(Hold k 30.výročiu Miešaného speváckeho zboru KYSUCA)

V nedeľu 2.decembra 2007 sa konal slávnostný koncert pri príležitosti 30.výročia založenia Miešaného speváckeho zboru KYSUCA. Na programe bola premiéra skladby STABAT MATER od Pavla Procházku (v súčasnosti hlavný zbormajster v SND) za spoluúčasti  Kysuckého komorného orchestra.  Pred koncertom dostali členovia zboru, ktorí 30 rokov boli jeho členmi ocenenie z rúk primátora mesta. Okrem toho prezident zboru Mgr. Milan Čimbora dostal Cenu primátora mesta Čadca a dirigentovi Doc.Mgr.art. Pavlovi Procházkovi bolo udelené Čestné  občianstvo mesta Čadca.

Zbor je jedinečný vo svojej kvalite a patrí od jeho počiatku medzi špičkové amatérske zbory u nás. Je skvelým poslom a súčasne najlepším vyslancom mesta v zahraničí.  Svojou kvalitou napomáha vytvárať mosty dôvery a priateľstva všade tam kde počas 30 - ročnej činnosti vystupoval, nevynímajúc aj družobné mestá Valašské Meziříči, Žywiec a Toruň.

Slávnostný koncert bol výnimočný pre svoju historičnosť vedomia si svojej 30 ročnej činnosti zboru, ale súčasne  vďaka vynikajúcej interpretácii umeleckým zážitkom.  M.Gorkij povedal, že "Duša každého človeka skrýva v sebe neviditeľnú struny. Keď sa ich dotkneš, krásne zazvučia." Aké krásne a dokonale vyjadrenie hudby. Hudba sprostredkováva a navádza žiť v pocitoch radosti z počutého. Potom ešte väčšmi sa javí potreba žiť životom  v pravde.  

Hudba má v sebe neobyčajnú silu espritu, ktorá v sebe skrýva neopakovateľný dar, je pripravená pre každého, kto chce a je pripravený ju prijímať. Nie iba v čase vianočnom by sme si mali väčšmi uvedomovať, že kultúra je zdrojom formovania človeka. Lebo ak pretneme tento životodarný tok, potom technika nás bude stále viac premieňať na človeka bez srdca. Mnohokrát, kde slovo nie je schopné vyjadriť presný obsah, tak práve hudba to dokáže, lebo zasahuje celého človeka pravdivo a je prenikavá a presná.

Nedá mi, aby som tu nespomenul, nie aktérov a ani tých, ktorí neúnavne podporovali zbor, ale človeka, ktorý vie a verí, že každá kvalita v zahraničí prináša tu najlepšiu propagáciu pre Slovensko.  Áno, Slovensko potrebuje špičkové súbory,  nie iba na interpretáciu doma, ale hlavne na prezentovanie Slovenska v zahraničí. Práve toto si uvedomoval na svojich pôsobiskách ako veľvyslanec v Poľsku a hlavne pri Svätej stolici vo Vatikáne jeho excelencia Marián Servátka, jeden z obdivovateľov nášho zboru. Preto jeho vinš ako je poďakovaním v buletíne k 30. výročiu zboru je zároveň hlasom pravdy, že umenie je originálne a jedinečne, tak ako je jedinečný náš zbor. Proste vie, že najlepšie zostane najlepším a dobro snúbiace sa s kvalitou plodí ešte väčšie dobro.  

Poprajme zboru prinajmenšom na ďalších 30 rokov entuziazmus, neutíchajúcu túžbu po šírení dobrej hudby,  pracovitosť jej členov a  aby naďalej zbor šíril dobre mesta  doma i v zahraničí.