Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Je Čadca odsúdená na večnú nespokojnosť ?

Na jednom detskom ihrisku v meste sa pokazila hojdačka, ktorej používanie ohrozovalo deti. MPS okamžite ohradila ihrisko a do 2 dní bola hojdačka vymenená. Náhodná okoloidúca ešte pred sa pozastavila nad „nečinnosťou“ MPS. Po výmene nie že by vyslovila slová poďakovania. Pre ňu opravená hojdačka ako keby už neexistovala. S razanciou jej vlastnou sa pustila do kritiky mesta, prečo nie je vykosené, upravené, opravené, vyžíhane ...

Dotyčná asi vedie dvojaký život. Ten domáci, kde má rada všetko upratané, šetrne narába so svojimi peniazmi. V momente ak hodnotí svoje okolie, všetko je zlé. Neuvedomuje si, že oprava niečo stála (nová hojdačka, mzda pracovníkov, náklady na opravu, použitý mechanizmus, ... ). S haváriou sa v rozpočte mesta nepočítalo, peniaze sa museli presunúť z inej rozpočtovej kapitoly, aby sa havária mohla opraviť.

Ju nezaujímajú, či sú peniaze, ak sa jedná o peniaze mesta. Ona predsa platí mestské dane a chce mať všetko všade a hneď vykosené, upravené, opravené, vyžíhane ...

Takéto vnímanie samosprávy „uvedomelou“ občiankou je poľutovaniahodné. Pre ňu jedno doporučenie. Každé ráno by si mala pripomínať parafrázovaný výrok J.F.Kenedyho, nepýtaj sa, čo môže mesto urobiť pre teba, pýtaj sa, čo ty môžeš urobiť pre mesto.

Ak to tak nebude, jej obyvatelia budú atomizovaní, nebude v meste pohoda, iba ohováranie a nežičlivosť.  

A propo, ak si niekto myslí, že mestu platí dane, tak nech vie, že z celkového výberu dani, ktoré platia obyvatelia, mesto by žilo iba 21 dní.

Polepšíme sa, alebo mesto je odsúdené na večnú nespokojnosť? Od našich postojov bude závisieť kvalita života v meste a vzťahov medzi ľuďmi.

 
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.