Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo vo februári 2018

Mesto pripravuje generálnu rekonštrukciu  ulíc Okružná, J.Kollára a SNP na sídlisku Kýčerka, v meste ulice Gočárovu a Mierovú a na sídlisku Žarec ulice A.Bernoláka, J.Kraľa a Jašíkovú ulicu. Obnova sa bude financovať zo získaného grantu vo výške 1,2 mio €. Mesto bude spolufinancovať  opravu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov.  

Zmnožujú sa prípady, kedy obaly väčšieho rozmeru určené na recykláciu sa nechávajú pri kontejneroch alebo sa celá neroztrhaná hodí sa do kontejneru, čím kontejner za zaplní. Preto by sme mali byť tolerantnejší a obaly väčšieho rozmeru roztrhať, lebo je lepšie mať papier v nádobe ako mimo nej. 

Chválime Dobrovoľný hasičský zbor, za činnosť, ktorú odvádza pre mesto. Činnosť vykonávajú dobrovoľne v súčinnosti s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému v meste. V minulom roku boli prítomní pri 32 požiaroch,  zasahovali pri 5 povodniach a zúčastnili sa 3 taktických cvičení. V preventívnej činnosti na ochranu pred požiarmi vykonali 150 prehliadok v rodinných domoch v časti Čadca - Rieka. Počet členov zboru je 44, veliteľom DHZ je kpt.L.Oravec.

Neuniklo nám  že v roku 2017 Mestská polícia zadokumentovala 10 prípadov použitia alkoholických nápojov u osôb mladších ako 18 rokov, čo je pokles. Problémy sú s nekritickými rodičmi pri obhajobe svojich ratolesti, ktorých detí požili alkohol. Neuvedomujú si, že práve oni majú rozhodujúci podiel na negatívnej výchove svojich deti. Je potešujúce, že za spomínané obdobie nebol zaznamenaný prípad použitia alkoholu maloletou osobou mladšou ako 15 rokov.

Chválime že mesto v rámci aktivity SRDCE PRE KÝČERKU začína s revitalizáciou sídliska. Cieľom projektu je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie ich estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt. Celková obnova sa bude realizovať s mimorozpočtového zdroja v sume 460 tisíc €.

Primátor M.Gura povedal: „Mojou prioritou bolo dobudovanie sídliska Kýčerka a jeho stavebná uzávera. Som rád, že v rukách držím výsledky hodnotenia projektov a mesto Čadca je medzi podporenými projektmi. Projekt je zameraný na sídlisko Kýčerka, hovoríme o lokalite medzi existujúcou zástavbou bytových domov, kostolom a základnou školou J.A. Komenského. Počíta sa s  vybudovaním veľkého parku s ihriskami, s workoutovými ihriskami, skrátka máme v pláne vytvoriť taký priestor, na ktorom by sa obyvatelia sídliska mohli stretávať. Myslím si, že týmto prispejeme jednoznačne k vyššej kvalite ich bývania.“

Vítame že projekt Erazmus spojil Materskú školu na ul. SNP a Materskú školu Vyhlídka z Česku do divadelného projektu ŽIVOT NA VALAŠSKU A NA KYSUCIACH. Výsledkom je rozprávková bábkohra detí z oboch materských škôl.  Takto vzniklo jedinečné dielo, ktoré prispeje k rozšíreniu vzdelávania detí materských škôl prostredníctvom využitia inovatívnych metód.

Chválime ZUŠ J.Potočára, ktoré spolu s Domom kultúry za účasti talianskych hostí a dirigenta E.Volpe usporiadala koncert Kysuckého komorného orchestra s lektormi a študentmi interpretačných hudobných kurzov z Talianska a Slovenska ČADCA 2018. Odznel koncert Felixa Mendelssohna  Barttholdyho - Koncert pre husle, klavír a orchester d-mol.

Zaráža že nové kontejnery sú pre niektorých obyvateľov na sídlisku vnímané ako nežiaduce. Poučme sa z histórie, že aj výstavba Eifelovky bola poznačená odporom Parížanov. Pritom obyvatelia dostali nové nádoby s väčším objemom, ktoré zabezpečujú poriadok a hygienu pri kontejneroch. Manipulácia je ľahšia čím obyvatelia dostávajú novú kvalitu zberu. Pre tých, ktorí sa nevžili s kontejnermi nech si odpovedia, ako by oni riešili spôsob zberu odpadu a odvozu, aby s navrhnutým riešením bola spokojnosť obyvateľov? Pripomeňme, že v Nitre, kde bol systém prvý krát na Slovensku inštalovaný, je spokojnosť a Bratislave zakúpili 180 nových zberných stanovíšť.

Gratulujeme Čadčanovi, slovenskému reprezentantovi v sánkovaní Jozefovi Ninisovi, ktorý na ME v lotyšskej Sigulde získal striebornú medailu v neolympijskom šprinte a dosiahol životný úspech. Pre zisk zlatej medaile mu chýbalo 0,075 sekúnd.

Neuniklo nám, že futbalistovi ZZO Čadca Tomášovi Tlelkovi, že sa zaradil v ankete  Jedenástka Stredoslovenského futbalového zväzu 2017 tretí krát za sebou.

Zase atak proti seniorom. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci vyzýva k opatrnosti. V posledných dňoch dochádza v meste k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti. Polícia sa obracia na občanov o spoluprácu, aby informovali o danej skutočnosti políciu SR na linke 158.

Mesto postaví  za podpory Štátneho fondu rozvoja bývania ďalších 138 mestských nájomných bytov. Primátor M.Gura povedal „Viac ako 400 nevybavených žiadostí o bývanie hovorí jasne, ľudia potrebujú bývanie. Je povinnosťou vedenia mesta sa týmto problémom zaoberať“.

Dobrá správa pre obyvateľov, mesto zareagovalo na požiadavky občanov a v najbližších dňoch otvorí prevádzku zberného dvora. V plnom rozsahu bude poskytovať služby širokej verejnosti. Jedným z dôvodov je aj skutočnosť, že obyvatelia hromadia nadrozmerné kusy odpadu pri kontajneroch, v horšom prípade i priamo v nich. Známy je už viackrát medializovaný problém na Chalupkovej ulici, ktorý robí radnici ťažkosti. Do nových podzemných zberných nádob hádžu niektorí obyvatelia všetko, čo v konečnom dôsledku zvyšuje náklady na jeho likvidáciu.

„Štát sa chystá zvyšovať poplatky za vývoz komunálneho odpadu a nejedná sa o žiadnu symbolickú sumu“ povedala vedúca ŽP v meste E.Ďuranová.  Ak sa nespamätáme, následky pocítime všetci. Čim menej budeme triediť, tým sa bude zvyšovať poplatok za vyvezený odpad na skládku. Pritom mesto nebude môcť znášať náklady za odpad. Poškodení budú tí, ktorí poctivo triedia a budú musieť doplácať na lajdákov“.

Oceňujeme že Mesto Čadca ocenilo úspešným športovcov pre rok 2017, ktorí v športovej oblasti dosiahli vynikajúce výsledky a športovými úspechmi zviditeľnili naše mesto doma aj v zahraničí. Ocenení boli: D.SLIVKA šach – junior, M.Mrmusová šach – mladšia žiačka, A.Balamucký plávanie -   junior, N.Jánošíková atletika - mladšia žiačka, T.Behúň MSK - mladší žiak, J.Goldír MSK - mladší žiak, S.Kubjatko MSK - mladší žiak, M.Kapusta MSK - mladší žiak, M.Piala MSK - mladší žiak, R.Šramo MSK mladší žiak,  K.Michalec  jr.  preteky -  turistickej zdatnosti , Ing. Ján Jurčík karate – senior,  Ing. R.Prívarová atletika beh do vrchu – veterán, T.Tlelka  A mužstvo - futbal, M.Hlava, A mužstvo - futbal, P.Petráš MSK extraliga, R.Blažek MSK extraliga, R.Cyprich MSK extraliga, S.Cyprich MSK extraliga.

Za celoživotnú prácu pri rozvoji stolného tenisu v meste Čadca bol ocenený Karol Kapusta a medzi kolektívmi ocenenie získal mužstvo extraligy Hokejbalový klub Čadca. 

Čadca stojí na začiatku tohoročnej investičnej ofenzívy za krajšiu Čadcu. Mesta odkúpilo od súkromného investora výstavbu troch bytových domov na sídlisku Žarec. Byty budú financované z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Primátor M.Gura k výstavbe sa vyjadril „Viac ako 400 nevybavených žiadostí o bývanie hovorí jasne: ľudia potrebujú bývanie. Je povinnosťou vedenia mesta sa týmto problémom zaoberať. Mesto Čadca chce 138 bytov  zabezpečiť s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania. Verím, že budeme opäť úspešní a po 99 - tich nájomných bytoch pribudnú pre Čadčanov ďalšie mestské nájomné byty. Je pre mňa ako pre primátora prioritou vytvoriť z Čadce dôstojné miesto na bývanie, prácu a spoločenský život.“ 

Chválime primátorský ľadový darček pre verejné bezplatné korčuľovanie  pre Čadčanov v MM Aréne v Krásne n/K. Akcia platí do 24.4.2018 každý utorok v čase od 16:30 do 18:00 na základe preukázania sa OP alebo kartičky poistenca zadarmo. Bezplatné korčuľovanie  financuje primátor mesta M.Gura.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.