Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Zberný dvor od 1.apríla 2017 je opäť otvorený, otváracie hodiny po novom

Od 1.4.2017 sa môžu občania Čadce opäť bezplatne a legálne zbaviť nadrozmerného a nebezpečného odpadu.

Rozšírené otváracie hodiny

Táto praktická a užitočná služba pre občanov bude v tomto roku časovo ešte viac prístupná. Oproti minulosti sa rozšírili otváracie hodiny. Mesto týmto krokom reagovalo na zvýšený dopyt zo strany občanov.

Zberný dvor je prístupný v týchto hodinách:

             Pondelok - Piatok: 8.00 - 14.00

             Sobota: 8.00 - 12.00

Čo patrí do zberného dvora

             elektroodpad (televízory, pračky, rádiá, žiarivky, ...)

             nebezpečné odpady od občanov (farby, batérie a akumulátory, liečivá, pesticídy, jedlé oleje, ...)

             objemný odpad (nábytok, koberce, kovové výrobky, ...)

             kovy, plasty, sklo, lepenka, drevo, atď...

Do zberného dvora nepatria  odpady, ktoré je možné uložiť do zbernej nádoby na komunálny odpad!

Platí sa iba za drobný stavebný odpad

Nový zákon o odpadoch priniesol so sebou spoplatnenie drobného stavebného odpadu. Zákon určil cenové rozpätie poplatku a bolo na každom meste, akú taxu si určí.  Mesto Čadca určilo najnižšiu možnú sadzbu 0,015 eura za kg. Všetky ostatné druhy odpadov sa odovzdávajú bezplatne.

Pneumatiky na zberný dvor nepatria, kam ich odovzdať?

Výrobca pneumatík je povinný v rámci siete distribútorov (predajných miest) zabezpečiť bezplatný spätný zber bez obmedzenia množstva. Túto povinnosť majú aj pneuservisy, aj keď pneumatiky nepredávajú.

Za výrobcu pneumatík sa považuje podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvádza pneumatiky na trh. Dotýka sa to aj distribútorov pneumatík v rámci zásielkového obchodu, vrátane elektronického predaja, ktorí sú povinní zabezpečiť spätný zber,  a to najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi.

Naopak, za výrobcu pneumatík sa nepovažuje ten, kto dodáva pneumatiky pre výrobu motorových alebo nemotorových vozidiel, ktoré boli následne namontované na vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.

www.mestocadca.sk  13.4.2017

 
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.