Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Výrub stromov v meste má svoje pravidlá

Každoročne vykonávajú pracovníci Mestského podniku služieb výrub drevín na území mesta. Výrub sa vykonáva mimo vegetačného obdobia od 1.10. do 31.3. Výrub je možné vykonať až po splnení zákonných podmienok uvedené v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky č.24/2003.

Na výrub sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je mesto. V prípade verejného priestoru je potrebné podať žiadosť o vydanie súhlasu na výrub s odôvodnením miesta a druhu dreviny. Dokladuje sa súhlasom dotknutých osôb, napríklad ak strom neprimerane tieni alebo je blízko okien a ohrozuje stavbu. Po obhliadke a posúdení sa zaradí do zoznamu pre nasledujúce vegetačné obdobie. Po skompletizovaní zoznamu, mesto vydá rozhodnutie o výrube so zoznamom lokalít a drevín na výrub. V roku 2016 mesto vydalo štyri rozhodnutia so 24 žiadosťami o výrub. Na základe rozhodnutia MPS spracuje sa plán výrubu včítane finančného zabezpečenia a môže sa začať s výrubom. 

Toto si treba uvedomiť vtedy, ak niekto podá žiadosť o výrub a napríklad o tri týždne po podaní práve v jeho lokalite sa robí iný výrub. Dožaduje sa, aby jeho žiadosť bola tiež vybavená. To nie je možné, lebo nebolo vydané rozhodnutie. Preto je dobre podať žiadosť včas, aby sa mohli vykonať všetky zákonné podmienky pre schvaľovanie.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že na výrub stromu nie potrebná žiadosť vtedy, keď strom má obvod do 40 cm s meraním vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2. Toto sa netýka stromov, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie alebo život človeka alebo môžu spôsobiť značnú škodu na majetku.

V prípade, že drevina je súčasťou verejnej zelene alebo rastie na cintoríne, povolenie na výrub sa požaduje. V prípade nejasnosti je potrebné radšej sa obrátiť na MsÚ, lebo v prípade nepovoleného výrubu môže byť pokuta až do výšky 10 tisíc €.

 
Najnovšie články
Práve je online
Práve je pripojených:
1 Hosť
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.