Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Krása, usilovnosť, umenie a mladosť dominovala

Po 14 krát sa zišli mladí interpreti zo ZUŠ na nesúťažnom Festivale komornej hudby Čadca 2017. Účasťou 261 žiakov, v zastúpení 16 ZUŠ zo Slovenska a Česka a 86 zoskupení je to najväčší festival tohto druhu na Slovensku. Je miestom stretnutia učiteľov ZUŠ, ktorí majú možnosť si vymieňať skúsenosti.

Pre nejedného prítomného na koncerte laureátov 8.6. v Dome kultúry nemohlo uniknúť atmosféra žičlivosti. Vďaka patrí rodičom, ktorí podporujú svoje deti v tomto ušľachtilom obohacovaní duše. Tu platia slová J.Chailley „Môžeme žiť bez hudby ale nie tak dobre“.

Výnimočnosť festivalu pre účastníkov zostane zážitkom, že si mohli zahrať na záverečnom koncerte s KKO pod dirigentskou taktovkou K.Kevického. Na záver festivalu zaznelo diela J.Podrockého „Suita domestica.

Za bezproblémovú organizáciu patrí vďaka kolektívu učiteľom ZUŠ a ďalších 42 organizátorom, ktorí zabezpečovali konanie festivalu na čele s riaditeľom ZÚŠ J.Potočára P.Bytčankom. Poďakovanie smeruje aj pre tých, ktorí vytvárali podmienky pre zdarný priebeh festivalu, pracovníkom Domu kultúry pod vedením riaditeľky Ľ.Kullovej.

Motorom festivalu je Mesto Čadca na čele s primátorom. Bez jeho podpory by nebolo možné v takomto rozsahu festival zorganizovať. Primátor si uvedomuje, že festival obohacuje kultúrny život v meste, uvedomuje si, že obe ZUŠ so svojimi 1400 žiakmi v meste plnia nezastupiteľnú úlohu pri realizácii práv detí a mládeže na umeleckú výchovu. Takto mesto nerozpráva, ale koná, nepriamo podporuje výchovu v meste, čím eliminuje v mládeži nežiaduce „spoločenské“ aktivity.   

Tohoročný festival bol zlomový. Festival sa posunul do novej vyššej kvality. Mesto je obohatené o ďalšie podujatie, ktoré rozširuje už tak pestrý kultúry život v meste. Devízou festival zostáva, že stavia na ľuďoch, na ich entuziazme, ktorý je zárukou, že chýr o festivale prekročí hranice Slovenska a možno sa dočkáme, že festival bude prehliadkou mladých umelcov v rámci stredoeurópskeho priestoru.

Cenu primátora získalo husľové kvarteto zo ZUŠ I. Ballu z Dolné Kubína z triedy M. Mikšíkovej a Cenu vedúceho oddelenia školstva MsÚ v Čadci bolo ocenené husľové duo zo ZUŠ J. Potočára v Čadca z triedy poedagogičky J. Weglorzovej.

 
Najnovšie články
Práve je online
Práve je pripojených:
1 Hosť
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.