Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo (september 2017)

Obyvatelia mesta aj v septembri žilo svoj nevšedný život. Sledovali sme prvé kroky 235 prváčikov do školy. Potešil veľký záujem verejnosti o jediné letné kúpalisko na Kysuciach, kde 25 tisíc návštevníkov bolo poďakovaním pre všetkých, ktorí sa zaslúžili o túto najväčšiu investíciu financovanú z rozpočtu mesta v poslednom období. Zaregistrovali sme stále populárnu rozlúčku s letom 2017. Neuniklo nám premiérový festival speváckych skupín seniorov.

Pre obyvateľov mesta dobrá správa. Získané pozemky pred Športovou halou budú sa využívať pre verejno - prospešný účely, na podporu a rozvoj športových aktivít v meste a na podporu a rozvoj športových aktivít v meste.

Nad všetkými radosťami a úspechmi  v mesiaci september bol humánny čin, ktorý možno zachránil ľudský život.

Dávame za vzor občiansky postoj občianky, ktorá 3.9.2017 na Hurbanovej ulici v Čadci z bytu susedky počula čudný zvuk, pri búchaní na dvere jej nikto neotváral. Privolaná hliadka Mestskej polície preverila skutočnosti, kontaktovala hasičský zbor, ktorý otvoril dvere. Majiteľka bytu ležala v bezvedomí. Privolaná sanitka odviezla ju do nemocnice a hliadka PZ kontaktovala rodinných príslušníkov, aby si zabezpečili byt. V tomto prípade sa ukázala, ako je potrebná súčinnosť občanov a MP. Bez tejto spolupráce by nebolo možné jej poskytnúť potrebné ošetrenie. Nakoľko postihnutá žila sama, prípad mohol mať aj tragickú dohru.

Primátor otvoril školský rok na Základnej škole M. R. Štefánik. Do 6 základných škôl na území mesta nastúpilo 1959 žiakov z toho bolo 235 prváčikov. Najviac žiakov 625 nastúpilo na ZŠ Ul. Rázusova, najmenej 127 na ZŠ s MŠ Horelica a 77 žiakov na ZŠ Milošová u Prívary. Primátor mesta pri otvorení povedal „Držím Vám palce, povedal primátor, aby so svojimi rodičmi našli ten správny kľúč k vzdelanosti“.  Pochválil ich za statočnosť pri nástupe v spoločnej aule, kde po prvýkrát stáli ako žiaci mimo svojich rodičov. Zašiel aj do triedy, kde sa s nimi porozprával a rozdal im pastelky, ako malú pozornosť.

Neunikla nám úspešná sezóna jediného letného kúpaliska na Kysuciach. Mesto naplnilo túžbu svojich obyvateľov po kúpalisku, čím rozšírilo ponuku využívania voľného času. Dohrievaná voda je nadhodnota, ktorou kúpalisko sa stalo vyhľadávaným miestom na letný odpočinok.  Celkovo počas prvej sezóny kúpaliska si našlo cestu na kúpalisko viac ako 25.000 návštevníkov, čím predčilo všetky očakávania. Celková tržba za letnú sezónu bola 59.952 € . Tak ako sa odovzdala kúpalisko do užívania, mesto okrem doladenia služieb pripravuje v objekte kúpaliska na novú sezónu nové atrakcie tak, aby kúpalisko bolo atraktívne v ponuke služieb. 

Chválime  že v meste sa zvýšila bezpečnosť chodcov na cestných prechodoch. Na Májovej pred mostom a pri železničnej zástavke Čadca zástavka správca cesty VUC na komunikácii nafarbili široký výstražný červený pás a na ňom klasickú zebru. Takto priechod svojou grafickou úpravou upozorňuje chodcov i vodičov na nebezpečné prechody.

Chválime iniciatívu Jednoty dôchodcov Slovenska v Čadci, ktorá pri príležitosti svojho 10. výročia usporiadala 1. Festival seniorov - PESNIČKY VESELÉ RADI ZASPIEVAME ... za účasti takmer 300 účinkujúcich. Mottom festivalu bolo, že v každom veku sa môže človek zmysluplne realizovať a využiť svoje skúsenosti ak dostane príležitosť. Primátor M.Gura povedal „Teší ma, že naši seniori na zaslúžilom pracovnom odpočinku vedú naďalej aktívny život, nestratili záujem o dianie v našej spoločnosti a vedia sa dobre zabaviť. Veď vek je len číslo a dôležité je, ako sa človek cíti. Som rád, že naši seniori sa dnes ukázali nielen ako milovníci hudby a spevu, ale aj ako skvelí organizátori. Ešte raz veľké ďakujeme za skvelé podujatie„

Rozlúčka s letom 2017 v meste úspešná. Pred Domom kultúry 23.9 po sérii podujatí od mája aj toto podujatie bolo skvelou vizitkou práce všetkých, ktorí sa podieľali na podujatiach, ktoré obohatili verejné priestory v mesto kultúrou. Hitom podujatia boli legendárny CITRÓN s Ľ.Krížkom a Tanjou. Ďalej zaujali Š.Hruštinec so skupinou Akropola, Capkovci, skupiny Paranoid a Frequency a pre kysuckého diváka stále populárna skupina - Kysucký prameň, ktorý oslavuje svoje 15 výročie zloženia. . 

Neuniklo nám úsilie mesta plocha pri športovej hale nepatrila mestu. Po dlhých rokovaniach sa podarilo usporiadať vzájomný vzťah medzi mestom a majiteľom SEVAKom Žilina. Mesto plochu odkúpilo o celkovej ploche 26.187 m2, ktorá sa skladala z 15 dielčích parciel. Po usporiadaní vzťahov a obnove priestoru mesto plochu bude využívať pre verejno - prospešný účely, na podporu a rozvoj športových aktivít v meste.

Neuniklo nám že 1.9.1997 začal sa na ZŠ J.A.Komenského prvý školský rok. Počet tried vtedy bol 35, žiakov 901 a pedagógov 53. Riaditeľmi školy boli J.Kupšo, J.Danišek a súčasná riaditeľka A.Dinisová. Celkom na škole vyučovalo 140 učiteľov.    

Mesto oznamuje občanom mesta, že od 2.10. do 27.10. podľa harmonogramu uskutoční sa zber objemných a nebezpečných odpadov na území mesta. Predmetom zberu bude odpad, ktorý do bežnej zbernej nádoby nevojde a nebezpečné odpady, ktoré budú zabezpečené tak, aby neznečistili životné prostredie. V deň odvozu treba uložiť predmetné veci ku kontejnerom. Informácie na www.mestocadca.sk.

Neuniklo nám že rok 2017 je rokom dvojstého výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana (1817-1888) jedného z najbližších Štúrových  spolupracovníkov  a pokračovateľov. Pre mesto je to dôvod si pripomenúť, že gymnázium v Čadci nesie jeho meno. 

Pripomíname si 300. výročie narodenia najvýznamnejšej osvietenskej panovníčky  v Habsburskej monarchii Márie Terézie. Spoločne so svojim synom Jozefom II uskutočnili reformy, ktoré pretrvali až do dnešnej dobe. Od roku 1774 je v platnosti Všeobecný školský poriadok. Podľa neho malo nárok na vzdelanie každé dieťa bez ohľadu na pôvod, bydlisko a pohlavie. Sú to zárodky povinnej školskej dochádzky, ktorá na Slovensku a tým aj v našom meste platí dodnes.  

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.