Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Podpora mesta pre kultúru a šport naďalej trvá

Šport a kultúra je pre mesto prioritou. Podporovaním týchto aktivít mesto významne prispieva k využívaniu voľného času mládeže, čím prispieva k znižovaniu kriminality a eliminuje nežiaduce negatívne aktivity. Zároveň posilňuje morálne a vôľové vlastnosti mládeže v meste.

Dotácie pre kultúru 2018- počet žiadosti o dotáciu pre kultúrne organizácie v roku 2018 využilo 9 žiadateľov, ktoré požadovali sumu 11.000 €. Rozpočet mesta 2018 vyčlenil pre kultúru dotáciu vo výške 10.000 €.  Pre úplnosť treba povedať, že mesto financuje Dom kultúry, prispieva bezplatne na súbory pracujúce pri Dome kultúry a financuje mnohé aktivity a poskytuje bezplatne priestory pre Jednotu dôchodcov Slovenska.

Žiadateľ na kultúru 2016

účel

Dotácia mesta

(€)

Miestny odbor Živena – spolok slovenských žien Čadca

Živena stále žije - aktivity spolku v roku 2018, 20. výročie obnovenia Živeny

900

Spolok priateľov Čadce

SPČ jubiluje - Moja rodná, osobnosti Čadce a SPČ - prop.materiál, cena akad.Špaldoňa, stretnutie  členov pri príležitosti 15. výročia založenia spolku

1200

Kysucká knižnica v Čadci

Projekt „S knihou za poznaním“ – celoročný výchovnolvzdelávací cyklus podujatí pre deti a mládež z Čadce 2018

850

Stružielka, o. z. Čadca

Činnosť Stružielky na rok 2018 –tvorivých dielne pre zdravotne postihnuté deti z Čadce, letný tábor, výstavy a ďalšie aktivity

900

OV Slovenského zväzu protif. bojovníkov  v Žiline

Činnosť MO SZPB v Čadci na rok 2018

250

Bc.Marek Polák

Vydanie publikácie o mestskej časti Drahošanka pod názvom „... tam kde som sa narodil ...

600

ZO SZZ 18 – 21 Čadca - Milošová

Miestna a okresná výstava ovocia a zeleniny, Deň jablka -vzdelávacie podujatie pre žiakov ZŠ Prívary

300

RKC - Farnosť Čadca - mesto

Prestavba školského objektu (stará škola) na Horelici na kaplnku

4.000

RKC - Farnosť Čadca - Kýčerka

Činnost farnosti na rok 2018 (vykurovanie objektu kostola)

1.000

Spolu

 

10.000

 

Dotácie pre športové kluby v rozpočte bolo vyčlenených na príspevky 120.000 €, čo je najviac od roku 2011 €. 16 športových klubov požadovalo dotáciu vo výške 174.650 €. Pre úplnosť treba pripomenúť, že mesto napomáha činnosti a rozvoju športových klubov v meste aj tým, že im počas celého roka poskytuje bezplatné užívanie v oboch športových halách, ktoré sú v majetku mesta. Ročne to predstavuje sumu cca 70 tisíc €. Tiež bezplatne sa poskytujú priestory Domu kultúry a krytej plavárne.

Vývoj dotácii na kultúru a šport za roky 201 -2018

Žiadateľ športový klub 2018

Účel použitia

Schválená

dotácia (€)

 

 

 

Futbalový klub Čadca

 

76.500

Mestský stolnotenisový klub Čadca

 

10.000

Klub Kysuckého maratónu

 

6.000

Lokomotíva Čadca

oddiel sane, turistika, volejbal

5.000

Klub karate ZZO Čadca

 

3.500

Atletický klub ZZO Čadca

 

3.000

Mestský športový klub - hádzaná Čadca

 

3.000

Kysucká šachová škola Čadca

 

2.000

Slávia CAISSA Čadca

 

3.000

OZ ŽABKA Čadca

 

2.000

ŠK Čadca Horelica

 

1.500

Kysucká hokejbalová únia Čadca

 

1.000

ŠK polície Čadca

Goralmarathon, Goralfest, Goralman Čadca,oddiely ŠKP

1.000

Športové a kultúrne centrum MIlošová

 

1.000

Tenisový klub ZZO Čadca

 

1.000

Bunkai karate Čadca

 

500

   

 

Spolu

 

120.000

 

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.