Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Stále viac vodičov v našom meste parkuje bez parkovacieho lístka

Problémy s parkovaním v meste sú nočnou morou pre nejedného majiteľa auta. Mestská polícia Čadca sa v roku 2015  intenzívnejšie zamerala na kontrolu platenia parkovacích lístkov na vyhradených parkovacích miestach zriadených mestom Čadca. Celkovo bolo zaznamenaných a riešených v priestupkovom konaní 501 priestupkov, kedy si vodiči nezakúpili parkovacie lístky. Z toho bolo uložených 382 blokových pokút a v ostatných prípadoch boli priestupky riešené napomenutím.

Pri realizácii tejto činnosti prejavila dobrá spolupráca s Mestským podnikom služieb Čadca, a to  pri úprave existujúceho dopravného značenia ako aj pri budovaní nového značenia na takýchto parkovacích miestach. Dopravné značenie sa takýmto spôsobom stalo jednoznačným, bez možnosti špekulácií a výhovoriek zo strany vodičov pri riešení priestupkov.

Pri riešení oznamov o parkovaní na vyhradených miestach organizácii (ako súkromných, tak verejných) sa najväčším problémov javí, že vyhradené parkoviská týmito organizáciami sú v mnohých prípadoch zriadené bez splnenia povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zák. č. 135/61 Zb. o cestnom zákone v platnom znení a zo zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení.

Vyhradené  parkovisko možno zriadiť len so súhlasom mesta Čadca a Okresného dopravného inšpektorátu v Čadci. Oproti predchádzajúcim rokom došlo k pozitívnej zmene v právnom povedomí občanov a spôsobu, akým sú vyhradené parkoviská vyznačené a sú zriadené v prevažnej miere v súlade s právnymi normami.

V tomto roku Mesto Čadca pripravuje analýzu aktuálneho stavu vyhradených parkovacích miest v meste s cieľom  hľadania pozitívnych riešení pre efektívnejší systém plateného parkovania v našom meste.

Mesto so od nového systému sľubuje zefektívnenie parkovania na sídliskách. Digitalizácia parkovacích miest prispeje k transparentnosti a vyvráti všetky pochybnosti ohľadom podozrení, že niekto má parkovisko „na čierno““. Obyvateľom ubudne povinnosť „maľovania“ parkovacích miest. Všetko bude vyznačené jednotne a esteticky. Vznik parkovacích miest ani netreba komentovať.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.