Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Smutná správa: zomrel katolícky kňaz, dekan, správca farnosti v Čadci -ThDr. Emil FLORIŠ, PhD.

nar. 22. júna 1955 - zom. 17. marca 2016

Vo štvrtok 17.marca 2016 vo veku nedožitých 61 rokov spomedzi nás navždy odišiel vzácny človek, katolícky kňaz, dekan, správca farnosti v Čadci -ThDr. Emil FLORIŠ, PhD., osobnosť nášho mesta.

Cena osobnosti mesta Čadca mu bola udelená v roku 2013 ako ocenenie za výrazný podiel na duchovnom, spoločenskom, sociálnom rozvoji mesta, za dlhodobo vynikajúcu spoluprácu s vedením mesta Čadca a s ďalšími mestskými organizáciami, za publicistickú činnosť, za rozvoj medziľudských vzťahov a náboženských aktivít občanov.

Primátor Milan Gura a vedenie Mesta Čadca vyjadrujú v mene svojom i v mene občanov Čadce hlbokú sústrasť a spoluúčasť nad jeho odchodom.

Ing. Milan Gura, primátor mesta: „Sú správy, ktoré nás zaskočia a svojim posolstvom zarmútia. Dnes medzi ne určite patrí správa o úmrtí nášho pána dekana Emila Floriša, ThDr., PhD. Opustil nás nečakane a zostáva po ňom prázdne miesto. Jeho čestne prežitý život ostane vždy vzácnym príkladom a povzbudením. Nezabudneme však na Vás a ostanete v našich srdciach. Ako prejav úprimnej sústrasti bude v týchto dňoch viať čierna zástava na Mestskom úrade. Česť jeho pamiatke!“

Životopis

Narodil sa v Púchove. Študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, za kňaza bol vysvätený 14. júna 1981 v Nitre. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1981 – 1985 v Považskej Bystrici, v rokoch 1985 – 1987 v Krásne nad Kysucou. V rokoch 1987 – 1997 pôsobil ako správca farnosti Predmier, kde bol zároveň dištriktuálnym dekanom dekanátu Bytča. Od roku 2002 je správcom farnosti Čadca a od roku 2010 dištriktuálnym dekanom  v Čadci. V roku 1997 ukončil podiplomové štúdium rétoriky na Jagelonského univerzite v Krakove v odbore homiletika. Štúdiá zavŕšil v roku 2006 doktorátom na Pápežskej univerzite v Krakove. V roku 2008 bol menovaný za cirkevného sudcu. Svojou prácou a postojmi sa obzvlášť významným spôsobom zapísal do povedomia občanov mesta Čadca, pričinil sa o jeho náboženský, spoločenský a sociálny rozvoj, najmä o kvalitu medziľudských vzťahov.  Aktívne sa venoval aj publicistickej a literárnej činnosti a v spolupráci s médiami pravidelne pripravoval relácie s duchovnou tematikou, ktoré kládli dôraz najmä na humánnosť, lásku a spolupatričnosť medzi ľuďmi.

Cenu mesta Čadca získal za výrazný podiel na duchovnom, spoločenskom a sociálnom rozvoji mesta, za dlhodobú vynikajúcu spoluprácu s vedením Mesta Čadca a ďalšími mestskými organizáciami, za publicistickú činnosť, za rozvoj medziľudských vzťahov a náboženských aktivít občanov.

Česť jeho pamiatke

www.mestocadca.sk

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.