Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Vyhrala by Merkelová voľby na Slovensku?

A.Merkelová je vášnivo vecná (H.Kissinger)

Je to teoretická otázka. Porovnanie môže odhaliť rozdiely medzi ponímaním politiky na Slovensku a v Nemecku. Nedostižnou devízou pre A.Merkelovú zostáva, že ona neoslovuje ale ona rieši problémy.

Politická štruktúra

Nemecko dlhodobo od roku 1949 budovalo svoju politickú štruktúru. Stabilizujúcou politickou silou je kresťansky blok CDU/CSU, ktorý je základom smerovania a stability nemeckej politiky.

Na Slovensku kresťanský pilier ma celoplošne rozdiely v politickej (volebnej) aktivite. V prípade zjednotenia kresťanských prúdov by predstavoval rozhodujúcu volebnú väčšinu, spolu so seniormi (1,1 mio) a ľuďmi práce, ktorí pracujúci za minimálnu mzdu (140 tisíc).

Súčasne s aktivizáciou kresťansko - sociálne zmýšľajúcich voličov zaznievajú kontra hlasy liberálnej menšiny, ktorá sa uchádza o tieto hlasy. Bez ich hlasov liberáli nemajú šancu uspieť. Túto hrozbu si začína na Slovensku uvedomovať stále viac kresťansko založených ľudí práce

Politickým hviezdam a hviezdičkami

sa v Nemecku neverí. Tak ako prišli tak aj odídu. Preto neprekvapuje, že myšlienka P.O.Hviezdoslava o charaktere a talente počujú adepti, ktorí sa vydávajú na politickú dráhu.

V Nemecku je kladený dôraz na odbornosť pretkanú diplomaciou a poznaním histórie. Na Slovensku ponímanie cesty k politike je poznačené silným gniavením liberálnej výhodnosti. Tí znalejší vedia, ako sa robí výber na poslancov do NR SR  úmerný zväčšujúcej sa vzdialenosti od Bratislavy.

Preložené do politickej reči, stranícka štruktúra v Nemecku pracuje s tými politikmi, ktorí sa politicko - odborne verejne prejavili. Byť aktívny na svojom pľaci, ulici je štartovacia dráha každého politika. Nakumulovaný potenciál overuje si v komunálnych voľbách. Následne zbierajú skúsenosti v štruktúrach spolkových krajín. Takáto cesta poznania a získavania skúsenosti je odporučením pre veľkú politiku.

Diskusia alebo show?

V Nemecku veria kvalite a skúsenosti. My radšej politické show pri guľáši na úkor zodpovednej diskusie, kde sa zvažuje každé vyslovené slovo. Ak nebudú kandidáti pracovať na sebe, bude to naďalej „politická“ show, diskusia bez obsahu. Oni vnímajú improvizáciu ako to čo je na konci špičky jazyka. Pritom bezúhonnosť a beztrestnosť je v Nemecku alfou omegou práce politikov.

Preto je dobré si pripomenúť našu politickú neokrôchanosť v (zabúdajúcom) mega škandále v Nemecku nepredstaviteľný. Začínajúci politický elév nezákonne prenikol k účtom niektorých politikov, čím porušil tabu bankového tajomstva. Pri obhajobe svojho konania poslucháč nadobudol dojem, že nie on, ktorý sa prevtelil na kapitalistického Mesiáša dobroty, ale postihnutý je vinný. Ukazuje sa, že overené marketingové a mediálne metódy pre neho a jemu podobných vytláčajú morálku na okraj záujmu spoločnosti.    

Spoločnosť je občiansky rozdelená

V Nemecku je tiež politicky boj, aj napriek tomu veci nemecké sú prioritou. U nás je nezmieriteľný boj opozície a koalície. V Nemecku podstata politiky je zakotvená v hodnote morálky každého politika, ktorá prevyšuje zákony a právo.

Problémom Slovenska je nízka kvalita politickej morálky. Vedieť kritizovať, disponovať rétorickým „guľometom“ slov dokáže väčšina pseudo politikov, ale povedať víziu, to je sito ktoré oddeľuje žito od kúkoľu. Byť sebavedomý, nezabúdať na minulosť ale hovoriť a presviedčať za zajtrajšok je prejavom múdrosti múdrych. Preto zamýšľajme sa, kto nám to vlastne chce vládnuť, aby do vrcholovej politiky sa nedostávali „uletení“ politici. 

A propo, práve pred voľbami do VUC 2017 prebiehajú TV volebné diskusie, oni nám dávajú pohľad na úroveň budúcich županov. Podprahové ataky, u mnohých neznalosť problematiky nesvedčí o úrovni nastupujúcej generácie politikov.

Ukazuje sa, že u niektorých poslancov NR SR, ktorí kandidujú za županov je ich verejná prezentácia sklamaním. A my žili v domnení, že zvolený poslanec NR SR je 100% OK. 

Vplyvy po roku 1989

Treba si pripomenúť, že spoločnosť sa zásadne rozdelila v rokoch 1992 - 1998. Po roku 2006 voliči začínali rozlišovať obsah dvoch nezlučiteľných ideológii, sociálnej spravodlivosti a kapitalisticko liberálneho chápania sveta. Ukazuje sa, že cesta po roku 1989 ku kapitalizmu bola davová, človej sa strácal bezbrehým masírovaním životnou úrovňou západných krajín a mamonom peňazí.

Tu sa začala jednota nadšenia štiepiť na väčšinu (chudobných ľudí práce) a nepatrnú menšinu (ľudí, ktorí bezprácne získali majetky) čo zásadne rozdeľuje a na dlho bude Slovensko názorovo a hodnotovo rozdelené. Aj Nemecká spoločnosť je rozdelená na bývalú NDR a NSR. Tam ale finančne silný západ „ťahá“ obyvateľov bývalej NDR. 

Preto slová prezidenta, že netreba ľudí rozdeľovať podľa toho, kto sa ako zachoval pri vzniku SR je naivná. To je to isté ako keby sme sa vzdali pamäti. Možno to prirovnať, ako keby sme chceli vymazať politický program časti inteligencie, ktorá chcela samostatný a zvrchovanú Slovenskú republiku. Pritom menšia časť slovenskej inteligencie ak už nemohla zabrániť vzniku štátu robili všetko, aby ho ovládla ideologicky a finančne na obraz svoj (ozaj ktorú skupinu mal na mysli pán prezident?)

Sklamaná generácia mladých

Udalosti 17.11. dali do vienka mladej generácii prívlastok ako sklamaná generácia. Iba pár jednotlivcov, ktorí sa „prilepili“ k havlovému krídlo uspeli a tí chvália a ostatní odvrhnutí predstavujú väčšinu obyvateľov Slovenska.                                     

Poučili sme sa?

Teraz vieme že v centre nášho smerovania mali byť odpovede vyplývajúce z historickej skúsenosti zo socializmom doplnené o nové podnety napr. skúsenosťami „tretej“ cesty.

Teraz začína silnieť nádej, že ľudia si viac uvedomujú obsah spojenia konzervatívno - kresťanského ukotvenia v sociálnej spravodlivosti. To je cesta pracovať na upevňovaní charakteru politického systému na Slovensku na úkor rôznych - izmov.   

Odpoveď na otázku

v nadpise znie, A.Merkelová by nevyhrala na Slovensku. Nie iba pre svoju migračnú rétoriku „pozývať“ migrantov do Nemecka, ale ona nie je ani rétorická šovmenka a na Slovensku by neupútala voliča. Ona je profesionálka, ktorá rieši problémy ale nešaškuje. Vie počúvať a hľadať kompromisy. Pritom treba mať na zreteli, že bola vychovaná v bývalej NDR.  

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.