Prečo kandidujem za poslanca do Žilinského samosprávneho kraja alebo Čo je potrebnejšie, talent alebo charakter?

Moje meno je Peter Glasnák a uchádzam sa o vašu dôveru ako poslanec vo voľbách do Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia 26. novembra 2005 za volebný obvod č.2 – okres Čadca. V komunálnej politike pôsobím nepretržite od prvých komunálnych volieb v roku 1990. Vo funkčnom období 1990 – 1994 ako primátor mesta Čadca, a potom po sebe v štyroch volebných obdobiach ako poslanec Mestského zastupiteľstva.


Voľby v poradí už druhé do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sú v znamení ich dôležitosti, čo je zvýraznená práve v období presunu kompetencii zo strany štátu na samosprávne kraje.

V novembri 1990 po dlhých rokoch absencie princípov a pravidiel parlamentnej, ale aj komunálnej demokracie, dostal občan možnosť hlasovacím lístkom rozhodnúť, kto a ako budú obce a mestá napredovať vo svojom rozvoji.

Komunálne voľby v roku 1990 boli prelomom, kedy hlásaná jednota sa začala meniť na názorovú pluralitu, kedy veci verejne sa začali dostávať do našich rodín, domovov a ulíc. Po rokoch neslobody občan svojim hlasovacím lístkom rozhodoval kto a ako sa budú rozvíjať mestá a obce. Nie všetci sme si vtedy uvedomovali, že sloboda v zodpovednosti je cesta priama a bez problémová. Po páde reálneho socializmu boli sme uvrhnutí do sveta, kde politická voľba smerovania bola na nás, na našom slobodnom rozhodnutí. Nevedeli sme, nezamyšlali sme, ale verili, že naše sny a predstavy sa budú akosi automaticky stávať skutočnosťou. Nikto sa nás vtedy nepýtal, či naša cesta v realizovanej forme slobody je tá cesta, ktorú sme si priali.

Môžeme mať seba lepšie plány rozvoja, odborne fundovaných odborníkov, skúsenosti, ale základom úspech spoločnosti tkvie dvoch základných predpokladoch. Nesmú sa a alebo nemali by sa zvýhodňovať žiadne skupiny obyvateľstva, poskytovať solídne vzdelávanie pre všetkých, vyzdvihovať pracovitosť, šetrnosť, pravdu a vzdelávanie ako základné hodnoty spoločnosti. Druhým predpokladom je charakter všade a vo všetkom, to jest nemennosť morálnych názorov a postojov a prevracanie „kabátov“. Preto platí to známe „ .... že nadišla doba, keď národ potrebuje väčšmi charakter ako talent. Lebo talent je meteor, ktorý sa zablysne a zhasne, ale charakter je stálica, ktorá trvá.“ Nech tieto slova P.O Hviezdoslava sa dostanú ku každému, ktorý je rozhodnutý ísť voliť, ale aj pre tých, ktorí váhajú. Lebo charakter a charakterní ľudia to je naša šanca pre budúcnosť.

Toto je môj zdroj sily i nádeje ako kandidáta na poslanca Žilinského samosprávneho kraja. Uvedomujem si, že spoločné blaho nezáleží na hojných príjemnostiach a radostiach, ale ako vieme znášať ťažkosti a trápenia a vtedy sa prejaví u každého jeho charakter. Vždy si treba pripomínať, že zlu stačí, keď slušní ľudia nebudú robiť nič pre verejné blaho vo svojich možnostiach.