Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Mesto si váži svojich

Čestné občianstvo sa udeľuje osobám, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete.  O udelení čestného občianstva rozhoduje zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

Poslanci na zasadaní zastupiteľstva 14.4. schválili udelenie Čestného občianstva mesta Čadca prezidentovi mesta Torúň Michalovi Zaleskemu pri príležitosti 20.výročia partnerstva a vzájomnej spolupráce medzi mestami Čadca a Toruň. Udelenie je vyjadrenie úcty a poďakovania za zásluhy na kultúrnom a spoločenskom rozvoji mesta a šírenie jeho dobrého mena za hranicami Slovenska. Od roku 1990 mesto prepožičalo 12 osobnostiam ocenenie Čestný občan mesta.

Eugen A.Cernan (1994) americký astronaut Segnor C.Vender (1995) za rozvoj a šírenie slovenskej kultúry v zahraničí Mons.Ján Chryzostom Korec (1998) za vrúcny vzťah k mestu Čadca Prof.Vojtech Didi (2001) za rozvoj miestnej kultúry a reprezentáciu mesta v zahraničí JUDr.Anton Blaha (2004) za celoživotné zásluhy na rozvoji kultúrneho, športového a spoločenského života mesta Michał Staśkiewicz (2006) za výnimočné zásluhy pri rozvoji partnerských vzťahov mesta Čadca a Torune Doc.Pavol Procházka (2007) za záslužnú činnosť pri rozvoji a šírení kultúry doma a v zahraničí Karol Kállay (2011) rodák z Čadce za celoživotnú tvorbu a šírenie dobrého mena mesta doma i vo svete Mgr.Amália Kužmová a Mgr.Pavol Kužma (2012) za mimoriadne zásluhy pri rozvoji kultúry mesta a vynikajúcu reprezentáciu mesta Čadca v zahraničí Ing.Jozef Markulják (2014) za mimoriadne zásluhy na kultúrnom a spoločenskom rozvoji mesta  Doc.Enrico VOLPE (2015) dlhoročnú aktívnu spoluprácu s Kysuckým komorným orchestrom a zásluhy na rozvoji kultúrneho rozvoja mesta a šírenie dobrého mena v zahraničí

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.