Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Účelová kritika voči obciam a mestám neobstojí

Po poslednom rokovaní Rady Združenia miest a obcí Slovenska bolo mestám a obciam adresované stanoviska s nepodloženou argumentáciou.

Problémom je financovanie regionálneho školstva a zvyšovanie platov. ZMOS nikdy nenamietal, aby sa pedagogickým a odborným zamestnancom nezvyšovali platy, ale zásadne vyvracia tvrdenia, že so ZMOS sa niekto dohodol.

Rázne treba odmietnuť tvrdenia, že mesta a obce nechcú dať peniaze na zvyšovanie platov z podielových daní, ktoré dostanú v roku 2017 cca 700 mio €. Treba pripomenúť  šíriteľom neúplnej pravdy, že od roku 2009 obce a mesta dávali ročne naviac zo svojich rozpočtov od 111 až po 278 mio € viac, ako na školstvo dostali z podielových daní !!!   Ak mestá a obce dostanú na školstvo avizovaných 700 mio €, tak na platy a odvody zamestnancov školstva bude použitých asi 85%, čo je cca 595 mio € !!!

Zvýšenie platov pedagogickým a odborným zamestnancom od 1.9.2016 znamenalo v roku 2016 6,5 mio € naviac, ktoré samosprávy museli dať z vlastných rozpočtov. V roku 2017 to bude naviac 19,5 mio €. Keby prišlo k zvýšeniu platov o 6 % od 1.9.2017 potrebné bude navýšenie ďalších cca 7,5 mio € a v roku 2018 asi 22,5 mio €. Kľúčové zostáva, že čísla z MF SR jasne hovoria, že samosprávy dávajú na školstvo viac ako dostanú z výnosu dane z príjmu fyzických osôb. Tieto fakty nemôže nikto účelovo ohýbať ani spochybňovať.

Treba si uvedomiť, že pre mestá a obce je základné školstvo prioritou, na ktorú vynakladajú aj financie, ktoré by za iných okolností mohli byť smerované do sociálnych služieb, opravy ciest, rekonštrukcie chodníkov. Inými slovami povedané, tí, ktorí chcú dostať čierneho Petra do rúk miest a obcí uvažujú nasledovne. Ak rokovania obídu mesta a obce, príde k dohode, od 1.9.2017 zvýšenie platov bude dohodnuté  a podielové dane zostanú nezmenené, mesta a obce budú stáť pred dilemou.

Primátori a starostovia si nemôžu dovoliť, aby nevyplatili zvýšenie miezd lebo žijú v meste - obci, všetci sa poznajú, to by bolo z ich strany plošné samosprávne kamikadze. Druhá strana o tom vie a počíta s takýmto scenárom.

Potom nie primátori a starostovia ale ONI budú „hrdinovia“, že vyjednali zvýšenie a budú tvrdiť, vidíte obce a mesta majú podielové dane ... aj na platy, zamlčia, že zvýšenie platov zaplatia občania, ktoré pôjdu na úkor iných aktivít samospráv.

Primátori a starostovia vedia, že platy učiteľov sú poddimenzované. Neradi vykrývajú zo svojich rozpočtov to na čo nedostali financie. Vedia že samospráva je pre ľudí a preto konajú v prospech verejného dobra. Ešte bude potrebné veľa osvety, aby obyvatelia miest a obcí vedeli akú významnú rolu hrajú mesta a obce pri zvýšení platov pedagogickým a odborným zamestnancom.   

 
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.