Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Primátor bol ZA a 8 poslancov bolo PROTI sídlisku

Na zastupiteľstve 11.2.2016 sa prerokoval dôležitý bod - výmena pozemkov s pred Domu kultúry s pozemkami na sídlisku Kýčerka. Keby výmena bola schválená, mesto mohlo začať odstraňovať „čiernu“ pustatinu neupraveného pozemku v centre Kýčerky. Keď mesto konečne začalo premieňať nádeje obyvateľov na realitu, osem poslancov vyslalo diplomatický (záškodnícky) šíp proti primátorovi a projekt zmietli zo stola aj keď iba jedným hlasom.

Pritom mesto dlho pripravovalo projekt, aby vyhovelo oprávneným požiadavkám obyvateľov na sídlisku. Projekt plánoval postaviť oddychovú zónu, detské ihrisko, parkoviská, rozšírenie príjazdovej cesty a obchod.

Projekt mal byť v tomto volebnom období prioritou ... ale vďaka 8 poslancom, ktorí chceli, aby pozemok bol naďalej „vojnovou“ pustatinou v srdci sídliska minimálne do roku 2018?

Je paradoxné, že na sídlisku v minulom roku kolovala informácia o pripravovanej petícii ktorá vyzývalo mesto, aby sa na spornom území vybudovalo to čo bolo v projekte, oddychovú zónu, detské ihrisko, parkoviská, rozšírenie príjazdovej cesty a obchod. Škoda, že petíciu ktorú nikto nevidel, len sa o nej rozprávalo, mohla pripraviť verejnú mienku na sídlisku, aby bol projekt schválený. 

Neveriaci by si mal prečítať 10 stránkovú zápisnicu z rokovania zastupiteľstva. Dozvedeli by sa mnohé informácie, ktoré by nejedného obyvateľa Kýčerky nasrdili. Uverili by, že sa hlasovalo proti obyvateľom sídliska. Ďalšie informácie na www.mestocadca.sk.

Obdobný priebeh ako bolo neschválenie výmeny pozemkov bol proces pri schvaľovaní  rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v roku 2014. Vtedy primátor M.Gura svojou autoritou a skúsenosťou argumentačne nepripustil inú alternatívu. Veril, že projekt je výhodný pre mesto, postavil sa za projekt obnovy verejného osvetlenia a dnes prevláda v meste všeobecná spokojnosť s týmto rozhodnutím.

Problém pri jednaní výmeny pozemkov dal podnet zamyslieť sa nad faktom, že kvalita poslancov sa vytriedi až pri zlomovom hlasovaní. Tí poslanci, ktorí sú nad vecou a vidia problém v súvislostiach a tí, ktorí ponímajú hlasovanie ako osobné nehovoriac o účelovom. Potom je tu ešte nepočetná skupina, tak ako je to v NR SR, obrazne povedané, nevedia kde „je sever“.

Pozoruhodnú rolu v tejto hre hrá poslanec za Kýčerku Marcel Šulo. Včera pravá ruka primátora a dnes jeho protivník. Včera pokora v slove a lojálnosti v konaní a dnes hromy blesky proti primátorovi. To že za rozchodom bola túžba po politickej kariére v parlamentných voľbách 2016 dá sa pochopiť. Prečo ale na to doplatili obyvatelia Kýčerky? Čo je za tým? Asi niekto túžobne čaká na komunálne voľby 2018, túži sa stať primátorom a potom ako keby náhodou opráši súčasný projekt skrášlenia sídliska a splní si svoj sen, stane sa „ľudovým“ aj keď pokrčeným hrdinom bez zásluhy?

Hlasovanie

Za (14): M.Baďurová, Ing. R.Cyprich, Ing. J.Drobil, PhDr. P.Holeštiak PhD., PaedDr. D.Jašúrková, Mgr.M.Klimek, MUDr. A.Korduliaková, M.Kubala, V.Malík, Ing. J.Pohančeník, Ing. F.Prívara, JUDr. P.Strapáč PhD., P.Štrba, PaedDr. J.Velička

Proti (0): nikto

Zdržalo sa (8): Mgr. M.Duraj, Mgr. J.Klus, JUDR. J.Macura, Mgr. M.Mináriková, JUDr. J.Pajer, Mgr. M.Šulo, Ing. Ľ.Vojár PhD., JUDr.J.Vražel

Neprítomní (2):  Mgr. J.Krkošková, Bc.M.Vangeľ

Poslanec F.Kučák odišiel počas zasadania, ospravedlnený.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.