Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
O čom sa v meste (ne)hovorilo (júl 2017)

Začiatkom prázdnin obyvatelia mesta dostali do vienka krásny dar - letné kúpalisko.  Do používania sa uviedla investícia v hodnote 1,7 mio €, ktorá od roku 1989 je najväčšou investíciou, ktorá bola financovaná z rozpočtu mesta.

Nový most na Horelici za 8 mio € bol 14.7. daný do užívania. Je na mieste pôvodného, ktorému hrozilo zrútenie. Most zatiaľ iba čiastočne pomôže riešiť tranzitnú dopravu. Slúži ako náhradná trasa v čase, keď je uzatvorený tunel alebo pre kamióny, ktoré nemôže prechádzať tunelom. Bolo by dobre, aby kamióny  z okruhového objazdu pod Žarcom boli dopravným značením odklonené na malý mestský objazd, aby sa zbytočne dopravne nezahlcovalo centrum mesta. (situácia pred 14.7.)   

Mesto Čadca získalo peniaze z EÚ na Projekt Megoňky. Spolu so ŽSK a partnermi z Čiech mesto Čadca ich použije na zveľadenie prírodnej lokality Megoňky so známymi guľovými objektmi. Okrem toho sa vytvorí viac ako osem kilometrov dlhá náučná cyklotrasa. Z projektu budú mať osoh aj obyvatelia Milošovej. V rámci investície sa obnoví miestna komunikácia v dĺžke viac ako 1,5 km.

Primátor M.Gura povedal:  „Opäť sa nám podaril dobrý počin. Získať peniaze na zveľadenia nášho regiónu a v tomto prípade urobiť náš kraj ešte príťažlivejším pre turistov. Projekt Megoňky nás dlho trápil. Vieme, aké prírodné bohatstvo máme, len ho treba urobiť ešte príťažlivejším a pútavejším tak, aby sme sa za neho nemuseli hanbiť, ale naopak pýšiť.  Verím, že sa nám to so získanými mimorozpočtových zdrojov podarilo.“

Vítame iniciatívu mesta, ktoré chce Májovú ulicu skrášliť. Mesto prikročilo k ráznemu ukončeniu zdevastovaných neobývateľných  bytových jednotiek. S právnikmi rieši predaj týchto bytoviek tak, aby verejnou súťažou sa byty odpredali budúcim majiteľom, ktorí by ulicu dali do pôvodného stavu.   

Neuniklo nám že na Slovensku dostalo vysvedčenia 670 tisíc žiakov z toho 70 tisíc prváčikov. V Čadci celkom bolo odovzdaných 1930 vysvedčení z toho 220 prváčikom. 

Neuniklo nám že vo stredu 21.6. pred Mestským domom bola zástavka najdlhšieho mierového štafetového behu s horiacou pochodňou, ktorá je nesená 140 krajinami sveta státisícmi dobrovoľných bežcov. Štafetu pred Mestským domom privítal primátor M.Gura. Na územie Slovenska vstúpila na hranici s Českom na Bumbalke. Smerovala cez Turzovku, Čadcu, Zázrivu, Liptovsky Mikuláš, Poprad cez Svidník do Poľska. Mottom behu bola myšlienka, že svet je taký dobrý, akí dobrí ľudia v ňom žijú. 

Chválime aktivitu Mestskej polície pre deti v škôlke na dopravnom ihrisku  Materskej školy Milošová. Bola to posledná časť cyklu prednášok a praktického výcviku dopravnej výchovy v školskom roku 2016/2017 v meste. Celkom sa v školskom roku zúčastnilo teoretickej výchovy 736 a praktickej 948 žiakov a deti.

Zastupiteľstvo mesta schválilo v záujme zabezpečenie funkčnosti súdov  zo zákona do funkcie na Okresný súd v Čadci  na funkčné obdobie  2018-2021 17 prísediacich občanov, ktorí spĺňali podmienky.

Neuniklo nám konanie druhého najstaršieho maratónu u nás po Košiciach. V sobotu 24.6.2017 sa na štart  43.ročník Kysuckého maratónu pod patronátom mesta. Na štartovnú čiaru sa postavilo 211 pretekárov z toho 63 v maratóne. Podujatia sa zúčastnili bežci z Česka, Poľska, a Ukrajiny. Maratón u mužov z minulého roku obhájil Ukrajinec v drese (JM Bardejov) V.Starodubtsev 2:37:38 a u žien si I.Butoracová 3:22:17 (MTC V.Šebestanová) tiež titul obhájila. Najlepším Čadčanom bol P.Tichý z AK Čadca.

Čadčianske kultúrne leto ponúka stále nové atraktívne podujatia. Už po 10 krát prebehlo v Čadci celoslovenský Trabant zraz, ktorý spanilou cestou 90 funkčných Trabantov pripomenul nám ich nedávnu minulosť. Prebehla žiadaná hudobná hitparáda Kamión rádia Expres, ktorá roztancovala plné námestie. Bolo otvorené prvé vonkajšie kúpaliska na Kysuciach, ktoré návštevami predčilo všetky očakávania, súčasne sa naplnil volebný sľub primátora mesta. V letných mesiacoch je stále záujem o letnú školu plávania.

Chválime Centrum prevencie mládeže pri Mestskej polícii v Čadci, ktoré v areáli termálneho kúpaliska Margita-Ilona v Leviciach zorganizovalo 7. ročník letných vzdelávacích táborov, zameraných na prevenciu rizikového správania detí a mládeže, na prevenciu drogových závislostí, šikanovanie, kyberšikanovanie, násilie, extrémizmus a zdravého životného štýlu. Je dobre, že záujem o špecializované tábory stále vzrastá. Takto sa prehlbuje informovanosť deti od 8 do 14 rokov.  

Pripomíname si 100. výročie narodenia čadčianskeho rodáka pedagóga a hudobníka prof. Albína Vrteľa (6.7.1917).  Študoval v Prahe a Viedni. Bol koncertným majstrom orchestra SND, vyučoval VŠMU a na Konzervatóriu v Bratislave. Je nositeľom čestného ocenenia Osobnosť Kysúc. Nebolo by vhodné, aby napríklad ZUŠ na Žarci niesla meno významného čadčianskeho rodáka?

Beskydská rallye po roku znovu zavítala do nášho mesta. Atraktívne defilé 160 obnovených a rekonštruovaných historických vozidiel vyvolalo u prítomných nostalgické spomienky na časy nedávne. 

Neuniklo nám že v rámci Čadčianskeho kultúrneho leta sa uskutočnila filmové akcia Kino pod hviezdami. O podujatie je medzi mladými veľký záujem. Filmy sa premietali v dňoch od  24. do 30. júla 2017.

Pripomíname že v Čadci je 11 detských ihrísk. Detské ihriská sú pod stálou kontrolou. Inšpektorát bezpečnosti práce  kontroluje jednotlivé herné prvky, či spĺňajú  certifikáciu a či nie sú narušené. Regionálny úrad verejného zdravotníctva kontroluje požadovanú kvalitu pieskovísk. Po jarnej kontrole a menších opravách sa v súčasnosti prevádza rozšírenie a oprava detského ihriska v Martinkovom potoku a blízkej športovej plochy.

Sme radi že obyvatelia v meste si našli cestu na letné kúpalisko. Počas slnečných dní puká vo švíkoch. Tak ako kúpalisko je plné, tak problémom sa stávajú parkovacie miesta v jeho okolí. Hromžia tí vodiči, ktorí chcú parkovať dobré, že nie na kúpalisku. Treba pripomenúť, že tí, ktorí prídu medzi prvými parkujú pri kúpalisku. Pre tých neskoršie prichodzích parkovacie miesta sú pri Kasíne a pozdĺž železničnej trate smerom na Makov. Najväčšou plochou v počte cca 300 miest je plocha pred Športovou halou, ktorá patrí SEVAKu. Mesto predpokladá, že na jeseň sa podpíše dohoda o prechode plochy pod mesto.

MSZ Kysuca v dňoch 13.-17.7.2017 reprezentoval Slovensko na Medzinárodnom festivale zborového spevu v talianskom Trente.

Občania mesta uvítali že tranzitná kamiónová a verejná autobusová doprava smerovaná do centra mesta sa z kruhového objazdu pod sídliskom Žarec je usmernená na malý objazd.

Tatrováci spomínali Na stretnutí bývalých pracovníkov závodu AVC spomínali na chvíle, keď závod AVC ako súčasť TATRA Kopřivnica poskytovala prácu 3.500 obyvateľom Kysúc. Keď sa na Slovensku začala budovať automobilová výroba, výroba v AVC pýcha mesta a Kysúc začala sa utlmovať až bola ukončená.

Pýtame sa prečo obyvatelia v meste majú signál súkromných rozhlasových staníc včítane novej stanice AKTUAL za ktoré sa neplatí. Za signál SRo musia platiť koncesionársky poplatok, napriek tomu signál SRo v meste nie je možné prijímať? Hrdíme sa nesystémovým zástrčkovým zákonom a verejnoprávny rozhlas je obyvateľom mesta upieraný.

Neuniklo nám že o štyri stupne prekračujeme na Slovensku európsky štandard vykurovania bytov. Nadbytočné vykurovanie teplota spôsobuje že kúrenie sa predražuje. Najlepšie sa cítime, ak mame vykúrené miestnosti pri teplote v zime 24-25 stupňov. K číslam sa dopracovala spoločnosť ISTA na výskume 110 tisíc domácnosti. V západnej Európe je doporučené vykurovanie na 20-21 stupňov v zime a mimo nej 18-19 stupňov. Zamyslíme sa nad faktúrou za teplo za rok 2016, či byty sme neprehrievali?

Pripomíname si že Mária Terézia  vydala v roku 1777 nariadenie o reorganizácii školstva pod názvom RATIO EDUCATIONIS, v ktorom bola vyslovená zásada všeobecnej školskej povinnosti.

 
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.