Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Pocta učiteľom a učiteľkám 2016

Odo dňa narodenia Jana Amosa Komenského, osobnosť ktorého je neodmysliteľne spätá so sviatkom všetkých pedagógov, uplynulo 28. marca 424 rokov. Jeho myšlienky sú stále aktuálne a jeho presvedčenie, že najväčšou a najvýznamnejšou investíciou je investícia do vzdelania, nadobúda práve v týchto dňoch mimoriadne hlboký význam.

Aj učitelia v našom meste sú plní očakávania a dúfajú, že v blízkom čase sa udejú zmysluplné a užitočné zmeny v oblasti školstva. Vzdelanie a výchova detí by mala byť v našej spoločnosti na prvom mieste, práca učiteľov je nenahraditeľná, zaslúžia si adekvátne morálne, finančné i spoločenské ohodnotenie. Aj tieto myšlienky zazneli v úvodnom príhovore primátora Ing. Milana Guru v rámci slávnostného programu v Dome kultúry v Čadci, ktorý pripravilo Mesto Čadca pre všetky svoje mestské školy a školské zariadenia ako poďakovanie za ich prácu.

Počas oficiálnej časti programu si ďakovné listy a pamätné plakety za svoju dlhoročnú pedagogickú prácu a prínos v oblasti školstva na pôde nášho mesta prevzali:

Materská škola (MŠ) – ul. SNP • Mgr. Zlatica Kukurdíková (pedagogická prax 23 rokov) • Valéria Kužmová (23) • 

MŠ Hurbanova • Adriána  Barešová (25)•   

ZŠ a MŠ J.Kráľa • Mgr. Marta Mitková (28) •

ZŠ a MŠ Horelica  Andrea Larišová (25) • 

ZŠ a MŠ Podzávoz • Mgr. Tatiana Sogelová (25) •  

Základna škoay (ZŠ) Rázusova  Mgr. Zuzana Masárová (22) • PaedDr. Agnesa Bergerová (35) •  

ZŠ M. R. Štefánika • Mgr. Anna Žifčáková (38) • 

ZŠ J. A. Komenského • Mgr. Ľubica Liptáková (26) • Mgr. Zuzanu Račková (21) • 

Základnej umeleckej školy M. R. Štefánika • Mgr. Ivona Greňo (27) •

Centrum voľného času Čadca • Milada Strýčková (24) • 

Učiteľky na dôchodku

Mgr. Oľga Holeščáková (38) (ZŠ Rázusova) •

Anna Poništová (36) (ZŠ Hlinkova a M. R. Štefánika) •

Oceneným p. učiteľkám srdečne blahoželáme  a prajem veľa šťastia a úspechov ďalšej práci.

Na pôde mesta je celkom 13 škôl a jedno školské zariadenie – z toho štyri základné školy (ul. M. R. Štefánika, ul. Komenského, ul. Rázusova, Milošova), dve základné školy s materskou školou (Horelica a Podzávoz), päť materských škôl (ul. J. Kráľa, ul. F. Kráľa, ul. Hurbanova, ul. SNP, Milošova), dve základné umelecké školy (ul. M. R. Štefánika, ul. Rázusova) a centrum voľného času. Materské školy navštevuje 751 detí, základné školy 1980 žiakov, základné umelecké školy 1598 chlapcov a dievčat. Rôzne záujmové útvary Centra voľného času v Čadci navštevuje 1991 detí. Venuje sa im viac než 300 pedagógov.

A práve všetkým týmto obetavým a zanieteným učiteľom a učiteľkám, ako aj desiatkam nepedagogických zamestnancov, ktorí sa zodpovedne starajú o správu a plynulý chod škôl, patrilo poďakovanie a úcta nielen primátora mesta, ale aj vedúceho oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu PaedDr. Jána Poláka. Vedenie mesta a jednotlivých škôl nezabúdajú ani na svojich starších kolegov, ktorí sú dnes už na zaslúženom odpočinku, každoročne sú tiež pozývaní aj oceňovaní pri príležitosti Dňa učiteľov.

Súčasťou slávnostného popoludnia pre učiteľov, ktoré pripravili pracovníci Mesta Čadca a KIC mesta Čadca, bolo aj vystúpenie známych komikov Jiřího Lábusa a Oldřicha Kaisera a nasledujúca slávnostná recepcia.

www.mestocadca.sk, 7.4.2016

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.