Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo v januári 2018

Nech prvý mesiac roku je v znamení, po akej ceste ideš, tam prídeš.

Pri príležitosti konania Novoročného trojkráľového koncertu boli odovzdané ocenenia a čestné tituly Osobnosť Kysúc 2017. Ocenenia udeľuje Kysucká kultúrna nadácia a predstavitelia kysuckých miest a obcí. Za rok 2017 si ocenenie prevzali Magdaléna Hacková (Čadca) – za významné celoživotné dielo v kultúre, Prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc (Ochodnica) – za mimoriadnu celoživotnú humanitnú činnosť, Pavol Masnica (Stará Bystrica) – za ojedinelé hospodárske výsledky a Lukáš Piják (Radoľa) – za výnimočný športový výkon majstra sveta.

Pred 240 rokmi bolo Čadca povýšená na mestečko s právom konať 4 výročné jarmoky. V tom čase mala Čadca 2 tisíc obyvateľov, bola tu vojenská posádka, úrady, fara, kostol i škola. Na mestečko bola vtedajšia osada povýšená výsadnou listinou, ktorú jej udelila rímska a nemecká cisárovná a uhorská  kráľovná Mária Terézia dňa 9.1.1778. Na čele mestečka bol richtár a šiesti boženíci (členovia mestskej rady).

Vianočný benefičný koncert - charitatívna zbierka pod záštitou E.Gurovej, manželky primátora bola venovaná občianskemu združeniu Stružielka. Združenie v sebe nesie vytrvalosť spojenú s trpezlivosťou a záslužnou prácou pre zdravotne postihnuté deti. Výťažok zo zbierky predstavuje sumu 1.953 €. Deti ďakujú všetkým prispievateľom.

Jednota dôchodcov Slovenska za účinnej finančnej pomoci mesta, ktoré poskytuje bezplatne priestory Domu kultúry a podieľa sa finančne na akciách JDS. V súčasnosti počet platiacich členov je 375. Doterajšia predsedníčka Mgr.M.Mináriková vo funkcii končí. Ako dôvod uviedla, že počty členov stúpajú, preto v meste nastal čas, aby vznikli 2-3 nové základné organizácie a do vedenia sa dostali mladší.

Prvým Čadčanom roku 2018 je Ondrej. Narodil sa v Kysuckej nemocnici v Čadci 1.1. o 22:04. Vážil 3800 gramov a meral 53 cm. V roku 2017 sa v meste  sa narodilo 245 deti z toho chlapcov 129, zomrelo 238 ľudí, do mesta prišlo 247 a odišlo 382  osôb. Celkom ku 1.1.2018 mala Čadca 24.637 obyvateľov, čo je oproti roku 2016 úbytok 128 obyvateľov.

Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet mesta pre rok 2018. Mesto bude hospodáriť s rozpočtom vo výške 20.802.265 €, Dom kultúry s rozpočtom 437.631 € a MPS s 1.280.700 €.

Chválime mesto, že v rámci projektu Európskeho fondu regionálneho rozvoja Poľsko - Slovensko INTERREG 5A spoločne so Žywcom sa podarilo získať dotáciu pre obe mesta vo výške 2,46 mio €, z toho pre Čadcu 1,2 mio €. V Čadci budú peniaze smerovať do úpravy ciest a chodníkov na Žarci a Kýčerke. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie.

V mesiaci október zabezpečilo mesto celoplošný zber a odvoz objemných a nebezpečných odpadov na území mesta. V súčinnosti s domovníkmi mesto odviezlo 250 ton odpadu.

Chválime žiakov a učiteľov na ZŠ Čadca Podzávoz, ktorí sa zúčastnili celoslovenského projektu - Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2017. Škola sa zapojila do projektu témou „Život nášho popredného vedca, politika, cestovateľa , generála  a spoluzakladateľa  I.ČSR M.R.Štefánika“, čím si zúčastnení žiaci prehĺbili poznanie o významnej osobnosti slovenských dejín.   

Snehová nádielka zatiaľ mesto obchádza. Mesto obhospodaruje miestne komunikácie v dĺžke 129 km, chodníky v dĺžke 21 km a priľahlé odstavné plochy a parkoviská. Nech slová riaditeľa MPS ing. P.Lariš sú vypočuté  „Potešilo by nás ak by sa vedelo a hlavne chápalo, ak naraz napadne veľa snehu, nemôžeme byť všade a hneď . Musíme sa riadiť plánom, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo. Problémom ZÚ MK sú mnohokrát nezodpovední vodiči, ktorí svoje autá odstavia na kraj cesty, mimo vyhradené parkoviská a tým blokujú prejazd odhŕňačom a sypačom.“ Pre obyvateľov je k dispozícii zimný dispečing. (041/4323064, 0907819682).

Mesto opravilo spodnú časť betónového plotu na ulici 17.novembra. Plot opadával, čím sa ničil majetok a ohrozoval návštevníkov na cintoríne. Mesto plánuje dokončiť celú spodnú časť oplotenia na cintoríne, ak nastanú vhodné klimatické podmienky. Nemalé finančné prostriedky si vyžaduje aj oplotenie cintorínov U Krkošky a na Horelici.

Neuniklo nám že 24.11. bola v priestoroch Galérie Čadca vernisáž výstavy Ondreja 4.Zimku. Mottom výstavy je V RODNOM HNIEZDE. Výstava potrvá do 2.februára 2018. 

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.