Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Prečo Bitku pri Viedni si nepripomíname?

Bitka pri Viedni 11.-12.9.1683 bola stretom civilizácii, kresťanského kríža a islamského polmesiaca podobne ako sa vnímala čečenská vojna ako hradba pred vpádam islamu do Rusko a ďalej na východ.

Je zarážajúce, že dejinná udalosť nie je neustále pripomína ako obrana kresťanskej a tým aj európskej rodiacej sa civilizácie. Prečo verejnoprávna RTVS sa bojí pripomínať túto pre nás dejinnú udalosť ako čert svätenej vody? Odpoveď môže byť práve preto, že Bitka pri Viedni je pre nás svätou bitkou?

Stret kríža a islamského polmesiaca

Proti sebe tu stála aliancia Habsburská cisárska armáda, Poľsko - litovská únia, Záporožskí kozáci a Toskánske veľkovojvodstvo pod velením Jána III Sobieského, ktorí vzdorovali Osmanskej ríši, Krymskému chanátu a Uhorskému vojsku Imricha Tőkőliho pod velením Kara Mustafa Pašu.

Pokorená Osmanská nadvláda v Európe

Bitka pri Viedni bola vyvrcholením dlhodobého súperenia medzi osmanským sultánom a Habsburgovcami ako predstaviteľmi Svätej rímskej ríše. Bitku vyhrala poľsko - rakúsko - nemecké sily na čele s Jánom III Sobieskim. Jeho náhrobok sa nachádza v katedrále Wavell v Krakove. Bitka ukončila tristoročný zápas medzi centrálnymi európskymi mocnosťami a Osmanskou ríšou.

Od dobytia Konštantínopolu známym aj ako Carihrad alebo Istanbul sultánom Mehmedom II sa osmanskí sultáni považovali za nástupcov rímskych cisárov. Práve bitka pri Viedni po dvojmesačnom obliehaní, v hodine dvanástej zachránila pevnosť Viedeň pred vpádom a pľundrovaním. 

V nasledujúcich mesiacoch uštedrila sa oslabenej osmanskej armáde rovnako ťažká porážka pri Parkane (Štúrovo) a následne dobyli Ostrihom. Bitka pri Viedni spustila lavínu, ktorá v priebehu 15 rokov až po slávne víťazstvo vojvodcu E.Savojského 11.9.1697 pri Zente (mesto na brehu rieky Tisy v autonómnej oblasti Vojvodina v Srbsku) zmietla osmanskú moc v strednej Európe. Skončila sa 200 - ročná okupácia Dolného Uhorska (v podstate dnešného Maďarska) a habsburské Rakúsko sa posilnilo a stalo sa európskou veľmocou. Vplyv Francúzska, verného spojenca Osmanskej ríše sa oslabil. Kresťanská civilizácia Európy zaznamenala rozmach.

Preto treba oceniť záslužný literárny počin, vydanie súborného diela o bitke i zápase s prenikajúcim islamom do Európy od autora E.Vontorčíka - Bitka pri Viedni 1683. Podáva charakteristiku náboženského, ideového základu islamskej civilizácie. 

Kde je RTVS?

Pokiaľ historické zdroje poznania nebudú pevnou súčasťou osvety a vzdelávacích osnov ale aj vysielanie RTVS, potiaľ nás dnešný problém s imigráciou nebude „oslovovať“, veď nás sa to predsa netýka, môžeme sa dočkať oslabovania a možného zániku kresťanskej Európy. Odtiaľ je krok k premene európskej civilizácie na východnú. To sa už neefektívnou nečinnosťou EÚ a vedomím osvojovaním si globálnej ideológie vlastne začalo !!!

Odpovieme si čo vlastne chceme?

Preto je potrebné odpovedať si na položenú otázku v úvode „Prečo Bitku pri Viedni si nepripomíname?“ Nás sa to netýka alebo sa bezhlavo ženieme pod krídla globálnej nesúrodej Európy? Či si budeme vedieť odpovedať na otázku dnes alebo zajtra, nie je jedno. Zajtra už môže byť neskoro, aby sme nestratili to čo sme Bitkou pri Viedni získali.

 
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.