Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Spor o podielové dane sa stupňuje?

Už dlhšie zaznieva hlas z Bratislavy, ktorá burcuje proti nespravodlivému financovaniu hlavného mesta. Primátor upozorňuje, že do Bratislavy chodí denne za prácou niekoľko tisíc ľudí, ktorí využívajú výhody tak ako Bratislavčania s trvalým pobytom. Prichodzí prídu a večer odídu, ale Bratislava nemá z týchto ľudí príjem z podielových daní.

Medzi nimi sú aj takí, ktorí majú byt v Bratislave, bývajú mimo Bratislavy, kde majú dom a trvalý pobyt. Je to nemalá strata príjmov hlavného mesta z podielových daní, ktoré smerujú do mestečiek a obcí mimo Bratislavu. Podľa primátora je to denne 50 tisíc ľudí a v širšej časti veľkej Bratislavy až 200 tisíc ľudí. Pre hlavné mesto sa to negatívne prejavuje vo výške príjmu v podielových daniach. V prvom prípade to činí 14 mio € a v druhom o 4 krát viac.

Tvrdenie primátora je pravdivé ale neúplne. Nie je tento problém všetkých spádových miest na Slovensku? Podobné problémy majú krajské mestá, ale aj okresné a menšie spádové mestá. Ak by sa naplnilo prianie primátora Bratislavy, aby rušili trvalé pobyty v okolí Bratislavy a prihlasovali by sa do hlavného mesta, nebolo by potom nekorektné voči primátorom a starostom v terajších pobytových mestách a obciach, ktoré by prišli o časť podielových daní?    

Problém podielových daní v týchto dňoch otvoril kandidát na župana Bratislavského samosprávneho kraja P.Frešo (NEKA). Jeho volebným sľubom je dať dopravu zadarmo pre obyvateľov kraja s trvalým pobytom v Bratislave. Ponúka im výmenu. Za trvalý pobyt v Bratislave budú mať zadarmo verejnú dopravu v hlavnom meste.

Pre úplnosť, podielové dane sú dane vybrané z príjmov fyzických osôb na Slovensku prerozdelené ročne samosprávam podľa počtu obyvateľov a prijatých kritérií.

Obce a mestá dostávajú z prerozdelenia 70,3%, VUC 23,5% a štát 6,2% (zk.č.668/2004). Príjem do rozpočtu nášho mesta v roku 2016 bol 8.164.355 € čo predstavuje cca 326 €/rok/obyvateľ. Podielová daň je najväčšia príjmová položka v rozpočte mesta. V roku 2016 to bolo 49 % z celkového ročného príjmu mesta.

 
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.