Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Myšlienky J.M.Hurbana sú aj dnes aktuálne

Pri príležitosti dvojstého výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana  (1817-1888) sa v Trnave konala konferencia  pod názvom AKTUÁLNOSŤ ODKAZU J.M.HURBANA PRE NAŠU SÚČASTNOSŤ A BUDÚCNOSŤ.  Po ňom je pomenované v meste gymnázium. Na záver bolo prijaté komuniké. J.M.Hurbana.  Pre jeho aktuálnosť je zverejnené v plnom rozsahu.

„ Prostredníctvom vedeckých príspevkov, ktoré odzneli na konferencii, sme sa zhodli na tom, že aktuálnosť Hurbanovho odkazu v dnešnej dobe poznačenej konzumom a neľútostnou globalizáciou, ktorá stiera špecifiká, zvyklosti a tradície jednotlivých národov, treba hľadať v opätovnom prinavrátení dôležitosti národnej hrdosti, vlastenectvu a hodnotám kresťanskej civilizácie v ďalšom budovaní  spoločného európskeho spoločenstva.

V tejto súvislosti  bolo niekoľko krát zdôraznené, že práve život J.M.Hurbana by mal byť pre budúce generácie inšpiratívnym mementom na pestovanie úprimného vzťahu k národným dejinám a ku krajine, v ktorej žijeme. 

Zachovanie národa, jeho svojbytnosti, identity, jeho dejín, kultúry, tradícii a zvyklosti je našou morálnou povinnosťou, naším záväzkom voči histórii, ale predovšetkým voči našim potomkom.

Signatári komuniké a účastníci vedeckej konferencie vyzývajú všetkých  zainteresovaných, funkcionárov i aktérov spoločenského života a tých, ktorí riadia a spravujú samosprávy obcí, miest a regiónu, univerzity, školy a kultúrne inštitúcie , aby pomohli odovzdať mladej generácii odkaz J.M.Hurbana , ktorý sa odráža v jeho láske k svojmu národu a v opodstatnenej potrebe jeho zachovania a rozvíjania. To je možné len v podobe úprimného a prirodzeného budovania kultúrneho a národného povedomia, hlbokého pocitu vlastenectva, úcty k tradíciám a kladného dedičstva.

Sme národom a želáme si, aby sme naďalej zostali národom. So svojim jazykom, s kultúrou a so stáročia overenými kresťanskými hodnotami“.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.