Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Ani po 10 rokoch sa nezabudlo na nesplnený sľub

( spomienka na zrušenie základnej školy na ulici A.Hlinku )

Na začiatku bol predvolebný sľub a ten sa nedodržal. Je to potrebné práve dnes si pripomenúť pri príležitosti 10. výročia zrušenia najstaršej školy v meste. Tí, ktorí verili, nech v myšlienkach sa zamyslia, či je dobré a prospešné pre verejný a duchovný život konať tak, čo sa stalo na zastupiteľstve v piatok 30.3.2007. Nebolo to pošliapanie verejného prísľubu? Je prospešnejší rozum, ktorý je v zajatí moci, alebo stáť nad vecou a v pokore rozjímať? Lebo čím sme starší, tým viac sa utiekame ku viere. Platilo to v minulosti, platí to aj dnes, a bude to platiť aj v budúcnosti. Pretože moc tak ako sám človek je krehká a pominuteľná. Človek sa premení na prach, ale jeho činy zostávajú.

Výsledkom zastupiteľstva bolo zrušenie najstaršej školy na území mesta. Zbytočné boli prosby rodičov, zbytočná bola petícia, ktorú podpísalo vyše 6400 občanov. Tak ako sa zaobchádzalo s petíciou, ona vygenerovalo múdrosť mesta „PETÍCIA JE ZDRAP PAPIERA !“.

Ak nebola zo strany mesta ochota prevádzkovať  školu na ulici A.Hlinku, malo sa vyhovieť občanom, ktorí nechceli nič viac a nič menej, len aby bola v budove zriadená cirkevná škola. Takto by po Cirkevnej ZŠ J.Palárika v Rakovej a ZŠ sv. A.Svorada na Skalitom sa zriadila tretia základná škola tohto typu v okrese. Pritom cirkev splnila podmienky pre jej zaradenie do siete základných škôl na Slovensku, chýbalo iba uznesenie zastupiteľstva.

Spomienky na diskusiu zo strany niektorých poslancov boli zarmucujúce. Ešte, že božie mlyny melú pomaly ale isto a pamäť si pamätá. Poslanci odhlasovali zrušenie školy. Ešte bola nádej, že vtedajší primátor J.Vražel nepodpíše uznesenie o zrušení školy. Podpísal a tým dal ortieľ nad školou. Pritom mohol svojim nepodpísaním uznesenia o zrušení vstúpiť do histórie mesta počinom váženého človeka. Človek ktorý je obdarený duchom, je nad vecou, požíva úctu tak ako túto úctu požívali mnohí panovníci z minulosti, ktorí vstúpili do histórie.

Životná múdrosť velí, že pri dôležitých rozhodnutiach by mal tróniť zdravý rozum, a nie rozumy tých, pre ktorých v tomto prípade všetko nekresťanské je dobre. Jedna rada pre neveriacich. Ak pôjdu na dovolenku do Talianska, nech si vyčlenia čas a zájdu do niektorého z renesančných kostolov. Nech neobdivujú, ale dívajú sa na maľby a prežívajú emócie z vyžarovaných malieb, ktoré sú večné. 

Primátor podpísal uznesenie. Takto dal najavo, že zrušenie základnej školy je pre mesto zjavne nevýhodné. Mal na to zákonné právo a zároveň vypovedal o sebe. Jeho volebný program bol sľubom mravného záväzku, že nezruší žiadnu školu !!! Poprel seba, svojim nesplnením sľubom dostal verejnosť do omylu. Verejnosť si na jeho nesplnený sľub pamätá a nezabúda ... ani po 10 rokoch.

 
Najnovšie články
Práve je online
Práve je pripojených:
1 Hosť
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.