Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
O čom sa v meste (ne)hovorilo (máj 2017)

Keď sa pýtali Dalajalamu, čo ho na ľudstve najviac prekvapuje, odpovedal: "Ľudia obetujú zdravie, aby zarobili peniaze; potom obetujú peniaze, aby znovu  získali zdravie; potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť, a tak nežijú ani v prítomnosti ani v budúcnosti a žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby predtým žili." Otázka znie, či takto nejako nežije väčšina z nás, či nie je čas na zmenu ?

Chválime mesto ktoré s Domom kultúry pripravilo pre mamičky, babičky a prababičky slávnostný program ku Dňu matiek. V programe sa predstavil DFS Kelčovan pod vedením Pavla a Amálie Kužmovej. Všetky mamičky boli obdarované darčekom.

Plaváreň ponúka mladým letnú brigádu ako plavčíkov pre krytý a letný vonkajší bazén na obdobie jún - júl 2017. Zároveň informuje záujemcov o cvičenie vo vode (aqua aerobik). Cvičenie prebieha v stredu od 17:30-18:30. Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. , 0918 993080. 

S porozumením sa stretla verejno prospešná akcia Mestského podniku služieb, ktorý v uplynulých dňoch zabezpečil odvoz nadrozmerného a nebezpečného odpadu od smetných nádob na sídliskách. Domovníci v bytovkách boli oboznámení s termínom vývozu v predstihu tak, aby obyvatelia uložili nepotrebný odpad pri kontejneroch. Celkom bolo odvezeného 98 ton nadrozmerného a nebezpečného odpadu

Neuniklo nám že mesto začalo jarné kosenie. Celkom sa vykosí tráva na ploche 25 tisíc m2. Taktiež sa začala jarná oprava výtlkov na mestských komunikáciách.

Pripomíname si 110. výročie narodenia rodáka z Čadce prof. Ing. Imrich Janotu. Odborník, vedec a pedagóg v problematike lesného hospodárstva. Organizoval výstavbu drevárskych kombinátov Bučina Zvolen, Bukóza Vranov n/T a Smrečina B.Bystrica. Navrhol a spolu zakladal Drevársky výskumný ústav, je držiteľom Radu práce. Bol aj starostom Čadce.

Neuniklo nám že Galéria v Čadci od svojho založenia 10.5.2013 usporiadala v poradí 20. jubilejnú výstavu ZEM SLOVENSKO XIII. Na výstave sa predstavilo 29 autorov členov Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. Výstava potrvá do 31.júla. 

Pripomíname si že 8.mája 1822 uplynulo stodeväťdesiatpäť rokov od katastrofálnej prietrže mračien a povodní na Kysuciach. Okrem obrovských škôd si vyžiadali aj päťdesiatosem ľudských životov. 

LEGO zavítalo do Čadce výstavou FAREBNÝ SVET V KOCKE. V priestoroch Kysuckého múzea je pripomenutie pre tých, ktorí na Legu „vyrastali“ a nadobúdali zručnosť. Je pripomenutím cesty, ktorú spoločnosť prešla od roku 1934, kedy vzniká názov LEGO čo v latinčine znamená zostavovať - spájať. Pre deti sú pripomenutím stavebníc ako sú FABULAND, Strašidelné mestečka, Lego city s funkčným vlakom a mlynmi, Lego vesmír, historické Lego. Medzi modelmi nechýba Kaštieľ v Radoľa, Kaplnka Panny Márie  Ružencovej zo Zborova n/K a objekt Skanzenu Vychylovka. Návštevníkov záujme Socha slobody z kociek, ktorá je vysoká 1,35 m. Dominantou výstavy je Trenčiansky hrad. Svojou mohutnosťou brala s hradom sa skladá z 85 tisíc kociek, ktorého výstavba stála 20.000 €.     

Súčasťou je aj herná zóna pre deti, ktoré si chcú predviesť svoju zručnosť, kreativitu a fantáziu. Jedinečná výstava, o ktorú je na Slovensku veľký záujem potrvá do 20.10.2017 a treba ju vidieť.

Zaregistrovali sme  že diaľničný úsek Svrčinovec - štátna hranica s Poľskom bude začiatkom leta otvorený. Na novootvorenom úseku budú dva tunely, v ktorých v uplynulých dňoch prebehlo cvičenie záchranných zložiek. Aj napriek novému úseku sa nevyrieši dopravný problém. Predpokladá sa, že cez novootvorený úsek stúpne počet kamiónov denne o 5.000. Ťažké časy čaká dopravné prepojenie Bukov - Svrčinovec - štátna hranica s Českom do vtedy, pokiaľ sa neuvedie tento ako súčasť D3. Ministerstvo hľadá riešenie. Do októbra bude na svete štúdia, či by sa nemalo začať uvažovať na kritických úsekoch s prevozom kamiónov po železnici. Takto by sa konečne oprášil tento druh prirodzenej dopravy, lebo koľaje sú ale cesty treba stavať.   

Zistili sme že v čase výstavby mostu na Horelici správcom mostu na Bukove je spoločnosť FIRESTA a nie ako sa vodiči domnievajú mesto. Poslanec Vladimír Malík upozornil mesto, že na moste sa uvoľňujú nity a pri prechode motorových vozidiel môže prísť k úrazu či nehode. Mesto zareagovalo, upozornilo na havarijný stav spoločnosť, ktorá prisľúbila nápravu.   

Pripomíname že Mesto Čadca začalo distribuovať rozhodnutia, ktoré ukladá povinnosť poplatníkovi uhradiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň z nehnuteľnosti za rok 2017. Celkom mesto plánuje vybrať za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 670 tisíc € a daň a z majetku (nehnuteľnosti, pozemky, byty) 868.263 €, čo predstavuje z celkových príjmov mesta pre rok 2017 - 4,63 %.

Zaregistrovali sme že zatápanie podchodu na železničnej stanici Čadca mesto je minulosťou. Mestský podnik služieb zrekonštruoval odvodnenie. Pri nedávnej zvýšenej hladine Kysuce podchod ostal bez vody a suchý.

Stredoslovenská energetika upozorňuje obyvateľov mesta, že 12.júna od 7:30 do 16:30 sa budú postupne odpájať časti mesta od elektrického prúdu. Dôvodom budú plánované práce na zariadeniach u prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti SE. 

Oceňujeme že mesto hospodárilo v roku 2016 s prebytkom 301 tisíc € pri celkových príjmoch 16.554 tisíc € a výdavkoch 16.253 tisíc €.

Všimli sme si že triedenie (separovanie) komunálneho odpadu v meste pokračuje a stáva dôležitým nástrojov pri stanovení poplatku za komunálny odpad. V roku 2016 mesto vytriedilo 599 t papiera, 467 t skla, 1.024 t kovov a 232 t plastov, čím sa znížil objem odpadu, ktorý mesto vyváža na skládku, čo má dopad na znižovanie poplatku.

V súčasnosti obyvatelia dostávajú rozhodnutia o výške poplatku za komunálne odpad 2017. Mnohí sa pozastavujú nad jeho výškou. Treba otvorene povedať, že príčinou je zákon o odpade, ktorý musel rešpektovať smernicu EÚ o odpade. Podľa nej, mesto už nemôže dotovať likvidáciu odpadu. Všetky náklady musí hradiť pôvodca smetí, teda domácnosti, fyzické osoby, firmy. V praxi to znamená, že mesto už nemôže ročne doplácať na smeti 180 tisíc €, tak ako sa odpad v meste dotoval v nedávnej minulosti.

Teší nás že práce na plavárni sa dostávajú do záverečnej etapy. Od 30.5. sa začali práce na testovaní technológie pre vonkajší bazén a budú sa dokončovať terénne úpravy tak aby v plnom rozsahu začal slúžiť verejnosti.

Neuniklo nám že v dňoch 14. - 20.mája sa 6 žiakov s učiteľským sprievodom zo ZŠ Rázusová zúčastnili výmenného pobytu v rámci projektu ERASMUS v Španielsku. Cieľom pobytu bol rozvoj a posilnenie empatie prostredníctvom hudobného umenia. Zúčastnili sa prezentácie tradičnej i modernej hudby zúčastnených krajín. Jedným zo zážitkov bola návšteva Barcelony - futbalového chrámu Nou Camp, Paláca kultúry a baziliky Sagrada Familia.

Pripomíname že mesto má jedno z najmodernejších digitálnych kín na Slovensku. Od 3.12.2012 kedy sa uskutočnilo prvé premietanie,  kino si získalo svojich divákov. Celkom sa v roku 2016 uskutočnilo 514 premietaní. Obľúbené  sú víkendové detské premietania.

Kosenie v meste je v plnom prúde. Celkom na jedno pokosenie sa musí pokosiť plocha o veľkosti 25 tisíc m2.  Kosenie zabezpečuje sa vlastnými pracovníkmi a letnými brigádnikmi prevažne študentmi. Problém robí prvá kosba. Veľké plochy sa kosia štvorkolesovými kosačkami, ale dokášanie neprístupných plôch sa robí ručne, tzv. vyžínačmi a na tie nemáme dostatok ľudí. O kosení riaditeľ MPS Peter Lariš; povedal: „Nie veľmi nám pomohol nový zákon. Nezamestnaní od 1.5.2017 evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny majú obmedzené možnosti pracovať na dohodu a študenti majú ešte školu, preto sú plochy dokášané s viacdňovým oneskorením. Aj týmto by som sa chcel občanom Čadce ospravedlniť a poprosiť ich o trpezlivosť. Verím, že ďalšie kosby budú už prebiehať bez týchto komplikácií.“

Kritizujeme nezodpovedných vodičov na sídliskách, ktorí parkujú tam kde im to vyhovuje, aj vtedy keď obmedzujú plynulosť dopravy, komplikujú pohyb mamičkám s kočíkmi a mnohokrát zlým zaparkovaním sa zužuje priechodnosť vozovky. Najviac na to doplácajú hasiči, polícia, sanitky, smetiari alebo auta vykonávajúce zimnú údržbu. Nie sú ojedinelé prípady, keď vodič zaparkuje na najbližšie voľnom parkovacom mieste. Pritom nie jeden ma predplatené ročné parkovacie miesto, ktoré je ďalej ako momentálne zaparkoval. Takto zaberá voľné miesto tomu, ktorý nemá prenajaté parkovacie miesto.     

Pripomíname že pred tridsiatimi rokmi 26.6. bola prietrž mračien, ktorá spôsobila škody za vyše 200 mio Sk. Voda narobila škody na cestách, mostoch, železničnej trati, lávkach, poliach. Rieka Kysuca v Čadci dosiahla svoje maximum 260 cm. 

Neuniklo nám že v krátkom čase autorka Soňa Behúňová mala prezentáciu svojej knihy. Po prvej prezentácii v novembri 2016 básnickej CESTA DO NEBA mala vo štvrtok 11.5. v priestoroch Kysuckej knižnice prezentácia novej knihy ZA TROCH CHLAPOV. 

Zaznamenali sme že počet priestupkov proti verejnému poriadku a nariadeniam mesta v roku 2016 bolo objasnených 1035 priestupkov. V 759-tich prípadoch boli uložené blokové pokuty vo výške 9.070 €. Na území mesta bolo skontrolovaných všetkých 32 vozidiel taxislužby. Pri kontrole bol zistený jeden taxi prevádzkovateľ, ktorý taxi službu vykonával neschváleným nekoncesovaným vozidlom.   

 
Najnovšie články
Práve je online
Práve je pripojených:
1 Hosť
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.