Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Doména mesta slúži občanom ako brána k informáciám

Názov www.mestocadca.sk je súčasťou identity mesta. Vlastniť doménu je pre mesto dôležité, je súčasťou dobrého mena dáva a pohľad na mesto. Je dôležitým nástrojom  kontroly verejnosti, pretože na web stránke sa pravidelne objavujú uznesenia MZ, ale aj zápisnice z rokovaní zastupiteľstiev a tiež hlasovania poslancov. Takto si každý môže urobiť obraz  o kvalite poslaneckého zboru, ale môže byť v obraze ako pracuje jeho poslanec.

Dnes už občania aj potenciálni investori automaticky očakávajú, že základné informácie, ako kontakt na primátora, prehľad VZN platných v meste, či verejné súťaže nájdu priamo po zadaní názvu mesta na internete.

Domény sa využívajú aj pri e-mailovej komunikácií, ktorá prezrádza meno pracovníka a príslušnosť k mestu. V prípade e-mailové adresy mesta je v tvare  <meno><priezvisko>@mestocadca.sk. Toto je v súlade so zákonom č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Stránka je rozdelená na informácie pre občanov, podnikateľov a turistov. Web stránka mesta poskytuje potrebné informácie ako sú poriadky MHD alebo Domu kultúry, pohotovosť lekárni, informácie o plavárni ale aj ako správne separovať a o vývoze TKO.

Na stránke si návštevník stránky nájde informácie o organizáciách MPS alebo Dombyt ale aj o Mestskej polície. Ďalej občan si na web stránke môže nájsť informácie o oddeleniach MsÚ a taktiež sú zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky mesta.

Štatistika návštevnosti stránky za rok 2017 ma svoju vypovedaciu hodnotu. Celkom stránku navštívilo 118.616 záujemcov, čo predstavuje denný počet 325 návštev, ktoré si pozrelo 702.612 stránok.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.