA), PhDr.Pavol Holeštiak (;NEKA), Oľga Kostková (NEKA), Mgr.Viera Strýčková (NEKA), Bc.Martin Šenfeld (NEKA), Pavol Štrba (SZS)
P r o t i alebo n e h l a s o v a l i za vyslovenie nedôvery sa vyslovilo týchto 11 poslancov: MVDr.Eva Bollová (ĽS HZDS), Ing.Ján Brutovský (ĽS HZDS), Stanislav Bukovan (ĽS HZDS), Ing.Štefan Holeščák (ĽS HZDS), MUDr. Jozef Grochal (KDH) Ing.Milan Gura (KDH), MUDr. Ján Kožák (SDKÚ), Jolana Krkošková (ĽS HZDS), MUDr.Jozef Marec (NEZA), MUDr.Marián Rusnák (ĽS HZDS), PaedDr.Jaroslav Velička (SZS),
Pre úplnosť treba spomenúť aj 7 poslancov, ktorí sa v čase hlasovania nezúčastnili rokovania Mestského zastupiteľstva: Ing.Ján Drobil, MUDr. Jozef Kanaba,, MUDr.Jozef Gärtner, Ing. Vladimír Hruška, MUDr. Anna Korduliaková, Mgr. Martin Klimek, MUDr. Jozef Valko