Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Čo nám dal máj 2016, aby sme sa poučili ?

V poslednom čase sa stali tri udalosti, ktoré rozhýbali verejnú mienku. Jeden bol morálny prípad „únosu“ žiaka zo školy, druhý politicky podfarbená spevácka súťaž Eurovízie a tretím bolo „potupné“ sa prezliekanie na základnej škole v Banskej Bystrici.

Rodičia buďme v strehu, aby to čo sa stalo už sa nikdy nestalo a bolo stálym  mementom. Aby ani na jednej zo šiestich základných škôl na území mesta neprišla správa ako to bolo v obci Brehy, kde z vyučovania bol proti svojej vôli „unesený“ sedemročný Marco. 

Paradoxné je, že všetko sa odohralo v súlade so zákonom, iba vyšší súdny úradník nepostupoval profesionálne lepšie by znelo, že zlyhal ako rodič. Jednalo sa o necitlivý veľmi necitlivý zásah. Takýto spôsob výkonu súdneho rozhodnutia bol v rozopre  so záujmom maloletého dieťaťa. Každý slušný človek musí takéto správanie odsúdiť.

A propo ako by dotyčný vyšší súdny úradník prijal svoje konanie, keby sa jednalo o jeho dieťa? Nie je takéto konanie v rozpore s Deklaráciou práv dieťaťa (1989)? Pri zásahu bola prítomná aj sociálna pracovníčka, ktorá podľa ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nemala kompetenciu právne zakročiť.

Výsledkom je, že „unesený“ žiak je už vo Švajčiarsku. Náš právny poriadok nepozná únos matky. Deti, ktoré boli v triede pri incidente sú rozrušené, boja sa, v škole dočasne pôsobí psychológ. Rodičia sa boja začínajú mať nedôveru k súdom, keď majú rozhodnúť v prospech dieťaťa.

Paradoxne je, že tento „únos“ je najlepšou osvetou, aby sme my občania boli neustále v strehu proti moci. Na udalosť reagovala aj poslankyňa NR SR N.Blahová (SaS) „Spôsob, akým bol vykonaný tento zákon rozhodnutia je gestapácky. Začalo sa o tom hovoriť až vtedy, keď sme boli svedkami toho ako štátne úrady pristupujú k deťom. Kde je právo dieťaťa byť vypočuté?“ pýta sa. 

Zaregistrovali sme že súťaž Eurovízia 2016 sa zmenila na súťaž politickej pesničky a zostala biednou atrapou speváckej súťaže z minulosti. V pesničkovej „nepolitickej“ súťaži Eurovízia 2016 zvíťazila ukrajinská speváčka tatárskeho pôvodu Susan Džamala (Jamala). S piesňou 1944 zvíťazila politika nad umením. Toto víťazstvo história zaradí medzi propagandistické blamáže 21.storočia, podobne ako Nobelova cena za mier, ktorá tiež v posledných rokoch je sprofanovaná. Aby to nebolo všetko, súťaž 2017 sa uskutoční na Ukrajine, čo je vlastne za posledné obdobie jediné (úbohé) víťazstvo už tak ťažko skúšanej krajiny. Pritom podľa pravidiel Eurovízie nemajú byť pesničky politickou agitáciou.

Víťazom sa stala pieseň, ktorá politicky a ideologicky vyhovovala záujmom tých síl v Európe, ktorá sa snažia o vyhrocovanie napätia medzi Ruskom a Ukrajinou aj cez umenie. Víťazom sa stali porotcovia, ktorí sa si osvojili súčasnú new politike.

V Európe sa zdvihla kritika, ktorej výsledkom bolo, že v priebehu 3 dní podpísalo petíciu na zmenu výsledkov Eurovízie 2016 neuveriteľných 280 tisíc ľudí (www.change.org).

Otázka znie, ak v súťaži Eurovízie je manipulovaná tokom súčasného politického prúdu, potom ako môžeme veriť rôznym súťažiam miss, Oscarom, festivalu v Cannes a ďalším kapitalistickým pseudokultúrnym akciám, ktoré sú nedorobkom?

Pre úplnosť pripomeňme, že v súťaži v roku 2014 víťazom bol ? bola Conchita Wurst - rakúsky transsexuál.

Neuniklo nám či zámysel podujatia na ZŠ Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici škole, ako „prezliekací“ týždeň kde súčasťou bol aj deň prezliekanie za opačné pohlavie konalo sa s tichým súhlasom alebo riaditeľka bola uvedená do omylu?

Ak odhliadneme od mediálnych vyjadrení čo sa povedala, potom to už neplatilo v sebe nesie necitlivosť. Ona znižuje dôveru učiteľského zboru na škole vďaka horlivosti niektorých učiteľov. Téma iného pohlavia je mimo školy politickým problémom. Preto vedenie školy malo byť nad vecou a nepichať do osieho hniezda.

Primátor mesta mal pravdu, že tematický týždeň je dobrovoľná akcia. Zdanlivo je mimo hru, ale v skutočnosti sa nezbavil verejnej zodpovednosti. Mesto tiež nesie svoj diel zodpovednosti za školu a nepriamo čo sa v škole deje. Z jeho odpovede nie je zrejme aké stanovisko zastáva v predmetnej veci. V meste by mali predsa obyvatelia vedieť aké stanovisko zastáva primátor mesta, pod ktoré patria ZŠ?

Ak už pominieme názor predstaviteľov ĽS NS, ktorí zvlášť v Banskej Bystrici sú neobľúbení, tak politické hnutie zastúpené v NR SR Sme rodina sa jeho predseda B.Kollár vyjadril jasne a zrozumiteľne „To aký idiot vymyslel takúto sprostosť? To muselo byť pekne vypatlaná hlava, čo vymyslelo prezliekanie  za iné pohlavie. Predpokladám, že to urobil nejaký deviant, ktorý sa bude ukájať pohľadom na chlapcov v sukničkách a pančuškách. Zobrať palicu a poriadne vymlátiť po tej sprostej hlave.“ napísal poslanec na sociálnej sieti.

Škoda, že k tejto kauze sa nevyjadrila aj ostatné politické strany zastúpené v parlamente, aby sa vedelo kde na ktorej strane názorovo stoja.

Nech je podujatie hodnotené rôzne, je dobrým signálom, že rodičia sledujú čo sa deje v škole a v prípade nezhody záujmov školy a rodičov sa ozvú. Je zarážajúca nevedomosť, že to čo sa dialo v živote školy vďaka novým „progresívnym“ prúdom z vonku prispieva k postupnému mravnému otupeniu žiakov na škole. Zaráža, že sa to udialo pod zámienkou 1.6 na MDD.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.