Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Festival ktorý rozpolťuje spoločnosť

Zaráža že niektoré letné festivaly dostávajú neúmernú publicitu. O tradičných vládne ticho alebo ak znejú, iba účelové „taktické“ bľaboty v duchu, že folklór a ľudové tradície sú prežitkom. Takto v praxi sa napĺňa mediálna ofenzíva, že jediným TOP festivalom leta sklbujúci bujarú zábavu a moderné trendy západného spôsobu života je hudobný festival na letisku Matúša Čaka. Paralelu možno nájsť pri udeľovaní Nobelových cien. V poslednej dobe cenu za literatúru a za mier dostávajú cenu iba tí kandidáti, ktorí spĺňajú verejno - ideové kritéria doby.

Na Slovensku je 26 krojových oblastí, kde sa uskutoční aspoň jeden folklórny festival do roka bez záujmu celoslovenských médií, česť výnimkám. Podujatia aj napriek nezáujmu tých, pre ktorých by to mala byť výkladnou skriňou pôvodnej slovenskej kultúry, žijú a vnášajú do regiónu prirodzenosť a hrdosť. 

Zabúda sa, že Slovensko sa pýši folklórnymi festivalmi, ktoré sa konajú pod záštitou medzinárodnej organizácie folklórnych festivalov a prehliadok ľudového umenia - C.I.O.F.F. Spomeňme Folklórny festival Východná, ktorý je najstarší a a najväčší na Slovenku. Ďalej sú to Medzinárodný folklórny festival Myjava, Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci-Brestovej alebo Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej.

Ľudia práce, ktorí organizujú a udržujú pri živote tradície, folklór, kroje, pôvodné tance, ľudové remeslá, hudobné nástroje, architektúru, robia to so zanietením, sú ich najlepšími propagátormi. Všetko sa deje v tichu, ako keby folklór a tradície „škodili“ liberálno - západnému štýlu života.

Reprezentanti nášho kultúrneho dedičstva sa preslávili po celom svete. Fujara a jej hudba, terchovská muzika, gajdošská kultúra a bábkarská tradícia sú zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

Protikladom  tradícii sú ľudia nového typu včítane niektorých politikov, ktorí by urobili lepšie, keby mlčali. Keby prehovorili o tradíciách a slovenskej histórii, hory a lesy by sa červenali.

Stále viac prenikajú do „nových“ festivalov myšlienky o nadraďovaní požiadaviek LBGTI komunít nad právami deti či veľkej väčšine ľudí. K tomu zbytočne provokuje sa gender zmýšľaním alebo šibrinkuje sa najrozsiahlejšou a najkontroverznejšou medzinárodným dohovorom - Istanbulský dohovor, ktorý najvypuklejšie narúša právo rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti. Za Slovensko dohovor v roku 2011 podpísala L.Nižňanská. Potom sa nečudujme, že folklórne festivaly a prehliadky sú „utajované“, lebo sa nehlásia k liberálno - západnej pravde.   

Média unisimo glorifikujú festival Pohoda, ktorá vstupuje do nového obdobia svojej jedinečnosti. V prúde chvály nezaostal ani pán prezident. Začiatkom roku 2017 vyznamenal hlavného organizátora festivalu M.Kaščáka Radom Ľudovíta Štúra II. za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochrany ľudských práv a slobôd a o rozvoj kultúry. Ak to myslí vážne, musí byť v strehu, lebo takýchto správne vyprofilovaných „osobnosti“ na Slovensku je nedostatok. Každý kto sa prejaví s jasným prozápadným zmýšľaním, je adeptom na vyznamenanie. On sa s nimi stotožňuje, lebo pre neho predstavujú jadro zásluh o demokraciu, ochranu ľudských práv, a slobôd a rozvoja kultúry. Tu sa odráža názorový svet pána prezidenta. Jeho myšlienkové pochody z neho robia čitateľného politika prozápadného sveta. 

Zároveň jeho rozhodnutie vypovedá o názorových a myšlienkových rozporoch v slovenskej spoločnosti, ktorá je rozdelená na menšinu „nového“ myslenia a väčšinu s konzervatívnymi názormi a hrdosťou na svoju vlasť, jazyk, tradície a históriu. Podľa tohto možno usúdiť, že pánu prezidentovi sa nedarí spájať spoločnosť.

Apropo, ak štátne vyznamenanie dostal organizátor POHODY, nezaslúžia by si ocenenia aj organizátori festivalov vo Východnej, Detve, Myjave, Zuberci, Terchovej ... ? 

Treba pripomenúť rok 2016, kedy na Pohode bol postavený prvý minaret na Slovensku. Podľa organizátorov bol to symbol otvorenej spoločnosti. Podľa organizátorov nejde o náboženskú stavbu, ale o umelecké dielo. Nemožno to chápať ako cestu do pekiel, ktorá býva dláždená dobrými úmyslami?

Možno je to iba náhoda, že karikatúra A.Mišánka vystihuje Pohodu dvoma slovami, ktoré sú zakomponované do grafického kompasu? Horizontálne je slovo ALKOHOL a vertikálne POHODA. Na spojnici oboch slov sú spoločné zjednocujúce písmena OHO. Nemajú obe do seba zapadajúce slová svoju vypovedaciu hodnotu o zlievaní sa alkoholu a „pohody“? To nech si každý súdny človek urobí svoj úsudok. Kto neverí, nech sa ide opýtať obyvateľov bývajúcich v okolí festivalu.

 
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.