Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Občianska iniciatíva má byť vyvážená a nie jednostranná

Žijeme v dobe, kedy občianske konanie má zelenú, bez rozdielu či je to v záujme väčšiny alebo tej druhej  podmnožiny verejnosti.

Všetko začalo otvoreným listom R.Ficovi, v ktorom signatári reagujú na premiérove slová v relácii Sobotné dialógy 20.1.2018. Žiadajú ho, aby prestal urážať ľudí pre ich náboženské vyznanie pri hodnotení bezpečnosti ako predpokladu pre rozvoj slovenského cestovného ruchu povedal: „Turisti chcú prísť k nám, kde nie sú výbuchy, kde nebudú na námestiach otravovaní moslimami."

Otvoreným listom chceli mu pripomenúť, že občanom a iste aj jemu veľmi ťažko padne, keď nás kvôli hŕstke zlodejov áut a vykrádačov domov z nášho regiónu označujú ľudia v západnej Európe za hrozbu.

To isté robí premiér, keď vytvára neprípustnú skratku medzi náboženským vyznaním veľkej skupiny ľudí a kriminálnym správaním niektorých z nich. Žiaľ, nie je to prvýkrát. V nedávnej minulosti sme boli svedkami aj jeho opakovaných vyjadrení o nebezpečenstve „ucelenej moslimskej komunity", o neschopnosti moslimov integrovať sa, či o riziku plynúcom z moslimov slúžiacich v polícii alebo armáde.

Na Slovensku žije približne 5 000 moslimov. Mnohí z nich sú občanmi Slovenskej republiky. Sú to slušní ľudia, ktorí sú prínosom pre Slovensko a ktorých by sa premiér tejto krajiny mal predovšetkým zastať, a nie ich urážať.

Slovensko potrebuje, aby ho jeho lídri viedli k znášanlivosti a nie k nenávisti. Oceňujeme, že je stále viac občianskych a politických predstaviteľov, ktorí túto inú, lepšiu tvár Slovenska ukazujú svojimi skutkami a postojmi k menšinám. Vtedy sa Slovensko stane prívetivou krajinou nielen pre turistov, ale pre všetkých jeho občanov.

V Bratislave, 22. januára 2018

Prostredník Ondrej, evanjelický teológ • Nicolini Mário, bezpečnostný analytik, organizátor medzi náboženského dialógu, Fórum Náboženstiev sveta - Slovensko • Ábel František, evanjelický teológ • Bán Andrej, reportér • Hasna Mohamad S., imám, Islamská nadácia na Slovensku • Kováč Martin, starokatolícky kňaz • Lenč Jozef, politológ • Polcková Anna, evanjelická farárka • Qineti Artan, vysokoškolský pedagóg • ... a ďalší viď link

Dôvetok

Každá verejná aktivita by mala v sebe niesť vyváženosť a vyvarovať sa jednostrannosti. Príkladom sú signatári „demokrati“, ktorí podpísali otvorený list. Oni zdieľajú názor, že premiér nekoná podľa ich zámyslov. To je v poriadku. Zaráža, že mnohí z nich, ktorí výzvu podpísali vyznávajú pravdu a mravnosť všade a vo všetkom, neboli prinajmenšom zásadoví, neprotestovali, keď plagáty k filmom Únos a Mečiar či scéna v divadelnom predstavení Natálka urážali katolíkov.

https://www.omediach.com/radio/item/12423-otvoreny-list-robertovi-ficovi-pan-premier-neurazajte-ludi-pre-ich-nabozenstvo

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.