Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Koľko stála rekonštrukcia verejného osvetlenia?

Ešte v roku 2015 mesto Čadca kompletne zrekonštruovalo verejné osvetlenie na území celého mesta. Bol vymenený každý jeden svetelný bod a nahradený modernou a úspornou LED technológiou. Taktiež boli vymenené všetky elektrické rozvádzače, vymenilo sa veľké množstvo stožiarov, káblových vedení a krytov lámp. Nebola vykonaná komplexná výmena verejného osvetlenia. Na to by mesto jednoducho nemalo finančné prostriedky a projekt by stál mnoho miliónov eur. Mesto uvažovalo, ako prefinancovať projekt rekonštrukciu. Preto išlo cestou, ktorá sa ľudovo pomenovala PPP projekt. Odbornejšie povedané, mesto podpísalo koncesnú zmluvu so spoločnosťou Cofely. Táto spoločnosť kompletne prefinancovala vykonanú rekonštrukciu.

Čadcou sa šíria fámy o hodnote rekonštrukcie

Spoločnosť Cofely investovala financie v objeme 2,3 miliónov eur. Nekompetentní ľudia šíria informáciu, že mesto investovalo do rekonštrukcie 5 mil. eur. Šírenie tejto informácie je účelové a nepravdivé. Pri tomto tvrdení neprajníci pracujú s faktom, že mesto zaplatí za 15 rokov spoločnosti Cofely cca 5 mil. eur. Táto informácia je pravdivá, avšak vytrhnutá z kontextu. V tejto sume 5 mil. je zahrnutá spotreba elektrickej energie, prevádzkovanie a servis kompletného osvetlenia.

Len pre porovnanie, keby mesto nerekonštruovalo VO, tak by za dobu 15 rokov zaplatilo približne rovnakú sumu a prevádzkovalo by staré osvetlenie, ktoré už dosluhovalo. Táto suma by pravdepodobne bola aj vyššia, nakoľko stav starého VO bol už katastrofálny.

Keď sa robí, tak sa vyskytne aj chyba

Celý, veľmi náročný projekt rekonštrukcie má aj problémy. Tie sa však operatívne riešia a postupne odstraňujú.

Rekonštrukcia bude pokračovať, projekt získal podporu z programu MUNCEFF vo výške 460 tisíc eur.

To, že rekonštrukcia VO v našom meste je výborný projekt, potvrdila aj skutočnosť, že tento projekt bol podporený grantom z programu MUNCEF. Získali sme 460 tisíc eur a tie budú investované do rozšírenia verejného osvetlenia v našom meste.

Publikované: 02.3.2016 www.mestocadca.sk

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.