Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo (august 2017)

Dobrá správa pre mesto. Mesto sa dohodlo s investorom na výstavbe nového závodu  v priemyselnom parku. Investorom je jeden z najväčších  dodávateľov  plastových komponentov pre závod KIA, spoločnosť Seoyn E-Hwa. Po otvorení závodu v máji v roku 2018 vytvorí 450 nových pracovných miest v celkovej investícii 31 mio €. Po Dubnici nad Váhom a Považskej Bystrici spoločnosť rozširuje výrobu aj v Čadci. Práve Čadca bola pre investora strategicky dôležitá. Do závodu KIA v Tepličke n/V je iba 35 km a do českého Hyundaiu v Nošoviciach menej ako 60 km.

Kritizujeme stanicu ako vstupnú bránu do mesta, ktorá nás necti. Okolie a vstup je špinavé a neupravené, mury ošarpané, množstvo poodhadzovaných špakov a papiera, zákutia sú očurané, neupravené chodníky a zeleň, množstvo výmoľov na autobusovom nástupišti. Prečo nekonáme tak, aby sme sa pred svetom nemuseli hanbiť?  @(178/2014)

Mesto sa obracia na vlastníkov a užívateľov pozemkov so zeleňou na povinnosť pravidelne udržiavať ju v riadnom stave. Vlastník či užívateľ pozemku so zeleňou je povinný zamedzovať šírenie buriny aj na neobrábaných pozemkoch a plochách nehovoriac, že upravené pozemky prispievajú ku skrášleniu mesta. 

Letná investičná ofenzíva aj v tomto roku pokračovala. Opravili sa schody na Kýčerke pri budove Krafe, pokračovalo sa v asfaltovaní a obnove miestnych ciest v meste a prímestských oblastiach. Na sídlisku Kýčerka nad budovou ABC vzniklo 24 nových parkovacích miest pre osobné auta. V súčasnosti sa dokončila ďalšia etapa kosenia v meste. Gestorom prác je Mestský podnik služieb.

K letným aktivitám treba pripočítať otvorenie prvého letného kúpaliska na Kysuciach (1,7 mio €), dokončenie kompostárne na ploche 400 m2 pri zbernom dvore na Podzávoze pre biologicky rozložiteľný odpad z údržby mestskej zelene, parkov, cintorínov v celkovej hodnote 524 tisíc €.

Neuniklo nám že mesto počas horúčav zavlažuje ulice. Promptne reagovalo na horúčavy nad 30 stupňov Celzia v meste. Takto sa znižovala teplota vozoviek a ovzdušia o niekoľko stupňov.

Bavíme Vás celé leto je motto Čadčianske kultúrne leto 2017 pod záštitou primátora mesta M.Guru. Počas leta sa uskutoční 19 reprezentačných podujatí, ktoré obohatia letný kultúrny život v meste. Záver bude v znamení Bartolomejského hodového jarmoku a 13. Drôtománie, kde okrem 20 akcii bude vystupovať populárna skupina Vidiek. Svojim drotárskym umením budú sa prezentovať kysuckí umelci. Mesto privíta predstaviteľov a súbory z partnerských miest Torune, Žywca, Valašského Meziříči a okresu Osvienčimu.

Chválime mestskú galériu, ktorá v rámci BHJ pripravila výnimočnú výstavu svetoznámeho slovenského umelca žijúceho vo Francúzsku Jána Zoričáka ISKRENIE SVETLA. Na výstave sú vystavené 28 originálnych plastík zo skla, ktoré ho preslávili v zahraničí. Výstava potrvá do 31.10.2017. V pracovný deň je galéria otvorená od 8 do 16 hodiny a v sobotu do 12 hodiny. Význam výstavy J.Zoričáka v Čadci umocňuje jeho ocenenia. V roku 1987 mu Vláda Francúzskej republiky v roku 1987 udelila ocenenie Rytier Rádu umenia a literatúry a v roku 2013 prezident Slovenskej republiky mu prepožičal štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy.

Mesto pripravuje projekt novej generácie kontejnerov, ktoré budú vsadené do zeme v polovičnej alebo celej výške. Takto sa zefektívni manipulácia s nimi, výrazne sa zníži množstvo porozhadzovaných odpadkov v okolí kontejnerov. Predpokladá sa úspora financií na nákup súčasných kontejnerov.  

Po jedenásty krát bola v rámci Bartolomejského hodového jarmoku udelená Pocty Karola Guleja. Poctu udeľuje Kysucká kultúrna nadácia osobnostiam, ktoré sa významnou mierou pričinila o šírenie dobrého mena drotárstva doma i vo svete. Poctu od roku 2007 získali aj dvaja Kysučania - M.Cipár a J.Šerík.V tomto roku bola ocenená popredná slovenská výtvarníčka a umelecká šperkárka Ing.Dagmar Křížová (1959). Je zakladajúca členka drotárskeho klubu Džarek. Doménou jej práce je práca s pozinkovaným a žíhaným oceľovým drôtom, plechom, nerezom a kameňmi.

Seba charakterizujem ako antiromantického, racionálneho, výrazne technického človeka, zároveň milujúceho prírodu a všetko živé. Od toho sa odvíjajú aj dve dominantné  polohy v mojej tvorbe modely dopravných prostriedkov, hovorím im technické hračky a v zdanlivom protiklade k nim motívy zvieracej ríše. Jej umeleckým krédom sú slová P.Picassa. Keď je niečo pekné, je to dekorácia a ozdoba. Aby to bolo umenie, musí mať dielo i dušu. Snažím sa vdýchnuť svojim dielam dušu.                 

Svätý Bartolomej je patrónom mesta a je súčasťou erbu mesta. Význam svätcov pre súčasnosť zostáva vo vedomí, že svätec je považovaný za dobrého človeka, ktorý je naplnený kresťanskou láskou. Jeho duch, jeho myšlienky žijú medzi nami, neponecháva si nič pre seba, ale využíva všetky svoje dary na všeobecný úžitok. Pozerá na seba ako na dlžníka všetkých priateľov i nepriateľov, múdrych i nerozumných. V ikonografii je sv. Bartolomej zobrazený ako človek, ktorý vo svojich rukách drží vlastnú kožu, nakoľko podľa starovekých prameňov bol odsúdený na tkz. perzský spôsob smrti – odratie z kože a následne ukrižovaný. Atribúty sv. Bartolomeja sú kríž, sťahovací nôž, pútnická palica, kniha alebo zvitky Písma a vlajka.

Neuniklo nám že 2.9. na ul.Podjavorinskej horelo vozidlo. Na miesto bola okamžite vyslaná hliadka Mestskej polície. Zistila, že  vozidlo bolo vo v plameňoch, kontaktovala Hasičský zbor a obvodné oddelenie PZ pre podozrenie z trestného činu poškodzovania cudzej veci neznámou osobou.

Pietnou spomienka sme si pripomenuli revolučné roky 1948-1849 v našom meste, ktorá je súčasťou Bartolomejského hodového jarmoku. Za prítomnosti primátora mesta M.Guru, vedenia, poslancov, zástupcov družobných miest Toruni, Žywca, Valašského Meziříčí a Osvienčimu položením vencov sme si pripomenuli pre mesto najvýznamnejšiu časť histórie mesta. Ak si pripomíname revolúciu v roku 1848 v našom meste, tým si obnovujeme svoju historickú pamäť práve pri pamätníku SNR, ktorý je postavený na mieste bývalej fary. @130/2016

Neuniklo nám že v partnerskom meste Valašské Meziříči je od 1.9. pre obyvateľov a návštevníkov mesta MHD doprava zadarmo. Verejná doprava je v meste ponímaná ako služba verejnosti. Dôvody boli zložitá dopravná situácia, cez mesto prejde denne 30 tisíc áut denne a smogové kalamity. Na bezplatnú dopravu bude mesto doplácať 1,9 mio Kč. Doteraz prispievalo 9 mio Kč. Ďalšie peniaze poskytnú okolité obce.  

Zaznamenali sme že nový školský rok prinesie zmenu deviatakom na základných školách. O jednu hodinu sa zvýši vyučovanie dejepisu. Cieľom bude posilnenie vyučovania dejepisu na rozvíjanie kritického myslenia. Učiteľom sa dáva väčší priestor na prehĺbenie učiva formou exkurzii či diskusii s dôrazom na historicko - spoločenské súvislosti.    

Všimli sme si že už po siedmi rok pretrváva záujem priaznivcov dobrej hudby  o podujatie REVIVAL NIGHT. V predvečer Bartolomejského hodového jarmoku znovu zaznelo to najlepšie, čo tento typ zábavy na slovenskej a českej revivalovej scéne sa ponúka. Zaznela hudba americkej punkovej rockovej legendy GREEN DAY z Bratislavy. Nasledovala jedny z najlepšej českej produkcie LUCIA. Celé námestie pred Domom kultúry rozospievala skupina ELAN. Záver koncertu patril  heavy metalovej legende IROM MAIDEN.

Chválime že pracovníci Mestského podniku služieb v týchto namontovali nové autobusové zastávky pri Bille, na Horelici a Čadečke. Súčasne boli vyasfaltované časti miestnych komunikácii na Hurbanovej ulici, u Kyzka, Drahošanke, Čadečke, na Hornej ulici a na troch miestach v prímestskej časti Horelica.

Centrum voľného času ponúka žiakom pre vekové  kategórie od 1. do 9.ročníka  ZŠ 33 záujmových krúžkov. Informácie 433 4180,  433 4179 alebo na www.cvcca.edu.sk, facebook.com/cvc.cadca.

Dom kultúry ako neustále sa snaží vylepšovať služby pre verejnosť. Dom kultúry začal predávať vstupenky na podujatia systémom online na internete. Ak sa jedná o podujatie organizované agentúrou, tie si zabezpečuje cez svoju internetovú stránku. Predaj je možný na www.kultura.mesto.sk. Doterajší predaj lístkov v pokladni Domu kultúry v Čadci je zachovaný.     

LEGO pozýva na výstavu FAREBNÝ SVET V KOCKE. Po prázdninách Kysucké múzeum srdečne pozýva deti, rodičov, ktorí na Legu „vyrastali“ ale aj školské triedy na návštevu tejto jedinečnej výstavy. Je pripomenutím cesty, ktorú spoločnosť prešla od roku 1934, kedy vznikla kocka LEGO čo v latinčine znamená zostavovať - spájať. Jedinečná výstava, o ktorú je na Slovensku veľký záujem potrvá do 20.10.2017.

... na záver postreh s cyklistických pretekov Tour de France 2017. Cyklisti absolvovali počas 21 dní 3.540 km. Počas pretekov museli obísť 432 kruhovým objazdov. To znamená, že každých 9 km bol jeden kruhový objazd. Možno práve toto je dôvod prečo vo Francúzsku, ale aj v Belgicku, Holandsku, Anglicku alebo Nemecku sa jazdí kľudnejšie, rešpektuje sa cestný zákon, nervozita vodičov je neporovnateľná s našou slovenskou aroganciou. Preto hnev (niektorých vodičov) na zbytočnosť kruhových objazdov, ale aj spomaľovače nie je správne smerovaný. Problém je niekde inde, v stave cestnej siete u nás, ale aj neúmernému počtu áut na počet obyvateľov. Z toho vyplýva zvýšený stres vodičov. Práve kruhové objazdy ale aj spomaľovače predstavujú pozitívny prvok, ktorý napomáha znižovať rýchlosť a tým počet nehôd.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.