Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Kto som
Ing. Peter Glasnák
 Na svojej webovej stránke chcem vyjadrovať svoje názory a postoje k veciam, ktoré nie sú mi ľahostajné a verím že aj slušnej mlčiacej väčšine obyvateľov. Vo svojich názoroch chcem byť transparentný, kedy moje názory nemusia byť v súlade s oficiálnymi vyhláseniami a uzneseniami, kedy tieto stanoviska sú iba jednostranným účelovým pohľadom na vec.

Internetova stránka www.glasnak.sk  je pre mňa výzvou, a súčasne ambíciou vytrvať v úsilí napomáhať vytvárať a posilňovať odvahu pre osobnú verejnú angažovanosť vo veciach verejných. Lebo nie všetko čo v meste sa verejne prezentuje je čierno – biele, lebo niekedy „medové“ slová a práve tie zahmlievajú podstatu problému a sú nedôstojnou zavádzajúcou hrou.

Prajem si, aby každá návšteva na mojej stránke bola podnetom uvažovať a urobiť si svoj názor. Prajem si, aby bola zdrojom čo najväčšieho počtu názorov, problémov, ktoré občanov zaťažujú, ako občania zmýšľajú a aké majú predstavy o ich riešeniach. Lebo uvedomelosť občana nepríde sama, ale je výsledkom formovania a stálou verejnou výchovou a hlavne aktívnym prístupom každého z nás k veciam verejným.
 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.