Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Počin hodný obdivu

V rámci výstavy Galandovci v Galérii Čadca mesto vypísalo literárnu súťaž SLOVO O OBRAZE. Úlohou bolo z vytipovaného vystaveného obrazu preniesť osobné pocity a emócie do eseje.

Vďaka patrí mestu za zorganizovanie výnimočnej akcie a zároveň za odvahu zúčastneným. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov z Čadce, Kysuckého N/Mesta a Žiliny vo veku od 13 do 19 rokov. Tu niekde možno vnímať mnohorozmernosť kultúry, ktorá vo svojej úprimnosti obohacuje človeka v rôznych uhlov pohľadu. Členmi odbornej poroty boli Dušan Mikolaj, spisovateľ, žurnalista, Jozef Čertík, básnik, žurnalista, prekladateľ a Janka Petrovičová, pedagóg slovenského jazyka a estetiky.

Treba si priať aby táto nevšedné a ojedinelé podujatie neostalo bez odozvy. Treba si priať, aby všetky práce boli knižne vydané ako výpoveď o jednom okamihu v živote mesta.  

I. kategória (13 – 15 rokov)

Hlavná cena (1. miesto) Milan Krkoška za precítenie maliarskej jednoduchosti a krásy na obraze Vladimíra Kompánka (a za osobnostné uvažovanie o aktualizácie tradície cez moderné umenie) 

Cena (2. miesto) Ema Repčíková za podnetné uvažovanie o umeleckej generácii galandovcov (prostredníctvom obrazu Modrý terč Andreja Barčíka)

Cena (3. miesto) Dominika Baculová za výstižný výklad obrazu Zátišie Milana Paštéku (a za individuálne hľadanie inšpiračných zdrojov maliara)

Cena (3. Miesto) Petra Jurčáková za citové hľadanie motívov roľníckej práce Milana Laluhu na obraze Žena s hrabľami (a za osobitý výklad ľudskej, regionálnej a národnej symboliky vo farbách charakterizujúcich maliarovu tvorbu)

P r é m i e

Petronela Lukáčová Žena s hrabľami - za generačnú aktualizáciu modernej tvorby Milana Laluhu na obraze Žena s hrabľami (a za súčasné uvažovanie o tradičných odkazoch našich predkov) • Anton Kubica Obyčajná zima - hľadanie v základnej farebnosti jej odtiene, objavovanie škvŕn ďalších farieb a farebností podnecuje fantáziu, veci a objekty sa dávajú do pohybu, nastupuje hľadanie a nachádzanie živých tvorov a fantazijných duchov. Vyznanie, vrúcnosť vzťahu, láska povýšená z vlastného vzťahu na domovinu, vlasť. • Liliana Murčová Na lúke - za osobitú a bezprostrednú výpoveď.

Vecná odmena za účasť

• Samuel Kučák • Natália Mlíchová • René Brandýs • Šimon Vakula • Dominik Jašurek • Frederika Jopeková •

II. kategória (16 – 19 rokov)

Hlavná cena (1. Miesto) Dominika Chrastová za poznávacie hľadanie tvorivých podnetov umelcov pri zvnútornenom vnímaní ich diela (a za významový výklad obrazu Rudolfa Krivoša Neznámy adresát)

Cena (2. Miesto) Dominika Klimeková za individuálny výklad obrazu Andreja Barčíkov Modrý terč na pozadí udalostí dávnych čias (a za epicky samostatný príbeh o veľkých témach a silných ľudských vzťahov)

Vecná odmena za účasť Magdaléna Pazdúrová

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.