Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
O čom sa v meste (ne)hovorilo (jún 2017)

Mesiac jún je posledným mesiacom, kedy sa začne čas prázdnin a dovoleniek. Pre mesto je to čas sústrediť sa na ukončenie výstavby letného kúpaliska, čím sa naplní sľub primátora, že v tomto volebnom období mesto a obyvatelia  Kysúc dostanú letné kúpalisko.

Upozorňujeme na dopravnú zmenu v dôsledku pripravovanej výstavby D3 Bukov - Svrčinovec. Od 21.6 bude približne na jeden mesiac uzatvorený Bukovský most z dôvodu rekonštrukcie. Potrebný zmena je nutná pre navýšenia celkovej nosnosti mosta, keďže po jej ukončení budú ho využívať aj stavebné mechanizmy a stavebné vozidlá. 

V súčasnosti finišujú jarné obnovovacie práce v meste. Začalo to rezaním stromov a krovín (upravilo sa 52 stromov), zberom odvozu nadrozmerného odpadu (vyzbieralo sa 92 ton), kosením verejných plôch v meste (plocha 25 tisíc m2), asfaltovaním výmoľov po zime a v súčasnosti prebiehajú práce na obnove zebier na cestných priechodoch.

Pripomíname si 200.výročie zavedenia poštovej schránky pre príjem odosielanej pošty umiestnené na budovách v meste. Schránky prežívali konjunktúru do obdobia nástupu komerčného využitia internetu. Do vtedy boli súčasťou mesta, boli husto osadzované. Dnes vďaka novým technológiám schránky strácajú na význame. Napríklad niekoľko miliónové vianočné a veľkonočné pozdravy sú nahradené sms-kami a mailami. V meste by sme už nenašli schránku  ktorá slúži pôvodnému účelu, ktorá bola nepostradateľným koloritom mesta.

Potešilo nás že stolný tenis v meste stále žije. Najúspešnejšie športové odvetvie v meste sa prezentovalo skvelou stolnotenisovou exhibíciou. Pozvanie prijal čerstvý osem finalista  z MS v Nemecku, vicemajster Európy v zmiešanej štvorhre a dvojnásobný víťaz Ligy majstrov s belgickým Charloi Ľ.Pištej. Pozornosť pútali A.Valuch, člen širšieho kádra reprezentácie SR a P.Petráš, člen majstrovského družstva, ktoré v roku 2007 získalo pre Čadcu titul majstra SR. Účasť obohatili česká dvojica  I.Karabec, paraolympijský víťaz v stolnom tenise a dlhoročný reprezentant ČR M.Čihák.   

Sme radi že po skúšobnom naplnení vonkajšieho bazénu 600 m3 vody technológie splnili predpísané parametre. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce a zatrávnenie vonkajšieho priestoru okolo bazénu tak, aby najväčšia investícia v meste mohla na začiatku prázdnin byť sprístupnená verejnosti.

Prekvapuje vysoký počet občanov, ktorí majú trvalý pobyt na MsÚ v Čadci. Sú to občania, ktorí z rôznych dôvodov „bývajú“ v Čadci, ale nie na trvalom pobyte. Ich korešpondencia sa sústreďuje na MsÚ, kde si ju preberajú. Počet týchto „obyvateľov“ je 937.   

Chválime mesto, ktoré spolu so ZUŠ J.Potočára a Domom kultúry zorganizovali nesúťažný 14.ročník FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY ČADCA 2017 pod záštitou primátora mesta. Najväčšieho festivalu tohto druhu na Slovensku sa zúčastnilo 261 žiakov zo 16 ZUŠ zo Slovenska a Čiech Na záverečnom koncerte laureátov 8.7.2017 sa predstavili najúspešnejší účastníci festivalu a v spolupráci s KKO zaznela pod taktovkou dirigenta K.Kevického SUITA DOMESTICA, OP.14 od Jozefa Podrockého, ktorá vznikla podľa zápisov v levočskom „Pestrom zborníku“ zo 17.storočia. 

Pripomíname že zberný dvor plní úlohu zhromažďovať vytriedený odpad. Mnohí v dobrej viere zabúdajú na základnú podmienku, že odpad pred odovzdaním na zberný dvor musí byť podľa zákona o odpadoch vytriedený na zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy) a kompletné elektroodpady  z domácnosti, použité batérie a akumulátory, lieky, jedlé oleje a tuky, čisté šatstvo a textil, drevo, objemný odpad a drobný stavebný odpad za poplatok 0,015 €/kg. Po novelizácii zákona o odpadoch je možnú odovzdať na zberný dvor aj pneumatiky.

Vítame prestavbu pôvodnej školy v Horelici na filiálny kostol. Bývalá jednotriedna škola slúži už 16 rokov ako kaplnka Ružencovej Panny Márie. Interiér bol v priebehu rokov upravený až do terajšieho stavu, ktorý spĺňa liturgické podmienky pre filiálny kostol. Ešte je potrebné prispôsobiť vonkajší vzhľad pristavaním jednoduchej ľahkej veže a dokončením exteriéru.

Konečne aspoň niečo sa podarilo na D3 dokončiť. Nový úsek zo Svrčinovca na hranicu s Poľskom bol slávnostne otvorený 10.6. Tento úsek je architektonicky unikátny. Jeho súčasťou je najvyšší most VALY v strednej Európe vo výške 84 m nad terénom. Unikátne sú aj vetrolamy, ktoré umožňujú výhľad na tri štáty - Slovenska, Česka a Poľska. Výstavba 15,4 km úseku stála 417 mio € bez DPH. Súčasťou diaľnice je 29 mostov a dva jednorúrové tunely Poľana (898 m) a Svrčinovec (420 m). Táto časť D3 veľmi úzko súvisí s Čadcou, konkrétne s nedostavaným úsekom z Bukova do Svrčinovca. V tomto úseku sa ešte väčšmi prejaví lievik a doprava bude neúmerne zahltená. Predpokladá sa denný nárast nákladných vozidiel o 5 tisíc áut.     

Hurááá ... by zakričal ten, kto nepraje výstavbe diaľnic na Slovensku. Z Bratislavy prichádza informačný „šok“, že dokončenie diaľničného spojenia z Bratislavy do Košíc sa posúva iba o „niekoľko“ mesiacov, najskôr na roky 2020-2022 s (s reálnym?) výhľadom do roku 2026. Od roku 1989 hovorí, že prepojenie medzi Bratislavou a Košicami má prioritu. Ruku na srdce, peniaze boli, sú aj budú za predpokladu, že priority sa nebudú trieštiť. Najprv južní lobisti si presadili výstavbu južného ťahu, potom stredoslovenská loby si „vynútila“ stredný ťah a peniaze sa rozdrobovali a výsledok je katastrofálny. Snáď je to symbolické a zároveň tragikomické, keď si uvedomíme, že podľa pôvodných plánov diaľnica už dávno mala byť. Aká bude realita nevie v súčasnosti predpovedať ani profesionálna veštica. Pritom prvá diaľnica z Bratislavy do Trnavy bola postavená ešte pred rokom 1989

 
Najnovšie články
Práve je online
Práve je pripojených:
1 Hosť
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.