Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Folklorizácia na vzostupe

Pred troma rokmi Folklórny festival VÝCHODNÁ oslavoval svoje šesťdesiate výročie. Vtedajšie hodnotenie nebola silná téma v mediálnom priestore.

Istotou folklórnych festivalov bolo, že na nich sa schádzala zanietená kultúrna a odborne zdatná skupina ľudí v ktorých pulzuje folklór. Okrem vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu mali a majú vzťah k spôsobu života, ktorý formuje folklór a opačne. To nie je po vôli súčasným politickým technokratom, ktorí sa snažia folklór izolovať lebo ten ľudí spája a je tmelom všetkého národného. To všetko v čase keď sa v spoločnosti rozleptáva morálka, rodina, výchova. 

Potešilo, že RTVS, ktorá rada stráca vo svojej skratke písmenko „S“ (alebo, že by sa hanbili) sa podujala na odvážny čin. Realizuje televízny projekt ZEM SPIEVA. Podľa mediálnych agentúr údajne najdrahší rozpočtovaný program vo výške 900 tisíc €.

Program vlial do Slovenska novú nádej a folklór sa stal žiadanou „komoditou“ na mediálnom trhu. Je to pozitívum, ktoré v upadajúcom mravnom svete, kedy z umenia sa stáva politika, propaganda, senzácia a komercia vzbudzuje nádej, že v RTVS (ak chcú), dostanú príležitosť aj zanietení, ktorí pre Slovensko rozhýbu folklór, prinavrátia mu jeho historickú prirodzenosť a vážnosť.  

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.