Aj takto stála otázka pri rokovaní zastupiteľstva v piatok 25.5.2007 pri prerokovaní bodu  - odpredaj pozemku v priestore ohraničujúci hotel Lipa, Dom kultúry, Moyzesovou a Májovou ulicou spoločnosti  PROMA Invest, s.r.o. Žilina v splnomocnení pre spoločnosť GH Realinvest, s.r.o. Bratislava. Spoločnosť plánuje výstavbu maloobchodnej siete ALDI o celkovom výmere 7.038 m2.

 

Na pochopenie odpredaja sa treba vrátiť o 2-3 roky dozadu, kedy bola tiež snaha odpredať pozemok v najatraktívnejšej časti mesta. Vtedy tiež poslanci schválili uznesenie, aby sa začali s prácami na výstavbe obchodného domu, ale výstavba sa nerealizovala. A teraz novozvolené zastupiteľstvo schválilo odpredaj.  

V súvislosti s týmto priestorom sa vynárajú rôzne otázky, ktoré naznačujú prečo asi je o tento priestor záujem.

1.Potrebuje Čadca ďalší obchodný dom? Ak dnes poslanec, bývalý primátor Ing.J.Pohančeník dôvodil, že v roku 2004 sa jednalo o výstavbu supermarketu, v meste nebol ani LIDL a BILLA, tak vtedy to Čadca potrebovala. Ale dnes je nežiadúce, aby sa staval ďalší obchodný dom v tejto oddychovej zóne a na ňom sa podieľalo mesto.


2.Keď sa po prvý krát jednalo o predaji, navrhovalo vyvolať diskusii o realizovaní napríklad presklennej (kongresovej) hale v primeranej veľkosti v prepojení s Domom kultúry.


3.Ďalším argumentom proti bolo, že na tak malom priestore ak sa postaví obchodný dom, výrazne sa zhoršia životné prostredie. Možno verejnosť už zabudla, že tento priestor bol daný na viac ako 30 rokov do prenájmu a tým vznikol na pozemok vecné bremeno. Na otázku z pléna, čo s vecným bremenom, prišla odpoveď, že sa bude jednať. Podarí sa to? Jedno viem, že stávkové kancelárie nevypíšu žiadny tip, lebo vedia, že vec je „hotová“ a bude sa stavať !!!!  Sám som zvedavý, aký ohlas vyvolá táto správa v radoch tých, ktorí boli v čase prenájmu zásadne proti a  svoj protest aj dôrazne publikovali v miestnej tlači !!!! A to už nehovorím o obyvateľov obývajúcich túto časť mesta, už nehovoriac ani o „radosti“ blízkeho OD Jednota COOP resp. budovaného Tesca.


4.V súvislosti s odpredajom pozemku v roku 2004 som sa osobne stretol s terajším primátorom a rozprávali sme sa aj o odpredaji pozemkov pred hotelom LIPA. Jasne deklaroval, že hotel urobí všetko, aby právne zamedzil výstavbe obchodu, ktorý v konečnom dôsledku bude mať nepriaznivý vplyv na fungovanie hotela. A dnes primátor nenamieta nič, aby sa vlastne urobilo to, čo včera nechcel. A potom, že na svete nie je kopu srandy, z ktorej sa tlačia slzy nie do očí ale na jazyk ........


5.Zhodou okolnosti, v ďalšom bode sa prejednávala správa o kúpe pozemku v časti pred Domom kultúry od spoločnosti AVC, a.s. Čadca o výmere 3.436 m2. Som (veľmi) zvedavý, či AVC a.s. bude tiež prinajmenšom tak ústretova ako boli 14 poslanci, ktorí odhlasovali pre spoločnosť PROMA Invest, s.r.o. Žilina cenu, z ktorej sa „točí“ hlava – „za neuveriteľných“ 800 Sk/m2 a primátor je spokojný, že sa mu podarila dobrá vec a 14 poslanci, že nekomplikovali primátorovi jeho zámer. Nechce sa mi veriť, že keď už primátor mal taký veľký záujem to odpredať práve spoločnosti Proma Invest, s.r.o., že práve táto firma bola jediná, ktorá sa uchádzala o problémový pozemok !!!


6.Nerozumiem, prečo vedenie mesta v prípade, ak malo záujem odpredať pozemok a chcelo byť v odpredaji transparentné tak malo navrhnúť jedine riešenie, priamy odpredaj spoločnosti ALDI !!!! Takto by sa zamedzilo tiež „zaručeným“ správam, že pri následných predajoch bolo všetko v poriadku, minimálne v etickej rovine.


7.Veľa náhod, ktorá priniesla „vytúženú“ spokojnosť na jednej strane, ale aj dobré premyslená stratégia slávila úspech. Je hrozné pre človeka byť sám so sebou spokojný ......


8.Pri obidvoch hlasovaniach som bol zásadne proti stavbe obchodného domu v priestore pred hotelom Lipa.