Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
V Bratislave to vrie

Do osem ročných gymnázií by sa malo dostať na Slovensku od školského roku 2018/2019 včítane Bratislavy 5% všetkých študentov. Problémom je, že ak na celom Slovensku okrem Bratislavy je priemer žiakov uchádzajúci sa o osem ročné gymnázia 5-6%, v Bratislave 23% žiakov. V Bratislave majú z toho hlavu smútku. Tento pretlak je problémom Bratislavy a nie Slovenska.

Pre pochopenie problému je možné vychádzať z poznania z nedávnych prezidentských volieb v Česku. Tie poodhalili merito problému medzi hlavným mestom Prahou a ostatnými regiónmi, čo možno v hrubých rysoch vnímať aj na Slovensku. Pražania volili J.Drahoša, pretože sú najvzdelanejší a kľúčom k rozloženiu hlasov bolo vzdelanie.

Úspech 69% v Prahe pri porovnaní obyvateľov Prahy a ostatnými regiónmi nech poslúžia údaje o vzdelaní a úrovne HDP:

základné vzdelanie v Prahe 7,6% - ostané regióny 14,7%, stredná bez maturity 17,8% - 36%, stredná s maturitou 38,8% - 32,9%, vysokoškolské 35,5% -16,1%

celkové HDP 1.193.240 bil Kč - 3.580.000 bil Kč, HDP na obyvateľov 937.542 Kč/rok - 376.000 Kč/rok

Charakteristika Prahy vyniká tým viac, že v meste žije veľa vzdelaných ľudí, ktorí viac zarábajú a žijú zdravšie. Pozíciu Prahy voči ostatným regiónom pre denník METRO pomenoval V.Klaus „ Praha je víc než jiné končiny město nemakačenků. V Praze je nejmenší počet těch, kteří se živí práci svých rukou a kteří při tom dokonce musí stát. To mozek trošku pozměňuje, a proto mozek typického Pražana není stejný jako mozek průměrného občana České republiky mimo toto město.“  

Vzdelanie hralo dominujúcu úlohu. Takto zviditeľnilo dôvod, prečo záujem o vzdelanie na osem ročných gymnáziách v Bratislave je 4x väčší ako mimo Bratislavu.

Záver by mal byť apelom na kompetentných, aby problém bol riešený v Bratislave a nie na úkor Slovenska, rovnomerne bez výnimiek.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.