Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Bude Slovensko čeliť nepriaznivému demografickému problému?

Minimálny populačný prírastok, klesajúci počet sobášov, vysoká rozvodovosť, zvyšujúci sa vek snúbencov vstupujúcich do manželstva, odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia, rastúci egoizmus jednotlivcov, neúcta k počatému životu a jeho likvidácia, toto sa prejavuje v nepriaznivom demografickom vývoji Slovenska.

Počet narodených sa dramaticky znižuje, Slovensko bude v budúcnosti čeliť vážnym spoločenským a ekonomickým problémom. Výpadok produktívnej časti populácie zníži potenciál pre ekonomickú aktivitu a zamestnanosť, pričom zvyšujúci sa počet dôchodcov spôsobí neprimeraný nárast dôchodkového zaťaženia a nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktorá je už dnes nedostačujúca. Skúsenosti iných krajín nech nás varujú, že disproporčná štruktúra obyvateľstva v neprospech mladých ľudí môže viesť k spoločenským konfliktom a k následnému uchyľovaniu sa k prostriedkom, ktoré sú v priamom rozpore s ľudskou dôstojnosťou.

 „Katolícka cirkev vždy učila, že funkčná rodina je základnou bunkou spoločnosti. Našou nádejou sú rodiny, ktoré aj za cenu veľkých obiet slúžia životu. Rodina tvorená otcom, matkou a deťmi má nezastupiteľnú úlohu pri plnení funkcie zabezpečenia zdravého rastu spoločnosti a zároveň plní dôležité úlohy v sociálnej oblasti“ sa píše vo vyhlásení KBS k demografickej situácii.

 Keď k tomu sa pripočíta, aká je reálna situácia v bytovej politike a „istota“ zamestnania čo v preklade znamená stálu hrozbu zo straty zamestnania s podpriemernými platmi potom výsledkom bude  prehlbovanie sociálneho ataku na mladé rodiny.

Kde sú (dobré) časy, keď sa stavali iba „králikárne“, tak ako to pomenoval V.Havel. Byty boli pre každého, hlavne pre mladých. Ak včera k tomu pripočítame istotu práce, mladí mohli počítať aj s deťmi. Pred rokom 1989 sa vedelo, že ak niekto je zahnaný do kúta a je mu zima, je agresívny, plodí to sociálne napätie v spoločnosti. 

Ak z priemerného platu 850 € dostane sa čistého 600 €, tak sa dá aj vyžiť ak pracuje. Ak je nezamestnaní, nemá na byt, je neschopný splácať úver, potom sociálne „kladivo“ zvané exekúcia urobí svoje.

Pripomeňme si, že až 670 tisíc Slovákov je ohrozená chudobou, čo predstavuje 12,7 % slovenskej populácie. Medzi najohrozenejšími sú nezamestnaní ľudia a  osamelí rodičia či deti. Do tejto kategórie patrí napríklad až 30 percent slobodných matiek s deťmi. Chudobou sú ohrození ľudia, ktorých ročný príjem je menej ako 4 171 eur. Chudoba je fenomén, ktorého dôsledky treba zmierňovať, pretože má vplyv nielen na jednotlivcov, ale na celú spoločnosť.

V poslednom období sa v meste dostavalo cca 360 nových bytov. Sú rôzneho štandardu určené podľa výšky príjmu. Byty sa stavajú, sú hypotéky a stavebné sporenie ale stále pretrváva neistota, ktorá selektujú ľudí, na bohatých a chudobných. Terajší 3 - izbový byt, ktorí včera dostal sa ako podnikový byt zadarmo, dnes stojí 60 tisíc €. Pritom je tu stála hrozba zo straty zamestnania a z neštandardného žitia, čo ma vplyv na kvalitu života rodiny (zdravie, deti, rozvod, vzdelávanie, ...).   

 

Byty sa stavajú ale pre zarábajúcich. S týmto úzko súvisí narastajúce problémy sociálneho bývania. Uzatvára sa bezvýchodiskový trhový kruh so stálymi liberálnymi atakom a výsledkom je stále menej rodiacich sa detí. Štát sa nesmie vzdať sociálnej bytovej politiky.

Podpora rodiny mala by sa mala stať prierezovou témou, premietnutou do všetkých legislatívnych nástrojov a národných stratégií. Slovensko potrebuje národný demografický plán.

 
Najnovšie články
Práve je online
Práve je pripojených:
1 Hosť
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.