Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Patrónom mesta je sv. Bartolomej

Sv. Bartolomej je patrónom mesta a je súčasťou jeho erbu. Význam svätcov pre súčasnosť zostáva vo vedomí, že svätec je považovaný za dobrého človeka, ktorý je naplnený kresťanskou láskou. Jeho duch, jeho myšlienky žijú medzi nami, neponecháva si nič pre seba, ale využíva všetky svoje dary na všeobecný úžitok. Pozerá na seba ako na dlžníka všetkých priateľov i nepriateľov, múdrych i nerozumných.

Pochádza z Arménska ako syn Tolmaisov, syn oráča. Jeho domovom by mala byť Kána Galilejská. K Ježišovi ho priviedol Filip. Podľa tradície mal hlásať evanjelium v Arménii, Indii a Mezopotámii. Evanjelizačná činnosť narážala na odpor u pohanských kňazov, čo viedlo až k mučeníckej smrti.

V ikonografii je sv. Bartolomej zobrazený ako človek, ktorý vo svojich rukách drží vlastnú kožu, nakoľko podľa starovekých prameňov bol odsúdený na tkz. perzský spôsob smrti – odratie z kože a následne ukrižovaný. Niektoré pramene hovoria aj o sťatí. Atribúty sv. Bartolomeja sú kríž, sťahovací nôž, pútnická palica, kniha alebo zvitky Písma a vlajka.

Na Slovensku okrem kostola v Čadci je ďalších 16 kostolov, ktoré sú zasvätené sv. Bartolomejovi.

Pre úplnosť vo Francúzskych Antilách sa nachádza ostrov sv. Bartolomeja. Má rozlohu 25 km2 a 9.171 obyvateľov, hlavným mestom je Gustavia. Ostrov patrí medzi luxusné destinácie v Karibiku.

Ostrov v 18 storočí patril Švédsku. Potom ostrov bol pod správu ostrova Guadeloupe. S účinnosťou od 1.1.2012 stratil ostrov štatút najvzdialenejšieho regiónu EÚ a nadobudol postavenie tzv. zámorskej krajiny v rámci EÚ.  

 
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.