Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Bankové tajomstvo u nás je o práve a svedomí alebo politickej svojvôli?

Asistent poslanca za SaS (sympatizant opozície) vďaka svojej horlivosti z vlastnej iniciatívy získal nezákonné pohyby na súkromnom účte ministra vnútra (koalícia) a možno aj iných. SaS nech sa bude obhajovať najlepšie ako vie, v tom je morálne až po uši. Porušenie bankového tajomstva je narušenie historickej i zvykovej dôvery ku bankám.

Kľúčovým zostáva odpovedať si na otázku čo je viac z pohľadu práva? Je to porušenie bankového tajomstva  v tomto prípade s politickým s podtónom alebo je to iba narušenie bankového tajomstva s cieľom odhaliť nezákonné konanie verejnej osoby? 

Asistent svojou naivitou asi si uvedomoval, že ak by odhalil protizákonné pohyby na účte, jeho konanie bude považované ak nie za čin vlastenectva tak aspoň konanie v záujme verejného dobra. Bol si vedomí so zneužitia pracovného pomeru, že urobil chybu. Vo svojej horlivosti získané informácie dal bez rozmyslu médiám. Ak by ich nebol dal ale oznámil svojmu zamestnávateľovi, poprípade polícii jeho konanie by bolo právne „znesiteľnejšie“.

V prístupe k osobným účtom má právo konať polícia aj to za vopred stanovených podmienok. Jedine polícia môže kvalifikovane rozhodnúť aké bolo právne konanie.

Keby polícia získala informáciu z podaného podnetu alebo mediálneho priestoru alebo z anonymného zdroja, jej povinnosťou je preveriť pravdivosť informácii. Preto „ukradnuté“ informácie je možné považovať iba za operatívnu informácie. V trestnom konaní by takáto informácia pred súdom bola nepoužiteľná. 

  Ak kauza bude posúdená ako pravdepodobne porušenie bankového tajomstva, môže sa jednať o trest odňatia slobody tri až osem rokov. Ak by sa uzavrela dohoda o o treste a vine, sadzba sa môže znížiť o 1/3 . V prípade ak by mu bolo vymerané menej ako dva roky, môže sa to pre kvalifikovať na podmienku. Ak by predsa bol odsúdený, prezident ho môže omilostiť.

  Ak sa nájde niekto, kto oznámi informáciu z  minulosti politika za cenu porušenia bankového tajomstva,  je to možné považovať ako stret s právom na slobodu prejavu. V rámci slobody prejavu je možné právo na šírenie informácie o spornej osobe aktívnej vo verejnom živote. Formálne bolo možné porušenie bankového tajomstva  ale súčasne môže sa jednať o právo na šírenie informácie o politikovi a jeho minulosti vo veciach verejného záujmu. Verejnosť asi nebude pripravená prijať (labilnú) právnu konštrukciu a ona si to bude interpretovať po svojom ako ľavou rukou pravé ucho .... 

Na záver to najpodstatnejšie. V kauze môže rozhodnúť jedine súd. Zatiaľ na oboch aktérov tejto nevšednej zápletky je potrebné sa pozerať až do rozhodnutia súdu ako na nevinných už nehovoriac, aby ulica robila politiku. Pre verejnosť bude rozhodnutie súdu poučné.

  Ak súd rozhodne, že bolo porušené bankové tajomstvo, potom trest pre konateľa nezákonného sledovania pohybov na účte musí byť právne principiálny.

  Ak súd by sa „povzniesol“ alebo „prehliadol“ porušenie bankového tajomstva, nie je to možné považovať za začiatok rozpadu (právneho) štátu alebo verejnosť stratí dôveru k bankám?

  Ak banka by si to osvojila prezradenie tajomstva (niekomu), nenastane najčernejší možný scenár, že (niektorá) banka si takto predstavuje svoj vstúp na tenký politický ľad?

Dôveryhodnosť bánk u verejnosti bude do vtedy, pokiaľ bude rešpektovaná axióma bankového tajomstva. Kto to nepochopil, nech sa zamyslí nad spovedným tajomstvom. 

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.