Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Mier nie je samozrejmosť, treba si ho vážiť

Nový školský rok prinesie pre deviatakov rozšírenie dejepisu o jednu hodinu. Cieľom je posilnenie kritického myslenia vo vzťahu k našej histórii. Učitelia dostávajú väčší priestor na prehĺbenie učiva formou exkurzii či diskusii s dôrazom na historicko - spoločenské súvislosti.

Na oslavách 73. výročia Slovenského národného povstania 29.8.2017 predseda vlády R.Fico povedal mnohé myšlienky, ktoré by mali zarezonovať v rozšírenej hodine vyučovania dejepisu.

Povedal, je zarážajúce že aj po 73 rokoch od SNP, od čias, keď sme vyhnali "náckov", je neďaleko Pamätníka SNP budova, kde si hovoria "Na stráž". My sa na to pozeráme, akoby to bolo v poriadku. R.Fico verejne vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby na tieto prejavy reagovali tak, ako sa dá, lebo je to zločin.

Podľa neho Slovensko je jedna z najslobodnejších a najdemokratickejších krajín a až tak, že si každý robí čo chce, bez akejkoľvek miery zodpovednosti. Máme slobodu prejavu, ale tá nemôže spočívať v tom, že tu bude niekto hajlovať, že tu bude vykrikovať "Na stráž" a dávať do nebies Hitlera a podobných fašistov.

Pripomenul, že Slovenský štát bol satelit nemeckého fašistického štátu, po ktorom chodili všelijakí "náckovia" a gardisti, na úradoch vykrikovali "Na stráž", a čo je horšie, boli to aj Slováci, ktorí sa podieľali na najohavnejších tragédiách a pomáhali fašistom vraždiť.

SNP je jednou z najdôležitejších udalostí v dejinách slovenského národa. Vzdal úctu všetkým účastníkom Povstania, ktorí sa v roku 1944 postavili fašizmu na odpor a to v čase, keď nikto netušil, kedy vojna skončí. Išli do boja a pritom vedeli, že keď ich chytia, budú ich mučiť a popravia.

Buďme k sebe úprimní, ako by táto krajina zareagovala, keby bola vyhlásená mobilizácia? Ja vám garantujem, že by boli plné čakárne nemocníc a ľudia si pýtali péenky, alebo by veľa ľudí žiadalo o invalidné dôchodky. Prečo to tak je, pretože si sami likvidujeme vlastnú štátnosť. Mier už berieme ako samozrejmosť, treba si ho vážiť.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.