Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Sme politicky vyspelí?

Na prelome augusta a septembra si na Slovensku pripomíname dva verejno - spoločenské udalosti. SNP ako vzdor slovenského národa proti fašizmu a Deň ústavy ako výslednica snáh žiť slobodne v zvrchovanom a samostatnom štáte.

Ak odhliadneme na Benešov zámysel využiť SNP na likvidáciu prvého slobodného štátu na území pod Tatrami - Slovenského štátu, dosiahol ukotvenie do povojnového Československa a zároveň sa Slovensko postavilo sa na stranu protifašistických štátov. Vedome nie je použitý spojovník, lebo toho sa Beneš bál ako čert svätenej vody.

Obe udalosti majú svoj pevný rukopis formujúci charakter Slovenskej republiky. Dejinné udalosti by mali byť pre nás hrdosťou. Je to naozaj tak?

Pripomeňme si, čo sa pri oslavy odohralo v pozadí. Oslavy SNP boli rušené pokrikmi „pubertálnych“ dospelých. Kde u nich zostala úcta, rešpekt a vďaka tým, ktorí vybojovali dnešnú slobodu a zaplatili tým najcennejším, svojimi životmi? Posudzovať históriu kritériami dneška sa nedá. Mladí narodení po roku 1989 nie že nevedia čo bola vojna, ale nerozumejú ani vývoju Slovenska po roku 1989. Preto neprekvapuje, že nie pevný postoj ale výkriky z piatej cenovej skupiny sú prejavom „statočnosti“ tých, ktorí rušili dôstojný priebeh osláv SNP.

Čo si myslieť  o slabom historickom povedomí strany SaS pri oslave 2017. Pripomeňme si ako sa postavil vtedajší predseda NR SR, ktorý preukázal  historickú neznalosť. Bol proti umiestneniu sochy Svätopluka pred vchodom na hrad v Bratislave. Oslavy Dňa Ústavy SR označiť za „papalášizmus“ a odmietol sa ich zúčastniť. 

R.Fico trefne to skomentoval slovami „Takto formuje spoločenské vedomie ľudí na Slovensku človek, ktorý má najvyššie politické ambície a tvrdí, že je mocenskou alternatívou. Vyprahnutá bezhodnotová politika postavená len na excelových tabuľkách, aj to zlých, je katastrofou pre túto krajinu. Pozvanie na oslavy Ústavy odmietol štýlom hodným štamgasta jedného z bruselských barov ... je to premárnená šanca dokázať, že sa politická scéna posunula ďalej“.       

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.