Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Dotácie mesta pre kultúru a šport v Čadci 2017

Zistenie, že v Čadci sa vďaka veľkorysosti primátora a poslancov dlhodobo poskytuje bezplatne športoviska športovým klubom a priestory Domu kultúry súborom, sa v meste považuje za samozrejmosť, čo sa nedá povedať o iných mestách.

Mesto Čadca považuje kultúru a šport v meste za dôležitý prostriedok, z ktorých majú obyvatelia majú pôžitok. V predstavách väčšiny ľudí prevláda názor, že kvalita života je oveľa väčšia v spoločnosti, ktorá je bohatá na kultúru  ale aj pohybovú aktivitu než v takej, ktorá ponuku postráda. Financovanie kultúry a športu v meste je viac zdrojové.

Počet žiadosti o dotáciu pre kultúrne organizácie v roku 2017 využilo 11 žiadateľov v úhrnnej sume 10.100 €. V rozpočte mesta 2017 bolo vyčlenených pre kultúru financie vo výške 5.000 € (o 1.000 € oproti roku 2016).  Pre úplnosť treba povedať, že mesto v kapitole kultúra vyčleňuje cca 390 tisíc € ročne na chod Domu kultúry, čím prispieva na súbory pracujúce pri Dome kultúry a na kultúru v meste. K tomu ešte treba prepočítať mimorozpočtové zdroje, ktoré v roku 2016 vďaka pracovníkom Domu kultúry bolo získaných vo výške 25.859 €.

Žiadatelia dotácii

na kultúru 2017

účel

Požiadavka

(€)

Miestny odbor Živena – spolok slovenských žien Čadca

Činnosť organizácie - kultúrno-poznávacie zájazdy, tvorivé dielne pre ženy a pod.

600

Spolok priateľov Čadce

Aktivity spolku v roku 2017 - Moja rodná, stretnutie rodákov, cena akad.Špaldoňa, propagačné materiály

950

Kysucká knižnica v Čadci

Projekt „S knihou za poznaním“ – celoročný výchovno-vzdelávací cyklus podujatí pre deti a mládež z Čadce

500

Stružielka, o. z.

Činnosť Stružielky na rok 2017 – tvorivé dielne pre zdravotne postihnuté deti z Čadce, výstavy a ďalšie aktivity

900

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev deti, Žilina

Letný tábor pre deti, farnosť Čadca - Kýčerka

1000

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Čadci

Činnosť speváckej skupiny seniorov Slnečnice z Čadce na rok 2017, reprezentácia mesta na prehliadkach  a súťažiach 

500

ZO Slov.zväzu včelárov  Čadca

90.výročie činnosti včelárov v Čadci, propagácia včelárstva

300

OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 

Činnosť MO SZPB v Čadci na rok 2017

250

ZO SZZ Čadca – Bukov 2

Činnosť na rok 2017, založenie bio osady

0

ZO SZZ Čadca - Bukov 1

Činnosť na rok 2017, oprava vnútorných ciest v areáli, údržba spoločného oplotenia

0

ZO SZZ Čadca - mesto

Činnosť na rok 2017

0

SPOLU

 

5.000

 

Pre športové kluby v rozpočte bolo vyčlenených na príspevky 90 tisíc € (v roku 2016 31.000 €). Výška všetkých žiadosti bola 137.670 €. Pre úplnosť treba pripomenúť, že mesto napomáha činnosti a rozvoju športových klubov v meste aj tým, že im počas celého roka poskytuje bezplatné užívanie oboch športových hál, bezplatne sa poskytujú priestory Domu kultúry a krytej plavárne čo ročne dosahuje sumu cca 80 tisíc €. Okrem toho zabezpečuje celoročnú prevádzku krytej plavárne vo výške cca 250 tisíc €.

 

Žiadatelia dotácii na šport 2017

Účel použitia

Schválená

čiastka(€)

 

 

 

 

 

Futbalový klub Čadca

 

54.000 

 

Mestský stolnotenisový klub Čadca

 

10.000

 

Klub Kysuckého maratónu

 

4.000

 

Lokomotíva Čadca

oddiel sane, turistika, volejbal

3.500

 

Klub karate ZZO Čadca

 

3.500

 

ŠK Polícia Čadca

atletika, karáte,  biatlon

2.000

 

Kysucká šachová škola

 

2.000

 

Slávia CAISSA Čadca

 

2.000

 

Kysucká hokejbalová únia Čadca

 

2.000

 

Športové a kultúrne centrum Milošová

 

1.000

 

OZ ŽABKA Čadca

 

1.700

 

ŠK Čadca Horelica

 

1.000

 

Bunkai karate Čadca

 

300

 

ŠK Čadca Horelica

 

1.000

 

MŠK hádzaná Čadca

 

2.500

 

AK ZZO Čadca

 

500

 

 S P O L U

 

90.000

 

 

 

 

 
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.