V roku 2005 nerušiť školu a o dva roky pravý opak, zrušiť školu. Nezainteresovaný by komentoval vzniklú situáciu v Čadci v roku 2007 pri zrušení školy na ulici A.Hlinku slovami ľudovej múdrosti - čo sa babe chcelo, to sa babe snilo na čadčiansky spôsob ?  

Kde je pravda, a kto ma pravdu nech si urobí každý sám po prečítaní otvoreného listu RNDr. Anny Belousovovej, vtedy ešte prvej podpredsedníčky SNS z roku 2005 adresované poslancom zastupiteľstva v Čadci a tento porovná  s vystúpením na „rušiacom“ sa zastupiteľstve 30.3.2007, kde obhajovala zrušenie školy. 

 

„ Vážení poslanci,

Obraciam sa na Vás, volených zástupcov občanov mesta Čadce, nie len ako bývalá primátorka, i poslankyňa mestského zastupiteľstva, ale predovšetkým ako občan mesta, ktorému záleží na jeho rozvoji a budúcnosti.

Hladinu verejnej mienky v Čadci v posledných dňoch rozvíril záujem mesta zrušiť a následne asi predať  Základnú školu Andreja Hlinku. Priznávam sa, pre mňa, a tak ako pre väčšinu občanov mesta, je tento krok nepochopiteľný. Zrušiť základnú školu, ktorú navštevuje 450 detí, nemá žiadne dlhy, naopak za teplo má preplatok 60 tisíc slovenských korún, takmer pol tisícky detí poslať z centra mesta do základných škôl na sídliskách a nakoniec bez slovka vysvetlenia ignorovať petičnú akciu 6400 občanov, nie je dobrá vizitka mesta, ani Vás volených zástupcov. Zrušiť školu, je vždy veľmi citlivá záležitosť. V tomto prípade ide o školu, ktorá je súčasťou histórie nášho mesta.

Pri týchto faktoch sa natíska otázka, o čo sa v tomto prípade v skutočnosti jedná. Sú zištné záujmy skupiny ľudí alebo jednotlivca? Veď z akého dôvodu Ste si dokonca odsúhlasili rokovať a hlasovať o tomto probléme tajne? Ja Vás  pani poslanci mestského zastupiteľstva vyzývam k verejnému hlasovaniu. Nech každý poslanec vstane a verejne povie som, respektíve nie som za zrušenie Základnej školy Andreja Hlinku. Ste takto povinní postupovať voči Vašim voličom, pretože nehlasujete len za seba, hlasujete najmä za občanov Čadce, ktorí Vás do tejto funkcie zvolili. Demokracia totiž neznamená, že štyri roky budú radoví občania rukojemníkmi tých, ktorých si zvolili.

P.S. Bude zlou vizitkou Vás a vedenia mesta, keď zatvoríte slovenskú školu na severe Slovenska v čase, keď mestské a obecné zastupiteľstva na juhu nášho štátu doslova umelo držia pri živote školy s vyučovacím jazykom maďarským !

S pozdravom

                    RNDr. Anna Belousovová
                    prvá podpredsedníčka SNS “