Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
O čom sa v meste (ne)hovorilo vo februári 2017 ...

Február je najkratší mesiac v roku. Je symbolom končiacej sa zimy, predlžujúcich sa dní a čakania na jar. Čas veselých fašiangov a karnevalov nám poskytuje zábavu, bláznom slobodu, aspoň raz za rok sa môžeme ukryť za nejakú masku. Zároveň prináša krásny sviatok pre všetkých zaľúbených. Február je však aj mesiacom uvedomenia, kedy by sme už mali mať vytýčené ciele na celý rok a vedieť, po ktorej ceste sa máme vydať.

Pripomíname že od 1.1.1582 sa u nás zaviedol Gregoriánsky kalendár a 1.január sa stal začiatkom roka.

Oceňujeme že na úseku diaľnice D3 Čadca - Bukov - Svrčinovec bol 24.1.2017 bol poklepaný základný kameň za prítomnosti rezortného ministra. Nič už nestojí v ceste, aby sa začala výstavba najdôležitejšej dopravnej cesty na Kysuciach. Kysučania už neverili, že sa dočkajú historického okamžiku začať stavať 5,6 km dlhý úsek. Obyvatelia Svrčinovca, ktorí sú denne vystavení hraničným stavom katastrofálnej dopravnej situácie, upadali do zúfalstva pri podobných informáciách. Spolu s vedením mesta Čadca sa kysucké obce zmobilizovali a vytvorili tlak na rozhodujúce inštitúcie a výsledok sa dostavil.

So zármutkom sme prijali správu, že 26.1.2017 nás navždy opustila zanietená etnografka, publicistka a bývala riaditeľka Kysuckého múzea v Čadci Mgr. Mária Húšťavová. Jej výskumy a propagácia na poli ľudového umenia boli jej zmyslom života. Je autorkou publikácie Ľudový odev na Kysuciach, ocenená ako najkrajšia kniha Kysúc (2012) a knihy Rudina vo zvykoch našich predkov (2015). Po sebe zanechala rozpracovanú publikáciu o ľudovej kultúre v obci Horný Vadičov. Záslužnú prácu zanechala ako riaditeľka Kysuckého múzea, zvlášť pri rozvoji Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Dlhodobo spolupracovala s Mestom Čadca pri tvorbe a realizácii kultúrnych  a vzdelávacích podujatiach ako členka komisie kultúry pri MZ v Čadci. Kultúrna obec v nej stráca jedného z najhodnotnejších členov. Česť jej pamiatke.

Počet obyvateľov v Čadci ku 31.12.2016 bol 24.109 obyvateľov, z toho 12.297 žien. Počas roku sa prisťahovalo do mesta 242 obyvateľov a z mesta odišlo 412 obyvateľov. Narodilo sa 267 deti, z toho 136 dievčat a zomrelo 326 ľudí z toho 128 mužov. Štatisticky sa zistilo, že v meste bez trvalej adresy prebýva 925 osôb, ktoré majú adresu na MsÚ. Podľa mestských časti najviac býva v U Hluška, Kýčerke a U Sihelníka 46 % obyvateľov, nasleduje Čadca stred a Žarec 28 %. V prímestskej časti Podzávoz, Milošová a Čadečka býva 15 % obyvateľstva mesta a na Horelici 6 %. Počet sobášov v meste bol 173. Celkový úbytok činí 129 obyvateľov, čo nie je pozitívne.

Neuniklo nám Deň písania rukou, ktorý si pripomíname 23.1. Jednou z charakteristík človeka je, že sa vyznačuje jedinečným rukopisom. Preto je možné identifikovať človeka aj pomocou jeho písma. Naopak, zhoršenie písma sa pokladá za jeden z príznakov napovedajúcich o zhoršení zdravotného stavu jedinca. Preto nech tí, ktorí používajú iba PC porozmýšľajú, či to čo je napísané je pravdivé. Zamyslíme sa, ak po čase musíme niečo napísať, akú máme  „tvrdú“ ruku, ako sa písaním postupne uvoľňuje. 

Vítame ďalšiu aktivitu plavárne, ktorá ponúka návštevníkom plavárne cvičenie vo vode AQUA AEROBIK. Cvičenie je sprevádzané hudbou, využívajú sa pomôcky (činky, vodné slíže) a vedie ich školená inštruktorka. (www.plavarencadca.sk, 0918993080.

Obdivujeme mladých „umelcov“, ktorí vo svojej umeleckej kreativite obohatili mesto „o umelecké“ výtvarné  skvosty, čím podchod na zástavke Čadce mesto zneuctili a zároveň poškodili cudzí majetok. Životnosť malieb bude na obdiv iba do skorého premaľovania podchodu, čo budeme musieť všetci zaplatiť. 

Upozorňujeme na vydanie praktickej brožúry Kalendárium podujatí 2017. V stručnosti informuje o termínoch podujatí z kultúry, turistiky, zábavy, prírody a športu na Kysuciach. Kalendárium vydala Organizácia cestovného ruchu KYSUCE, ktorá od roku 2012 združuje subjekty, ktoré svoje sily a prostriedky využívajú na propagáciu regiónu Kysuce. Sídlo má v budove Mestského domu v Čadci (www.regionkysuce.sk)

Plaváreň v Čadci ponúka jednu z ďalších motivačných akcií. V piatok 3. februára odmenila najšikovnejších žiakov a študentov. Pri príležitosti polročných prázdnin a vysvedčenia mali všetci "čistí" jednotkári voľný vstup do bazénu alebo fitka! Stačilo prísť, preukázať sa vysvedčením, kde budú samé jednotky, resp. hodnotenie výborný, a hodina v bazéne či hodina a pol v posilňovni je vaša.

Upozorňujeme na bezplatná služba On-line tlmočník pre nepočujúcich. Pri návšteve  úradu môže sa komunikovať aj prostredníctvom služby On-line tlmočník. Požiadavky budú vybavené rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod. Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete na www.onlinetlmocnik.sk

Pripomíname si 90. výročie od založenia MO Živena v Čadci 16.1.1927. Treba pripomenúť, že počas trvania spolok neprežíval iba chvíle práce. Zvlášť bolestivé bolo ukončenie činnosti v roku 1948, ktoré trvalo 41 rokov, do roku 1989. Spolok vyvíja na pôde nášho mesta rôzne kultúrno-spoločenské aktivity, organizuje vzdelávacie podujatia, prednášky a tvorivé dielne pre svoje členky, pôsobí v oblasti sociálnej, podieľa sa na charitatívnych aktivitách. Zázemie spolku je v Dome kultúry v Čadci. V súčasnosti predsedníčka spolku je Mgr. Emília Barancová. Prvou predsedníčkou odboru  bola Katarína Fröhlichová

Konečne sa začali práce na výstavbe diaľnice D3 v úseku Čadca Bukov - Svrčinovec. V súčasnosti sa prevádzajú demolačné práce na 36  vyvlastnených rodinných domoch, ktoré stáli na plánovanej trase D3 smerom na Svrčinovec.  Primátor M.Gura: „Všetci sa veľmi tešíme, že na diaľnici D3 sa konečne reálne pracuje. Treba priznať, že nás to stálo veľa trpezlivosti i nervov. Aj ja som hrdý na Čadčanov, že vydržali a majú trpezlivosť. Náš boj ale nekončí. Rozbiehame petíciu za výstavbu diaľnice D1 Žilina – Čadca. Spájame sa s ostatnými starostami kysuckých miest a obcí , aby sme vytvorili ďalší účinný tlak na vyriešenie dopravnej situácie na Kysuciach. Máme zodpovednosť za náš región a za jeho obyvateľov. Preto musíme byť iniciatívni a rozhodní.“

So smútkom sme prijali správu, že v stredu 1.2.2017 vo veku 89 rokov odišla spomedzi nás vzácna žena, popredná slovenská výtvarníčka a umelecká šperkárka Remigia Biskupská, nositeľka mnohých uznaní a ocenení, ktorú mnohí nazývali aj prvou dámou drotárskej krásy na Slovensku. V roku 2016 bola jej udelená Pocta Karola Guleju za celoživotnú výnimočnú tvorbu v oblasti drotárskeho menia a šperkárstva. V Galérii Čadca pri tejto príležitosti prezentovala sa na výstave svojich šperkov. Česť jej pamiatke.

Chválime že 13.2. bol v Kysuckej nemocnici uvedený do prevádzky urgentný príjem. Celkom na Slovensku sa plánuje vybudovať 31 takýchto  zariadení. Týmto sa urýchli príjem pacientov. Vstupné vyšetrenie bude rýchlejšie pretože sú tu sústredení všetci potrební špecialisti. Náklady na vybudovanie boli vo výške 660 tisíc € z toho na prístroje 280 tisíc €. V krátkom čase sa sprevádzkuje pre Kysuce tak potrebná magnetická rezonancia. 

Pripomenuli sme si  že 11.2. sa každoročne v krajinách Európskej únii oslavuje DEŇ 112, ktorý je venovaný propagácii linky 112 - integrovaný záchranný systém. Linka tiesňového volania 112 je jednotné európske číslo tiesňového volania ktoré slúži na privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 zjednocuje všetky zložky integrovaného záchranného systému, ako sú Hasičský záchranný zbor, Banská záchranná služba, Horská  záchranná služba, Poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany a Útvary policajného zboru.  Volať na linku tiesňového volania 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky.

Chválime pracovníkov Mestského podniku služieb, že vďaka  tohoročnej tuhej zime pripravili už v decembri verejnú ľadovú plochu na korčuľovanie. Ako jediná ľadová plocha na Kysuciach je osvetlená a je hojne využívaná deťmi a mládežou aj vo večerných hodinách.  

Rodičom pripomíname že od 15.2. do 15.3.2017 sa začína termín, kedy rodičia môžu  prihlásiť deti do materských škôlok.  O zápise do materských škôl informoval primátor mesta Ing. Milan Gura: „Rodičia majú možnosť zapísať dieťa do MŠ podľa vlastného výberu. Mesto Čadca má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 7 materských škôl. K prihláške o prijatí dieťaťa do MŠ sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Rodičia si môžu vyzdvihnúť prihlášku na riaditeľstve každej materskej škôlky. Prednostne sú prijaté naše „čadčianske deti“ no ak to kapacita školy dovolí môžu sa prijať aj detí mimo mesta Čadca.“ Kontakt: http://www.mestocadca.sk/kontakty/skoly-a-skolske-zariadenia.html

Neuniklo nám že Mestská polícia v roku 2016 riešila 1577 priestupkov na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky v meste. Bolo skontrolovaných 7200 vozidiel na parkoviskách, kde sa zistilo 564 priestupkov. V blokovom konaní bolo udelených pokút vo výške 5.950 €. Osobitnú kategóriu priestupkov  tvoria staré vozidlá a vraky. Bolo zdokumentovaných 27 takýchto vozidiel.

Zaregistrovali sme  že neziskové organizácie na Slovensku v roku 2015 získali z 2% dani 60 mio € z toho firmy a podniky podporili zo svojich daní neziskovky sumou 34,6 mio a fyzické osoby čiastkou 27,6 mio.

Pripomíname že Deň zaľúbených aj napriek tomu, že je silne poznačený nánosom komercializácie v sebe nesie niečo pozitívne. Vyjadruje najkrajší cit k druhej osobe.  Slávenie sviatku zaľúbených siaha do antického Ríma, kde bol 14.2. zasvätený bohyni JUNO Jupiterovej  manželky, kráľovnej všetkých bohov, ochrankyni žien a svadieb.

 
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.