" V niektorých prípadoch sa víťaz musí hanbiť pred porazeným práve za to, že nad ním zvíťazil. " (F.M.Dostojevskij) 

V piatok 12.januára 2007 sa konalo v poradí druhé zasadanie mestského zastupiteľstva (ďalej MZ). Na programe bolo okrem iného konštituovanie komisii MZ a ich zloženie, zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, schválenie odmien a platu primátora, poslancov a ďalších členov komisii a delegovanie poslancov do rád škôl a školských zariadení. Na prvé pracovné zasadanie som išiel s pocitom, že povolebné predsavzatiach všetko v prospech obyvateľov sa bude uberať cestou spájania sa, že bude transparentné pri rešpektovaní zákonov, že bude cit pre spravodlivosť a slušnosť. Šanca nádeje mohla byť pretavená do skutkov už na tomto zasadaní, ale nebola.

 Najdôležitejším bodom rokovania bolo konštituovanie mestskej rady. Poslanci zriadili zo zákona 8 člennú mestskú radu. Potiaľ by to bolo v poriadku. Ale spôsob ako sa to uskutočnilo, bolo pre mňa nepochopiteľné a pre zastupiteľstvo nedôstojné. Prečo? Mestská rada je zložená z poslancov MZ, ktorých volí na celú funkčné obdobie. Zákon výslovne uvádza, že v zložení rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v MZ. V komunálnych voľbách konaných 2.decembra 2006 obyvatelia zvolili 9 nezávislých poslancov, 4 z KDH, po troch SDKÚ-DS, SNS a SZS a po jednom poslancovi za HZDS-ĽS, SMERU-SD a SOS. Matematika nepustí !!!!!! V rade mali mať zastúpenie 3 nezávislí poslanci, po jednom poslancovi malo mať KDH, SDKÚ-DS, SNS a SZS a zbývajúce strany, ktoré získali po jednom poslancovi si mali navrhnúť jedného, spolu to je 8 poslancov. A tu sa stal zádrheľ ! Podľa môjho náhľadu výsledky volieb neboli rešpektované !!! Skupina 11 poslancov podporená ďalšími 4 si vytvorila väčšinu v zastupiteľstve začala rozhodovať za ostatných o všetkom. Je to po prvý krát od roku 1990 kedy sa hlasovalo účelovo za každú cenu.