Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Detské ihriská sú určené pre deti a nie vandalov

Detské ihriská bývajú neoddeliteľnou súčasťou nielen miest, ale aj dedín. Prioritou každého jedného primátora či starostu je ich budovanie a následná starostlivosť o ne. Tak je tomu aj v našom meste.

V minulých rokoch sa v Čadci vybudovali nové detské ihriská hlavne na sídliskách Kyčerka, Žarec, ale aj v iných častiach Čadce. Rovnako sa rozostavané a jestvujúce dokončili a doplnili o nové prvky. "V tomto trende chceme pokračovať. Samozrejme, v rámci finančných možností a reálnej potreby", povedal k tejto téme primátor Milan Gura. Detské ihriská by v prvom rade mali slúžiť na trávenie voľno časových aktivít detí, ideálne, pod dohľadom rodičov poprípade inej dospelej osoby. Detské ihriská na území Čadce má v správe Mestský podnik služieb (MPS), ktorý ich udržuje, stará sa o ne, v prípade potreby opravuje poškodené prvky. Je smutné, že v mnohých prípadoch nie je za poškodenie zodpovedný "zub času", ale toľkokrát spomínaný a ťažko riešiteľný vandalizmus. Vandali ničia nielen zastávky, smetné a odpadkové koše, dopravné značky, ale mnohokrát aj detské ihriská a ich prvky, ale aj prevádzkové poriadky a informačné tabule označujúce zákaz vstupu do týchto priestoroch so psíkmi.

Nebuďme ľahostajní

Riaditeľ MPS Čadca Peter Lariš: "Tak ako po iné roky aj tento rok pred otvorením detských ihrísk po zimnom období sa urobí pasportizácia, s ktorou sa už začalo. Pri nej zistíme potreby opráv jednotlivých prvkov detských ihrísk, poprípade ich doplnenie o prevádzkové poriadky a iné značenia. Je smutné, že hlavne informačné tabule sú tŕňom v oku mnohých našich "tiež" spoluobčanov. V minulom roku sme na každé detské ihrisko osadili tieto poriadky. Dokonca na viaceré až dvakrát, a aj na tie, ktoré nemáme v správe. Realita dneška - nič. Je žalostné, ak sa ničí spoločný majetok. MPS-ka nemá ani finančné, ani ľudské zdroje na to, aby pomaly každý druhý deň osádzala nové. Smutné a zároveň nebezpečné je aj to, že tieto prevádzkové poriadky jednoznačne určujú, čo je zakázané v týchto priestoroch vykonávať. Napríklad: používanie alkoholických nápojov a iných omamných látok, zákaz vstupu bez dozoru rodičov. Okrem iného aj to, že počas zimných mesiacov sú detské ihriská mimo prevádzky a vstup na ne je na vlastné riziko.  Aj týmto si dovolím požiadať našich spoluobčanov, aby prípadné nedostatky a poškodenia nahlásili na podnik a tiež všetkých v dobrom vyzývam: Nebuďme ľahostajný k spoločnému majetku a poukážme na tých, ktorí ho poškodzujú a ničia.“

 
Najnovšie články
Práve je online
Práve je pripojených:
2 Hostí
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.